Kada kreirate tim u Webex aplikaciji, proverite polje za potvrdu Kreiraj novu Office 365 grupu sa ovim timom . Nova grupa Microsoft 365 se zatim automatski kreira i povezuje sa timom.

Kada kreirate tim, možete da dodate najviše 20 članova tima. Kada dodate članove tima, oni se takođe dodaju u grupu Microsoft 365. Tada možete da dodate samo članove tima ili da ih uklonite direktno sa stranice Microsoft 365 grupe.


 

Ne možete da dodate članove tima koji su izvan vaše organizacije ili osobe koje nemaju pristup vašoj SharePoint lokaciji organizacije.

Da biste otišli na stranicu Microsoft 365 grupe, izaberite timove, a zatim kliknite na istaknuto ime tima u Webex aplikaciji.

Kada kreirate tim, tada možete da kreirate prostore tima koji su automatski povezani sa Sharepoint fasciklama na povezanoj SharePoint lokaciji. Bilo koji sadržaj koji se deli u prostoru biće sačuvan u povezanim fasciklama kojima svi članovi grupe imaju pristup.


 

Osobe možete dodati samo u prostore tima, ako su već deo tima i grupe Microsoft 365. Takođe, ne možete da povezujete spoljne prostore izvan tima.

Kada član tima bude uklonjen iz Microsoft 365 grupe, oni više neće imati pristup bilo kojim povezanim fasciklama ili sadržaju koji se dele u prostoru.

Sve promene imena tima, imena SharePoint lokacije ili Microsoft 365 naziv grupe ne sinhronizuju ni na koji način.