יישום המצלמה Cisco Desk בודק אם יש עדכונים בעת הפעלתו. הוא גם מפעיל שיקים לעדכון כאשר אתה משאיר אותו פתוח. כאשר מתגלה עדכון app, יישום המצלמה מוריד את העדכון ברקע.

באפשרותך לראות את מספר העדכונים הזמינים בכרטיסיה ' עדכונים '. מספר 1 מציין שקיים עדכון ליישום המצלמה או לקושחת המצלמה. מספר 2 מציין כי העדכונים הן עבור יישום המצלמה והן על קושחת המצלמה זמינים.

1

פתח את יישום המצלמה של Cisco Desk.

2

עבור אל הכרטיסייה ' עדכונים ' ולחץ על ' הפעל מחדש יישום '.

אם יישום המצלמה מראה שהקושחה שלך מעודכנת, באפשרותך גם ללחוץ על בדוק אם יש עדכון לבדוק באופן ידני אם קיים עדכון זמין.

צילום מסך של עדכון יישום המצלמה