Under ett aktivt möte går du till listan över mötesdeltagare, klickar på personens namn och väljer ljud av . Du vet att det fungerar när du ser bredvid deras namn för att indikera att de är avstängda.

Om du vill slå på ljudet för personer klickar du bredvid personens namn i listan över mötesdeltagare.

Stäng av eller slå på ljud

Under ett aktivt möte går du till personlistan, knackar på personens namn och väljer Ljud av i popup-meny. Bredvid deras namn ser du då att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för personer knackar du intill personens namn i personlistan eller knackar på personens namn och väljer sedan Slå på ljud i popup-meny.

Under ett aktivt möte går du till personlistan , väljer personens namn och klickar sedan på . Bredvid personers namn visas det att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för personer klickar du bredvid personens namn i personlistan.