Vattenstämpel
19 mar 2021 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Lägg till ditt OneDrive- eller SharePoint-onlinekonto i Webex så kan du dela, förhandsgranska, visa och samredigera dina OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkt i Webex.

Webex | Lägg till ditt Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-konto

När du arbetar med ett projekt och delar idéer i Webex kan du fortsätta att arbeta med dina delade projektdokument direkt från utrymmet. Du har åtkomst till ditt företags content management-system inifrån Webex. När du lägger till ditt konto kan du dela och redigera Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkt från Webex-utrymmen. Din administratör ger dig behörighet att komma åt ditt företags innehållshantering inifrån Webex.

1

Klicka på din profilbild, välj Inställningar >Integrationeroch klicka sedan på Lägg till konto.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.


 

Klicka på Ja för att förbli inloggad på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

1

Klicka på din profilbild, välj Inställningar > Konton och klicka sedan på + .

2

Ange dina kontouppgifter och anslut till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.


 

Klicka på Ja för att förbli inloggad på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

1

Knacka på dinprofilbild, välj > Konton och välj sedan din kontotyp.

2

Ange dina kontouppgifter och anslut sedan till ditt konto.

Administratören kan begränsa det konto som du använder för att logga in på ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto. Om du får ett åtkomstfel kontaktar du din administratör och bekräftar din kontoinformation.

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Share-filer från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Du kan dela dina OneDrive- eller SharePoint Online-filer direkt i ett Webex-utrymme. Alla i utrymmet kan få tillgång till den senaste versionen av filerna.

Du kan välja en fil direkt från OneDrive eller SharePoint Online. När du har dela filen i din Webex utrymme, personer kan redigera filen direkt från Webex. Fler än en person kan redigera filen samtidigt och de kan se alla uppdateringar.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela frånOneDrive eller SharePointOnline.

Administratören kan begränsa filer som du delar till endast filer från OneDrive eller SharePoint Online. När du klickar på Bilaga ser du inte alternativet Överför från min dator och du väljer en fil frånOneDrive eller SharePoint Online.

2

Välj en fil från OneDrive eller SharePoint Online och klicka sedan på Öppna.

3

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

Administratören kan ändra vilka av dessa alternativ som är tillgängliga i OneDrive eller SharePoint Online.

  • Vemsom helst – vem som helst kan se filen, inklusive personer från en annan organisation än din. Om du vill tillåta andra att redigera filen klickar du på Tillåt redigering.
  • Personer i dinorganisation – endast personer i din organisation kan visa filen. Om du vill tillåta dem att redigera filerna klickar du på Tillåt redigering.
  • Personer som för närvarande befinnersig i detta utrymme – åtkomst till filen delas med alla i utrymmet. Om du vill tillåta dem att redigera filerna klickar du på Tillåt redigering.

 

Personer som läggs till i utrymmet efter att filen har delats kommer inte automatiskt att få behörighet. Håll muspekaren över filen i utrymmet och klicka på Uppdatera fildelning för att dela filen igen. När behörigheten uppdateras har alla i utrymmet tillgång till filen.

  • Personer med befintlig åtkomst – Webex använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa ochredigera denna fil i OneDrive eller SharePoint Online.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte redigera eller visa filen eller se en miniatyr förhandsgranskning.

4

Klicka på Tillämpa och tryck sedan på Retur för att dela filen.

Du kan välja en fil direkt från OneDrive eller SharePoint Online. När du har dela filen i din Webex utrymme, personer kan redigera filen direkt från Webex. Fler än en person kan redigera filen samtidigt och de kan se alla uppdateringar.

1

I meddelandeområdet knackar du på Bilaga och sedan på Dela frånOneDrive eller SharePointOnline.

2

Välj en fil från OneDrive eller SharePoint Online och tryck sedan på Öppna.

3

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

Administratören kan ändra vilka av dessa alternativ som är tillgängliga i OneDrive eller SharePoint Online.

  • Vemsom helst – vem som helst kan se filen, inklusive personer från en annan organisation än din. För att tillåta personer att redigera filen knackar du på Tillåt redigering.
  • Personer i dinorganisation – endast personer i din organisation kan visa filen. För att tillåta dem att redigera filerna knackar du på Tillåt redigering.
  • Personer med befintlig åtkomst – Webex använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa ochredigera denna fil i OneDrive eller SharePoint Online.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte redigera eller visa filen eller se en miniatyr förhandsgranskning.

4

Välj Tillämpa och knacka sedan på Skicka för att dela filen.

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | omdela filer från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

När du delar din OneDrive- eller SharePoint Online-fil i ett Webex-utrymme måste du dela åtkomsten med alla som har lagts till i utrymmet efter den första delningen. Nya personer som läggs till i utrymmet kommer inte att ha åtkomst förrän du delar din fil på nytt.

