Värden kan överföras på Webex Meetings och möten i personliga rum på Webex Boards, rums- och skrivbordsenheter som bara har en värd åt gången.

  1. När du behöver lämna ett möte där du är värd trycker du på Avsluta samtal.
  2. Om du vill överföra värden och låta mötet fortsätta utan dig trycker du på tilldela värd automatiskt och lämna.

  3. Webex kommer att anlita en ny värd automatiskt och avslutar mötet för endast dig.
 Kommando eller åtgärdSyfte
1

När du behöver lämna ett möte där du är värd trycker du på Avsluta samtal.

2

Om du vill överföra värden och låta mötet fortsätta utan dig trycker du på tilldela värd automatiskt och lämna.

3

Webex kommer att anlita en ny värd automatiskt och avslutar mötet för endast dig.