Když vytvořit tým v aplikaci Webex zaškrtněte možnost Vytvořte s tímto týmem novou skupinu Office 365 zaškrtávací políčko. Pak se automaticky vytvoří nová skupina v Microsoft 365 a připojí se k týmu.

Při vytváření týmu můžete přidat až 20 členů týmu. Když přidáte členy týmu, jsou také přidáni do skupiny Microsoft 365. Potom můžete jen přidat nebo odebrat členy týmu přímo ze stránky skupiny Microsoft 365.


 

Nemůžete přidat členy týmu, kteří jsou mimo vaši organizaci, ani osoby, které nemají přístup na web SharePoint vaší organizace.

Chcete-li přejít na stránku skupiny Microsoft 365, vyberte týmy a poté klikněte na zvýrazněný název týmu v aplikaci Webex .

Po vytvoření týmu můžete začít vytvářet týmové prostory , které jsou automaticky propojeny s Složky služby Sharepoint na přidruženém webu služby SharePoint. Veškerý obsah sdílený v prostoru bude uložen do propojených složek, ke kterým mají přístup všichni členové skupiny.


 

Do týmových prostorů můžete přidávat lidi, jen pokud již jsou součástí týmu a skupiny Microsoft 365. Také nemůžete propojit externí prostory mimo tým.

Když je člen týmu odebrán ze skupiny Microsoft 365, již nebude mít přístup k žádným propojeným složkám nebo obsahu sdíleným v prostoru.

Žádné změny názvu týmu, názvu webu SharePoint nebo název skupiny Microsoft 365 se v obou směrech nesynchronizují.