Když vytváříte tým v aplikaci Webex, zaškrtněte políčko Vytvořit novou skupinu Office 365 s tímto týmem. Pak se automaticky vytvoří nová skupina Microsoft 365 a připojí se k týmu.

Všichni členové týmu, které přidáte při vytváření týmu, jsou také přidáni do skupiny Microsoft 365. Pak můžete přidat nebo odebrat pouze členy týmu přímo ze stránky skupiny Microsoft 365.


Nemůžete přidat členy týmu, kteří jsou mimo vaši organizaci, nebo lidi, kteří nemají přístup k sharepointovému webu vaší organizace.

Pokud chcete přejít na stránku skupiny Microsoft 365, vyberte týmy a pak klikněte na zvýrazněný název týmu v aplikaci Webex.

Po vytvoření týmu můžete vytvořit týmovéprostory, které jsou automaticky propojeny se složkami služby SharePoint na přidruženém webu služby SharePoint. Veškerý obsah sdílený v prostoru bude uložen v propojených složkách, ke kterým mají přístup všichni členové skupiny.


Do týmových prostorů můžete přidat jenom lidi, pokud už jsou součástí týmu a skupiny Microsoft 365. Také nemůžete propojit externí prostory mimo tým.

Když se člen týmu odebere ze skupiny Microsoft 365, už nebude mít přístup k žádným propojeným složkám ani obsahu sdílenému v prostoru.

Jakékoli změny názvu týmu, názvu sharepointového webu nebo názvu skupiny Microsoft 365 se nesynchronizují ani jedním způsobem.