Wanneer u een team maken vink in de Webex app het selectievakje aan Een nieuwe Office 365-groep maken met dit team selectievakje. Er wordt vervolgens automatisch een nieuwe Microsoft 365-groep gemaakt en verbonden met het team.

Wanneer u het team maakt, kunt u maximaal 20 teamleden toevoegen. Wanneer u de teamleden toevoegt, worden ze ook toegevoegd aan de Microsoft 365-groep. U kunt teamleden vervolgens alleen rechtstreeks toevoegen of verwijderen vanaf de Microsoft 365-groepspagina.


 

U kunt geen teamleden van buiten uw organisatie toevoegen of personen die geen toegang hebben tot de SharePoint-site van uw organisatie.

Als u naar de Microsoft 365-groepspagina wilt gaan, selecteert u teams en klikt u vervolgens op de gemarkeerde teamnaam in de Webex app.

Nadat u het team hebt gemaakt, kunt u het maken teamruimten , die automatisch worden gekoppeld aan Sharepoint-mappen op de gekoppelde SharePoint-site. Alle inhoud die in de ruimte wordt gedeeld, wordt opgeslagen in de gekoppelde mappen, waartoe alle leden van de groep toegang hebben.


 

U kunt alleen personen toevoegen aan teamruimten als ze al deel uitmaken van het team en de Microsoft 365-groep. U kunt ook geen externe ruimten van buiten het team koppelen.

Wanneer een teamlid wordt verwijderd uit de Microsoft 365-groep, heeft deze geen toegang meer tot gekoppelde mappen of inhoud die in de ruimte wordt gedeeld.

Wijzigingen in de teamnaam, de SharePoint-sitenaam of de Microsoft 365 groepsnaam worden op geen enkele manier gesynchroniseerd.