1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg brukeren du vilendre.

2

Velg Anrop , og gå deretter til Personvern.

3

Velg de riktige personverninnstillingene for automatisk svartjeneste for denne brukeren.

4

Merk av for Aktiver personvern . Du kan deretter bestemme om du vil blokkere alle ved å la feltet Søk etter bruker etter navn stå tomt, eller velge hvem som kan overvåke denne brukerens linjestatus.

Ved hjelp av det overordnede eksemplet ovenfor søker du etter navnet på administrasjonsassistenten deres.

5

Klikk på Lagre.