Webex Edge for Devices поддържа управлявани от облак софтуерни надстройки за устройства Webex Rooms, работещи с CE9.14 и по-нови версии. Устройствата с активирани надстройки на софтуер, управлявани от облак, получават нови стабилни версии приблизително веднъж месечно, а нови бета версии приблизително всяка друга седмица. Наличните канали са същите като тези за регистрирани в облак устройства и версиите се актуализират едновременно.

С надстройката на софтуера в облака получавате най-новите актуализации и корекции на грешки по-бързо, без да се налага да надграждате устройството ръчно. За активиране е необходимо надграждане на софтуера в облак Оптимизирано изживяване от Webex.

Тази функция е изключена по подразбиране. След като активирате надстройка на софтуер, управляван от облак, можете да изберете софтуерен канал от менюто за избор на канал на Workspace. По подразбиране устройствата използват стабилен канал.


TAC поддържа само най-новата стабилна версия на софтуера RoomOS.

1

От гледна точка на клиента нататък https://admin.webex.com, отидете на Устройства и изберете устройството или устройствата, които искате да конфигурирате.

2

Задайте конфигурацията Webex CloudUpgrades Mode до On.

За да настроите софтуерния канал, отидете на Работни пространства, изберете работното пространство и щракнете върху зъбното колело в Устройства раздел. Изберете софтуерен канал от падащото меню. Ако не е избран канал, по подразбиране е Стабилен.

Трябва да рестартирате устройства, работещи с CE9.14, след като разрешите надстройки на софтуер, управляван от облак, за да приложите промяната. За устройства, работещи с CE9.15 и по-нови версии, промените се прилагат, когато устройството премине в режим на готовност или се рестартира.