Katılımcıyı aşamaya sürükleyerek

Aşamaya taşıy ettirilen katılımcılar, bunları eklediklerine göre görünür. Herhangi bir zamanda dört katılımcı, aşamada görünebilir. Dolayısıyla, toplantı sahibi veya ortak toplantı sahibi kendi aşamayı senkronize ettiyse ve katılımcıları buna eklerse, yalnızca aşamadaki dört zaman içinde bir veya birden fazla katılımcı 1 veya daha fazla katılımcı eklemeniz gerekir. Aşama görünümü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Webex Meetings veWebex Events.

1

Birini aşamaya taşımak için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Video küçük resimlerini sürükleyin.
  • Videolarının üzerine gelin ve Daha fazla > Daha fazla seçenek simgesiAşamaya taşı öğesinitıklatın.

 

Eklemek istediğiniz kişinin video küçük resmini görmüyorsanız bunu bulmak için Sonraki sayfa veyaSonraki sayfa simgesi Önceki sayfaya Önceki sayfa simgesi tıklayın.

2

Görünümü aşamadan göstermek aktif konuşmacı gizlemek için Düzen öğesini seçin ve ardından, aktif konuşmacı Düzen simgesiveya kapalı'ya geçiş yaptı

3

Birini aşamadan çıkarmak için, Bu videoyu kendi videonun aşamasındanBu videoyu aşama simgesinden kaldır kaldır'ı tıklatın.

1

Bir kişiyi aşamaya taşımak için videonun üzerine gelin ve Daha fazla > Daha fazla seçenek simgesiTaşı 'yatıklayın.

Daha fazla menü genişletildi

 

Taşımak istediğiniz kişinin video küçük resmini görmüyorsanız bunu bulmak için Sonraki sayfa veya Önceki sayfayaSonraki sayfa simgesiÖnceki sayfa tıklayın.

2

Görünümü aşamadan göstermek aktif konuşmacı gizlemek için Düzen öğesini seçin ve ardından, aktif konuşmacı Düzen simgesiveya kapalı'ya geçiş yaptı

3

Bir kişisini aşamadan çıkarmak için, videolarında Daha fazla > Kaldır tıklatın.