När du skapa ett team i Webex-appen kontrollerar du Skapa en ny Office 365-grupp med det här teamet kryssrutan. En ny Microsoft 365-grupp skapas sedan automatiskt och ansluts till teamet.

När du skapar teamet kan du lägga till högst 20 teammedlemmar. När du lägger till teammedlemmarna läggs de även till i Microsoft 365-gruppen. Du kan sedan bara lägga till eller ta bort teammedlemmar direkt från Microsoft 365-gruppsidan.


 

Du kan inte lägga till teammedlemmar utanför organisationen eller personer som inte har åtkomst till din organisations SharePoint-webbplats.

För att gå till Microsoft 365-gruppsidan väljer du team och klickar sedan på det markerade teamnamnet i Webex-appen.

När du har skapat teamet kan du skapa det team utrymmen , som automatiskt länkas till Sharepoint-mappar på den associerade SharePoint-webbplatsen. Allt innehåll som delas i utrymmet lagras i de länkade mapparna som alla medlemmar i gruppen har åtkomst till.


 

Du kan bara lägga till personer i teamutrymmen om de redan ingår i teamet och Microsoft 365-gruppen. Du kan inte heller länka externa utrymmen utanför teamet.

När en teammedlem tas bort från Microsoft 365-gruppen har denne inte längre åtkomst till länkade mappar eller innehåll som delas i utrymmet.

Ändringar av teamnamnet, SharePoint-webbplatsens namn eller Microsoft 365-gruppnamnet synkroniseras inte i båda riktningarna.