Push-to-Talk ansluter användare till olika delar av din organisation. Du kan till exempel skapa en lista med kund tjänst representanter som kan chatta med Jim i distributions lagret genom att använda push-to-Talk på sina telefoner. På så sätt kan du snabbt chatta med Jim om saker som inventarie-och leverans planer.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till användare och väljer sedan den användare du vill ändra.

2

Välj samtal, gå till avancerade Samtals inställningaroch slå sedan på push to Talk.

3

Välj Anslutnings typ:

  • Enkelriktat– användare som du lägger till i listan över tillåtna användare kan chatta med den här personen, men endast i en riktning. Personen du aktiverar push-to-Talk för kan inte svara på personerna i listan över tillåtna användare .
  • Dubbelriktad– användare som du lägger till i listan över tillåtna användare kan ha en tvåvägs konversation. Personen du aktiverar push-to-Talk för kan svara på personerna i listan över tillåtna användare.
4

Skapa listan tillåten eller blockerad användare och klicka sedan på Spara.

Låt personer i listan över tillåtna användare veta att de kan använda sina skrivbordstelefon för att kommunicera med användare som har push-to-Talk aktiverat. De kan trycka * 50 och ange sedan anknytningen till den person som de vill använda push-to-Talk med.