Kad ti stvoriti tim u Webex aplikaciji provjerite S ovim timom izradite novu grupu za Office 365 potvrdni okvir. Nova Microsoft 365 grupa tada se automatski stvara i povezuje s timom.

Prilikom stvaranja tima možete dodati najviše 20 članova tima. Kada dodate članove tima, oni se također dodaju u Microsoft 365 grupu. Tada možete samo dodati ili ukloniti članove tima izravno sa stranice grupe Microsoft 365.


 

Ne možete dodati članove tima koji su izvan vaše organizacije ili osobe koje nemaju pristup web-mjestu SharePoint vaše organizacije.

Da biste otišli na stranicu grupe Microsoft 365, odaberite timove, a zatim kliknite označeni naziv tima u aplikaciji Webex .

Nakon što ste stvorili tim, možete ga kreirati timskim prostorima , koji su automatski povezani Sharepoint mape na povezanom SharePoint web-mjestu. Sav sadržaj koji se dijeli u prostoru bit će pohranjen u povezane mape kojima svi članovi grupe imaju pristup.


 

Osobe možete dodati samo u timske prostore ako su već dio tima i Microsoft 365 grupe. Također, ne možete povezati vanjske prostore izvan tima.

Kada se član tima ukloni iz grupe Microsoft 365, više neće imati pristup povezanim mapama ili sadržaju koji se dijeli u prostoru.

Sve promjene naziva tima, naziva web-mjesta SharePoint ili naziva naziv skupine Microsoft 365 ne sinkroniziraju se na bilo koji način.