Oda içi ayırtma yalnızca paylaşılan cihazlar için geçerlidir.

Oda içi ayırtmayı etkinleştirmek için bunları aşağıdaki sırayla ayarlamanız gerekir:

  • Karma Takvimi Yapılandırma

  • Planlama hesabını yapılandırma

  • Control Hub'da cihazları takvimle yapılandırma

Oda içi ayırtmayı etkinleştirmek üzere kuruluşunuz için Karma Takvimi yapılandırmanız gerekir. Bunu Microsoft Exchange, Microsoft 365 veya Google Takvim için yapılandırabilirsiniz.

Karma Takvimin nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi almak için bkz. Cisco Webex Karma Takvim Hizmeti için Dağıtım Rehberi.


Karma Takvim Hizmeti için toplantı zamanlayıcıları etkinleştirilmemişse ve hizmet için etkinleştirilen davetliler yalnızca oda kaynaklarıysa, Exchange'in toplantı yorumlarını otomatik olarak silmek için bir politikası olmadığından emin olmanız gerekir. Yorumları Sil öğesini False olarak ayarlayın

Oda cihazlarının toplantı planlamasına izin vermek için bir planlama hesabı yapılandırılması gerekir.

Planlama hesabı, Webex Devices'tan ayırtılan tüm toplantılar için toplantı düzenleyicisi olarak kullanılır. Bu hesap, odayı bir kullanıcının normalde yaptığı gibi ayırtır. Planlama hesabından toplantı ayırtıldığında ve bir oda davet edildiğinde, takvim sistemindeki oda politikalarına uyulur. Oda İçi Ayırtma özelliğini etkinleştirmeyi planladığınız odaları ayırtma izni olan geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun.

Bu hesap, belirli bir Exchange yapılandırması için tüm odalarda toplantı ayırtmak üzere kullandığından, posta kutusunun düzenli olarak temizlendiğinden emin olmak önemlidir. Temizlik işlemi, Exchange sınırlarını aşmamak için gereklidir. Exchange'iniz zaten uygun bir saklama politikasıyla ayarlanmışsa, politikanın bu hesap için de geçerli olduğundan emin olun. Değilse, posta kutusunu tüm varsayılan klasörler (e-postalar, gönderilen öğeler ve toplantılar) birkaç gün sonra otomatik olarak silinecek şekilde yapılandırmanız gerekir. Temizlik işlemi, hesabın oda cihazları adına toplantı planlamaya devam edebilmesini sağlar.

Exchange için aşağıdaki kaynakları denetleyin:

1

Expressway web arabiriminde oturum açın.

2

Uygulamalar > Karma Hizmetler > Takvim Hizmeti > Microsoft Exchange Yapılandırması seçeneğine gidin.

3

Planlama altında, toplantı odalarını ayırtmak için kullanılan geçerli bir planlama hesabı e-posta adresi girin.Oda cihazlarının toplantı planlamasına izin vermek için planlama hesabı yapılandırılması gerekir.

Planlama hesabı, Webex Devices'tan ayırtılan tüm toplantılar için toplantı düzenleyicisi olarak kullanılır. Bu hesap, odayı bir kullanıcının normalde yaptığı gibi ayırtır. Planlama hesabından toplantı ayırtıldığında ve bir oda davet edildiğinde, takvim sistemindeki oda politikalarına uyulur. Oda İçi Ayırtma özelliğini etkinleştirmeyi planladığınız odaları ayırtma izni olan geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun.

Control Hub'dan Google Takvim için planlama hesabını yapılandırın. https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Karma bölümüne gidin. Microsoft 365 için Karma Takvim kartından Ayarları düzenle öğesine tıklayın.

Çalışma alanlarının toplantı planlamasına izin vermek için onay kutusunu işaretleyin. Planlama hesabı için geçerli bir e-posta adresi girin.Oda cihazlarının toplantı planlamasına izin vermek için planlama hesabı yapılandırılması gerekir.

Planlama hesabı, Webex Devices'tan ayırtılan tüm toplantılar için toplantı düzenleyicisi olarak kullanılır. Bu hesap, odayı bir kullanıcının normalde yaptığı gibi ayırtır. Planlama hesabından toplantı ayırtıldığında ve bir oda davet edildiğinde, takvim sistemindeki oda politikalarına uyulur. Oda İçi Ayırtma özelliğini etkinleştirmeyi planladığınız odaları ayırtma izni olan geçerli bir e-posta adresi girdiğinizden emin olun.

Control Hub'dan Google Takvim için planlama hesabını yapılandırın. https://admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Karma bölümüne gidin. Google için Karma Takvim kartından Ayarları düzenle öğesine tıklayın.

Kuruluşunuzun takvim kaynaklarını kullanmasına ve çalışma alanlarının toplantı planlamasına izin vermek için onay kutularını işaretleyin. Bir ACL hesabı yapılandırdığınızdan emin olun ve bu hesap için e-posta adresini girin.Oda içi ayırtmayı etkinleştirmeden önce, bu cihazlar için Basılacak Bir Düğme (OBTP) işlevinin etkinleştirilmiş olduğunu kontrol etmeniz gerekir. Kuruluşunuzdaki kişilerin oda içi ayırtma için sesli komutlar ve diğer cihaz kontrollerini kullanmasını istiyorsanız Webex Assistant'ı etkinleştirin.

Oda içi ayırtmayı etkinleştirdiğiniz çalışma alanları için takvimin etkinleştirildiğini kontrol edin.

1

admin.webex.com adresindeki müşteri görünümünden Çalışma Alanları bölümüne gidin. Çalışma alanları listesinden yapılandırmak istediğiniz çalışma alanlarını seçin ve Düzenle seçeneğine tıklayın.

2

Oda İçi Ayırtma bölümünün altında, açılır menüden Açık öğesini seçin.

Bireysel çalışma alanları: Bir çalışma alanı için oda içi ayırtmayı etkinleştirmek istiyorsanız, çalışma alanını seçin ve Takvim bölümündeki dişliye tıklayın. Oda İçi Ayırtma Ayarlarını Düzenle öğesini ve oda içi ayırtmayı etkinleştirin.