För att du ska kunna aktivera Microsoft team WebRTC Call måste hybridkalendern vara på. Se till att webbmotorn också är på, följ annars stegen härför att aktivera den.


Microsoft team WebRTC-samtal är inte tillgängliga på enheter som är kopplade till WebEx Edge för enheter.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till WebRTC Support. Slå på Aktivera Microsoft Teams WebRTC-samtal.