Когато е налична актуализация на приложение, бутонът "Актуализиране" се показва в горния десен ъгъл на приложението.

Можете да видите текущата версия на приложението от Cisco Webex Desk Camera > Всичко за Cisco Webex Desk Camera в лентата с менюта.


Инсталирането на актуализацията затваря приложението.

1

Щракнете върху бутона Актуализиране, за да изтеглите файла на инсталиращата програма на локалното си устройство.

Екранна снимка на приложението на камерата
2

Щракнете двукратно върху изпълнимия файл, за да стартирате инсталирането.

3

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталирането.