Kiedy utworzyć zespół w aplikacji Webex zaznacz opcję Utwórz nową grupę Office 365 z tym zespołem pole wyboru. Następnie zostanie automatycznie utworzona nowa grupa Microsoft 365 i połączona z zespołem.

Podczas tworzenia zespołu można dodać maksymalnie 20 członków zespołu. Po dodaniu członków zespołu są oni również dodawani do grupy Microsoft 365. Następnie można tylko dodawać lub usuwać członków zespołu bezpośrednio na stronie grupy Microsoft 365.


 

Nie można dodawać członków zespołu spoza organizacji ani osób, które nie mają dostępu do witryny SharePoint organizacji.

Aby przejść do strony grupy Microsoft 365, wybierz zespoły, a następnie kliknij podświetloną nazwę zespołu w aplikacji Webex .

Po utworzeniu zespołu możesz tworzyć obszary zespołu , które są automatycznie połączone z Foldery programu SharePoint w skojarzonej witrynie programu SharePoint. Wszelkie treści udostępnione w obszarze będą przechowywane w połączonych folderach, do których mają dostęp wszyscy członkowie grupy.


 

Do obszarów zespołu można dodawać tylko osoby, które są już częścią zespołu i grupy Microsoft 365. Ponadto nie można łączyć obszarów zewnętrznych spoza zespołu.

Gdy członek zespołu zostanie usunięty z grupy Microsoft 365, nie będzie już miał dostępu do żadnych połączonych folderów ani zawartości udostępnionej w obszarze.

Wszelkie zmiany nazwy zespołu, nazwy witryny programu SharePoint lub nazwy grupy Microsoft 365 nie są synchronizowane w żaden sposób.