När personer talar hämtar mikrofonerna allt de säger och Webex-assistent lägger automatiskt till det som översatt text ovanför möteskontrollerna.

Realtidsöversättning finns tillgänglig som ett tillägg för Webex Meetings och Webex Events (ny) händelseläge på version 41.5 och senare webbplatser.


Översättning i realtid måste aktiveras av webbplatsadministratören.

Mer information om realtidsöversättningar finns i Realtidsöversättning i Webex Meetings och Webex Events(ny) .

1

Slå på Webex-assistent genom att hålla musen över Webex-assistent och klicka på Aktivera Webex-assistent .

2

Välj Översättningsalternativ för undertexter och välj sedan det språk Webex-assistent vill översätta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget önskat språk som de Webex-assistent översatta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte eller en händelse är fem.

1

Aktivera Webex-assistent genom att knacka på Webex-assistent > Aktivera Webex-assistent.

2

Tryck på Webex-assistent och aktivera dold text.

3

Knacka på Välj språk och välj det språk som du vill Webex-assistent översatta tal till.


 

Inte alla avk?rna är inkluderade i översättningen.

Alla mötesdeltagare kan välja ett eget önskat språk som de Webex-assistent översatta till. Det maximala antalet unika språk som kan användas samtidigt i ett möte eller en händelse är fem.

4

Stäng av de här Webex-assistent för att spara dessa inställningar.