1

sitenize gidin Webex tercihler > Kişisel Toplantı Odam.

Kişisel Toplantı Odam sekmesi
2

Kişisel Odanızı düzenlemekiçin yeni adı girin.

Kişisel Oda adınız 1–128 karakter uzunluğunda olabilir.

3

Kişisel Oda bağlantınızı düzenlemekiçin yeni bir kimlik girin.

Kişisel Oda bağlantınız şu gereksinimlere sahiptir:

 • 1-64 karakter uzunluğunda olabilir.

 • En az bir alfabe karakteri içermeli.

 • Tire (-), nokta (.) veya alt çizgi (_) haricinde başka bir sembol ya da özel karakter içermemalıdır.

 • Site üzerinde başka biri tarafından kullanıda değil.


 

Kişisel Toplantı Odası Kimliğini değiştirirsanız yeni Kişisel Toplantı Odası URL'nizi kullanmak için daha önce planlanan Kişisel Toplantı Odası toplantılarınızı günceller. Önceki URL artık çalışmadı.

4

Ana Bilgisayar PIN'i için hatırlanmanız kolay bir numara girin.

Ana Bilgisayar PIN kodunuz tam olarak dört rakam olmalıdır ve örneğin, 1111 veya 1234 gibi art arda tekrarlamaz veya sayılardan oluşur. Yeni bir dört haneli numara girerek, Ana Bilgisayar PIN'inizi daha sonra değiştirebilirsiniz.

5

Toplantı başladıktan sonra Kişisel Toplantı Odanızı otomatik olarak kilitlemek için Otomatik olarakkilitle'ye basın ve dakika sayısını belirtin.

0, 5, 10, 15 veya 20 dakika seçebilirsiniz. Bir toplantı kilitlenirken katılımcılar siz onları kabulene kadar toplantıya katılmayı bekler.

6

Bildirim için , ben uzaktayken biri Kişisel Oda lobime giriyorsa bana e-posta yoluyla haber ver'i seçin ve birisi Kişisel Odanıza bir e-posta bildirimi alır.

7

Ortak Toplantı Sahibiiçin, Kişisel Toplantı Odası toplantılarım için toplantı sahiplerine izin ver'iseçin.

Başka bir kişinin veya video cihazınızın Kişisel Toplantı Odası toplantılarınızı barındırmasına izin verirsiniz, seçeneklerden birini belirleyin:

 • Kişisel Toplantı Odası toplantılarım için toplantı sahiplerini seçmeme izin ver

 • Bu sitede toplantı sahibi olan Kişisel Toplantı Odası toplantıma ilk toplantı sahibi hesabı, iş sahibi olur

 • Bu sitede toplantı sahibi hesapları olan tüm katılımcılar, Kişisel Toplantı Odası toplantılarıma katıldıklarında iş sahibi olur

  İş ortaklarını belirtmek için e-posta adreslerini virgüllerle veya noktalı virgülle ayırarak girin.

8

İçerik paylaş için Herkes KişiselOdamda içerik paylaşabilir onay kutusunu işaretleyin veya işaretinikaldırın.

Siteniz için etkinleştirildiğinde, Kişisel Toplantı Odası toplantıları sırasında kullanıcıların içerik paylaşmasına izin ve vermelerini önebilirsiniz.

9

Katılımcıları sessize almaiçin aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:

 • Toplantı sahibi ve toplantı sahibine katılımcılarıuteute için izin ver (Moded unmute mode)

  —Toplantı sahipleri ve toplantı sahipleri, bir isteğin yanıtlarını göndermeden katılımcıları doğrudan kendi ifadelerini açabilirsiniz. Bu, 41.1 ve sonraki Webex kullanılabilir.
 • Katılımcıların toplantıda kendilerini sessizden çıkarmalarına izin ver

  —Katılımcıları toplantıya katıldıklarına zaman sessize almalarını seçtiyseniz toplantı sırasında kendilerini sessizden almalarına izin vermek için bu seçeneği belirleyin.

   
  Yalnızca toplantı sahibi veya ortak toplantı sahibinin katılımcıları açabilecek olması için bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.
 • Katılımcıları toplantıya katıldıklarında her zaman sessize al

  —Katılımcıları toplantıya katıldıklarına otomatik olarak sessize alır. Katılımcılar, toplantı sırasında konuşmak isterken el kaldırıyor. Daha fazla bilgi için bkz. Etkinlik ve Etkinliklerde Elini Kaldıran Cisco Webex Meetings Katılımcılarını Görüntüleme.
10

Kaydet'i seçin.

1

Sol tarafta Tercihler'navigasyon çubuğu ve ardından Sol Kişisel Toplantı Odam seçin.

Kişisel Toplantı Odam sekmesi
2

Kişisel Odanızı düzenleyebilirsiniz. Kişisel Oda adının 1 ile 128 karakter arasında olması gerekir.

3

Kişisel Oda bağlantınızı düzenleyebilirsiniz. Kişisel Oda bağlantınız şu gereksinimlere sahiptir:

 • 1 ile 64 karakter arasında olmalıdır.

 • En az bir alfabe karakteri içermeli.

 • Tire (-), nokta (.) veya alt çizgi (_) haricinde başka bir sembol ya da özel karakter içermemalıdır.

 • Başka bir kullanıcı tarafından kullanılı değil.


 

Kişisel Toplantı Odası Kimliğinizi değiştirdiyseniz ve takviminizde önceki Kişisel Toplantı Odası URL’sini kullanan yaklaşan Kişisel Toplantı Odası toplantıları varsa yeni Kişisel Toplantı Odası URL’sini kullanmak için bu toplantıları güncellemeniz gerekir. Önceki URL çalışmaz.

4

Ana Bilgisayar PIN'inizi hatırlanacak kolay bir şey olarak değiştirebilirsiniz. Ana Bilgisayar PIN kodunuz tam olarak dört rakam olmalıdır ve örneğin, 1111 veya 1234 gibi tekrarlamalı veya sıralı olamaz.

5

Otomatik kilit için Kişisel Odanızı otomatik olarak kilitlemeyi seçebilirsiniz. Toplantı başladıktan 0-20 dakika sonra toplantının kilitlenmesini seçin. Bir toplantı kilitlenirken katılımcılar siz onları kabulene kadar toplantıya katılmayı bekler.

6

Bildirim için , ben uzaktayken biri Kişisel Oda lobime giriyorsa bana e-posta yoluyla haber ver'i seçin ve birisi Kişisel Odanıza bir e-posta bildirimi alır.

7

Alternatif toplantı sahibi için, Ben dışarıda olmadığınız zaman başka bir kişinin veya video cihazınızın Kişisel Toplantı Odanız'da toplantılar barındırmasına izin vermek için Başkalarının Kişisel Toplantı Odası toplantılarımda toplantı sahibi olmasına izin ver'i seçin. Ardından seçeneklerden birini belirleyin:

 • Bu sitede bir toplantı sahibi hesabı kimliği doğrulanmış Cisco video cihazından katılan herkesin toplantımı onaylasına izin ver.

 • Kişisel Toplantı Odası toplantılarım için alternatif toplantı sahipleri seçmeme izin ver.


   

  Kişisel Toplantı Odası toplantılarınız için alternatif toplantı sahipleri seçmek istiyor sanız metin kutusuna e-posta adreslerini girin. E-posta adreslerini virgülle veya noktalı virgülle ayırın.

8

Kaydet öğesini seçin.