Когато създавате екип в Webex App , поставете отметка в квадратчето Създаване на нова група на Office365 с този екип. След това автоматично се създава и свързва с екипа нова група на Microsoft 365.

Всички членове на екипа, които добавяте при създаването на екипа, също се добавят към групата на Microsoft 365. След това можете само да добавяте или премахвате членове на екипа директно от груповата страница на Microsoft 365.


Не можете да добавяте членове на екипа, които са извън вашата организация, или хора, които нямат достъп до сайта на вашата организация SharePoint.

За да отидете на груповата страница на Microsoft 365, изберете екипи и след това кликнете върху маркираното име на екип в Webex App.

След като създадете екипа, който след това можете да създадете екипни интервали, които автоматично са свързани с папки на SharePoint на свързания сайт на SharePoint. Всяко съдържание, споделено в пространството, ще се съхранява в свързаните папки, до които всички членове на групата имат достъп.


Можете да добавяте хора само към екипните пространства, ако вече са част от екипа и групата на Microsoft 365. Също така, не можете да свържете външни пространства извън екипа.

Когато член на екипа бъде премахнат от групата на Microsoft 365, той вече няма да има достъп до никакви свързани папки или съдържание, споделяни в пространството.

Всички промени в името на екипа, името на сайта на SharePoint или името на групата на Microsoft 365 не се синхронизират и в двата случая.