1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till användareoch markerar den användare som du vill ändra.

2

Välj samtal och sedan på Sekretess.

3

Välj lämpliga Sekretess Inställningar för den här användaren.

4

Markera kryss rutan Aktivera sekretess. Du kan sedan bestämma om du vill blockera alla genom att låta fältet Sök efter namn vara tomt eller välja vem som kan övervaka den här användarens linje status.

När du använder Executive-exemplet ovan söker du efter namnet på sin administratörs assistent.

5

Klicka på Spara.