Innan du börjar


Om du har både Webex Meetings och Webex Teams, och du använder samma e-postadress för att logga in på båda kontona, ändras din e-postadress för båda dessa.


Om din organisation hanterar ditt konto kan de använda mer säkerhets åtgärder, t. ex. en synkroniserad användar katalog eller enkel inloggning (SSO). Om du ändrar din e-postadress kan du få åtkomst till Webex. om du inte har någon-inloggnings adress uppdaterat så att den matchar adress ändringen. Kontakta din Webex webbplats administratör innan du ändrar din e-postadress.

1

Gå till sidan konto inställningaroch ange din e-postadress och ditt lösen ord för att logga in.

2

Välj fältet e-post .


 

Du kan uppmanas att spara ändringar innan du lämnar webbläsaren. Klicka på lämnaför att göra ändringar.

3

Ange och bekräfta den nya e-postadressen och klicka sedan på Skicka.


Har du stött på problem?

Om ditt konto hanteras av din organisation kontaktar du din Webex webbplats administratör.

Kontakta supporten om du använder Webex starter, plus eller verksamhets plan https://collaborationhelp.cisco.com/contact.

Om du befinner dig på Webex friplanerat, öppna ett ärende.