Når du opprette et team i Webex-appen, sjekk Opprett en ny Office 365-gruppe med dette teamet avkrysningsboksen. En ny Microsoft 365-gruppe opprettes og kobles deretter automatisk til teamet.

Når du oppretter teamet, kan du legge til opptil 20 teammedlemmer. Når du legger til teammedlemmene, legges de også til i Microsoft 365-gruppen. Du kan deretter kun legge til eller fjerne teammedlemmer direkte fra Microsoft 365-gruppesiden.


 

Du kan ikke legge til teammedlemmer som er utenfor organisasjonen, eller personer som ikke har tilgang til organisasjonens SharePoint-nettsted.

Hvis du vil gå til Microsoft 365-gruppesiden, velger du team og klikker på det uthevede teamnavnet i Webex-appen.

Når du har opprettet teamet, kan du opprette teamområder, som automatisk kobles til SharePoint-mapper på det tilknyttede SharePoint-nettstedet. Alt innhold som deles i området, lagres i de koblede mappene, som alle medlemmer av gruppene har tilgang til.


 

Du kan kun legge til personer på teamområder hvis de allerede er en del av teamet og Microsoft 365-gruppen. Du kan heller ikke koble til eksterne områder utenfor teamet.

Når et teammedlem fjernes fra en Microsoft 365-gruppe, har de ikke lenger tilgang til koblede mapper eller innhold som er delt i området.

Eventuelle endringer i teamnavnet, navnet på SharePoint-nettstedet eller Microsoft 365-gruppenavnet synkroniseres ikke på noen måte.