1

Gå till filen i utrymmet, håll muspekaren över filen och klicka på Uppdatera fildelning.


 

Du kan även klicka på Innehåll och sedan välja Filer. Du kan visa filer i listvy eller rutnätsvy. Håll muspekaren över filen och klicka på Uppdatera fildelning.

2

I popup-fönstret klickar du på Tillåt redigering om du vill ge andra behörighet att redigera filen och klicka sedan på Uppdatera.

När behörigheten uppdateras har alla i utrymmet sedan åtkomst till filen.
Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

| Webex-överföringsfiler till Microsoft OneDrive eller SharePoint Online

Du kan överföra filer eller filer från din dator till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto i Webex. Du kan sedan välja att dela dessa filer i ett Webex-utrymme.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela frånOneDrive eller SharePoint.

2

Klicka på Överför och välj filer eller mapp för att överföra filer till ditt OneDrive- eller SharePoint Online-konto.

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

| Webex-vy och -redigera Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer

När personer delar filer från OneDrive eller SharePoint Online i Webex-utrymmen kan du klicka på filerna för att visa dem. När du har redigerat behörighet kan du redigera den delade filen direkt från Webex. Filen öppnas i det program som är kopplat till filtypen. En Microsoft Word-fil öppnas i Microsoft Word Online.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Klicka på filen i utrymmet för att öppna den.

När du har redigera behörighet kan du redigera filen direkt från OneDrive eller SharePoint Online. Andra personer kan samredigera filen och du kan se deras uppdateringar. När du har skrivskyddade åtkomst kan du visa den delade filen.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

För att visa en fil knackar du på förhandsgranskningen av filen i utrymmet.

Innan du börjar

Din Microsoft-administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan visa delade filer.

Klicka på filen i utrymmet.

När du har redigera behörighet öppnas filen för redigering i OneDrive eller SharePoint Online i ett nytt webbläsarfönster och när du har skrivskyddade behörigheter kan du visa filen i OneDrive eller SharePoint Online i ett nytt webbläsarfönster.

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Länkar en Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mapp till ett utrymme

Om alla i ett utrymme arbetar tillsammans med filer i en Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-mapp kan du länka utrymmet till den mappen. Sedan kommer alla åt filerna i den länkade mappen direkt från Webex-utrymmet.


Din administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan använda länkade mappar. Om du prenumererar på Webex från tjänsteleverantör du kontakta tjänsteleverantör kundtjänstteam för att aktivera konfigurationen.

1

Klicka på Innehåll i utrymmet och välj sedan.

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till konto för att lägga till dittkonto.
2

Klicka på Länk tillonline-mapp , välj en mapp från ditt konto och klicka sedan på Öppna.

När personer har åtkomst till den här mappen i SharePoint eller OneDrive Online kan de komma åt filerna i mappen i Webex.

3

Välj Ange som standardlänkmapp för det här utrymmet och alla filer som delas i Webex-utrymmet överförs automatiskt till din länkade mapp.


 

Den här inställningen är endast tillgänglig om din administratör har ställt in den. Om du inte ser alternativet så överförs alla delade filer till utrymmet automatiskt till den länkade mappen.

Du kan se filerna i den länkade mappen och alla filer som delas i utrymmet.


Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på Innehåll och välj . Välj sedan Länkade mappfiler, klicka på och välj sedan Avlänka mapp från utrymme.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till Sharepoint eller OneDrive för att lägga till ditt konto.
2

Knacka på Länk till online-mapp , välj en mapp från dittkonto, knacka på Länk och sedan på Klar.

Du kan se filerna i den länkade mappen och alla filer som delas i utrymmet.


Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, tryck på och välj sedan Filer . Välj mappen och knacka på Avlänka mapp från utrymmet.

Vattenstämpel
19 mar 2021| visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Webex | Visa eller Redigera filer i en länkad mapp

När en mapp i Microsoft OneDrive eller SharePoint Online är länkad till ett Webex-utrymme kan du visa eller redigera filerna i den länkade mappen direkt i Webex. Din administratör måste konfigurera detta alternativ innan du kan använda länkade mappar.

1

Klicka på Innehåll i utrymmet och välj sedan.

2

Klicka på Delat i utrymme , välj Länkade mappfiler och klicka sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex.

Om du vill ta bort en länkad mapp från ett utrymme, klicka på Innehåll och välj . Välj sedan Länkade mappfiler, klicka på och välj sedan Avlänka mapp från utrymme.

1

I utrymmet knackar du på och väljer sedan Filer .

2

Knacka Länkad mapp, välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i mappen OneDrive eller SharePoint Online kan du redigera filerna direkt från Webex.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×