För att du ska kunna aktivera Microsoft team WebRTC Call måste hybridkalendern vara på. Se till att webbmotorn också är på, följ annars stegen härför att aktivera den.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com gå till sidan Enheter och klicka på din enhet i listan.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till WebRTC Support. Slå på Aktivera Microsoft Teams WebRTC-samtal.