Anpassa e-postmeddelanden

Specifika händelser

När du schemalägger eller redigerar en händelse kan du anpassa en e-postmeddelande-mall för händelsen genom att redigera, ordna om och ta bort innehåll och variabler – kodtext som Webex Events (Klassisk) använder för ersättning av din specifika användar- och händelseinformation.

Kommande händelser

Du kan anpassa e-postmeddelande för alla kommande händelser som du schemalägger på din Webex Events (Klassisk) Events-webbplats. Ändringarna du gör på denna nivå tillämpas automatiskt på eventuella kommande händelser som du schemalägger.


Du kan ta bort eller sortera om variabler, men du ska aldrig ändra texten i en variabel. Du ska exempelvis i denna variabel, %ParticipantName%, inte ändra texten ParticipantName inom procenttecknen. Om du ändrar texten går det inte att ersätta med rätt text från din användarinformation eller händelseinformation i Webex Events.

E-postmallar kan inte redigeras på nya Webex-webbplatser.

Anpassa ett e-postmeddelande för en särskild händelse

1

Välj det e-postmeddelande du vill anpassa under avsnittet E-postmeddelanden på sidan Schemalägg händelse eller Redigera händelse.

2

Välj en mall i den nedrullningsbara listan Välj e-postmeddelande och klicka på Redigera.

3

Gör ändringarna på sidan Redigera händelse-e-post: sidan [mallnamn].

Vi rekommenderar att du konfigurerar ett e-postkonto som du endast använder för att hantera händelser. Du kan ange denna adress i rutan Svarsadress. Du kan till exempel konfigurera ett konto med adressen händelser@ditt_företag.se.

4

Välj Spara > OK.

Anpassa ett e-postmeddelande för kommande händelser

1

Välj Var värd för navigeringsrad e-postmallar Webex Events till vänster på events-> Webex Events-webbplatsen.

2

Välj vilken typ av e-postmeddelande du vill redigera i den nedrullningsbara listan Till: och välj sedan en av mallarna i sektionerna HTML eller klartext, efter behov.

3

Välj Redigera.

4

Ändra mallens namn: sidan [mallnamn].

5

Välj Spara.


 

Om du vill återställa e-postmeddelandet till ursprungsläget väljer du Återställ till standard.

Om variabler i e-postmallar

En variabel består av text som omges av två procenttecken. Alla variabler som används i e-postmallar Webex Events (Classic) ersätts i verkliga meddelanden av motsvarande information som anges i deltagarens registreringsdata, på sidan användarprofil, på sidan Event Information (Händelseinformation) o.s.v.

Följande tabell beskriver de variabler som kan behöva ytterligare förklaring.

 

Den här variabeln …

Ersätts med ...

%Disclaimer%

Följande text:


 

Den här Webex-tjänsten innehåller en funktion som gör att ljud, dokument och övrigt material som delas eller visas under sessionen kan spelas in. Genom att delta i sessionen godkänner du automatiskt sådana inspelningar. Delta inte i sessionen om du inte ger ditt medgivande till inspelningen.

%DownloadInstruction%

Följande anvisningar för hämtning av Webex Events (Klassisk):

För att du snabbare ska kunna delta i en händelse kan du installera det program som krävs för att delta i händelsen innan den startar. Gå till URL-adressen ovan och välj sedan Installera.

%EmailFooter%

Följande format:

http://www.webex.com

%EnrollmentID%

Deltagarens registrerings-ID

Webex Events (Klassisk) Events skapar automatiskt detta ID för en deltagare när du har godkänt registreringsansökning. Om registrering inte krävs för händelsen ersätts denna variabel med följande text:

Det krävs inget registrerings-ID för den här händelsen.

%EventAddressURL%

En hyperlänk

Du kan använda denna i händelsebeskrivningar.

%EventPassword%

Lösenordet till händelsen som du angav när den schemalades. Om du inte kräver ett lösenord ersätts denna variabel med följande text:

Det krävs inget lösenord för den här händelsen.

%JoinURL%

En hyperlänk

Du kan använda den i anvisningar för hur deltagare deltar i händelsen.

%JoinURLStr%

En URL-adress som inte innehåller en hyperlänk

Du kan använda den i anvisningar för hur deltagare deltar i händelsen.

Exempel: Du kan använda variabeln på följande sätt: För att delta i händelsen <a href="%JoinURLStr%">gå hit.</a>

%MeetingInfoURL%

URL-adressen till händelsens informationssida.

Webex Events (Klassisk) skapar automatiskt URL:en när du schemalägger en händelse.

%RegistrationPassword%

Lösenordet du har angett som deltagarna ska använda för att registrera sig till händelsen.

%SenderEmailAddress%

Den e-postadress som har angetts på e-postservern för din Webex Events -webbplats (klassisk).

Standardadress är: messenger@webex.com

%TeleconferenceInfo%

Följande text:

Delta i telekonferensen genom att ringa %CallInNumber% och ange mötesnumret.

Variabeln %CallInNumber% ersätts av de siffror som du angav när du schemalade händelsen.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Om UCF är aktiverat för händelsen och du väljer Uppmana deltagarna att kontrollera sina multimediaspelare vid schemaläggning av händelsen, visas följande:

Det krävs särskilda uppspelningsprogram för uppspelning av UCF-multimediefiler (Universal Communications Format). För att se multimediefiler av den här typen i händelsen bör du kontrollera att du har spelarna installerade på datorn genom att besöka [URL].

%CmrTitle%

Texten som kommer före videoadressen i inbjudan till panelist. Till exempel "Videoadress:"

%VideoAddress%

Videoadressen som används av panelören för att delta i händelsen från en videoenhet. Kan även innehålla en IP-adress och instruktioner för att ringa in till händelsen.

%Panelistkey%

Texten som visas före lösenordet för panelspelare för att delta via en videoenhet. Till exempel "Numeriskt lösenord för panelist:"

%PanelistkeyValue%

Lösenordet som används av panelspelaren för att delta i händelsen från en videoenhet.