1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Użytkownicyi wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

2

Wybierz Powołanie a następnie przejdź do Prywatność.

3

Wybierz odpowiedni Prywatność automatycznej sekretarki ustawienia dla tego użytkownika.

4

Sprawdź Włącz prywatność pole wyboru. Następnie możesz zdecydować, czy zablokować wszystkich, pozostawiając puste pole Wyszukaj użytkownika według nazwy lub wybrać, kto może monitorować stan linii tego użytkownika.

Korzystając z powyższego przykładu dyrektora, wyszukałbyś nazwisko ich asystenta administracyjnego.

5

Kliknij opcję Zapisz.