Du behöver följande för att kunna använda Webex Expert on Demand:

  • En RealWear HMT-1-enhet.

  • En dator för att installera programvara som styr din RealWear HMT-1-enhet.

  • En mobilenhet för installation av RealWear Companion-appen.

  • En Webex Expert on Demand-licens.