Cisco bord kamera-app'en kontrollerer, om der er opdateringer, når du starter det. Den kører også kontrol af opdateringer, når du holder den åben. Når der registreres en app-opdatering, downloader kamera-appen opdateringen i baggrunden.

Du kan se antallet af tilgængelige opdateringer under fanen opdateringer . Et tal 1 angiver, at der er en opdatering til enten kamera-app'en eller kameraets firmware. Tallet 2 angiver, at opdateringerne til både kamera-appen og kameraets firmware er tilgængelige.

1

Åbn Cisco bord kamera-app'en.

2

Gå til fanen opdateringer , og klik på Genstart program.

Hvis kamera-appen viser, at din firmware er opdateret, kan du også klikke på Kontrollér for at opdatere for manuelt at kontrollere, om der er en tilgængelig opdatering.

Skærmbilledet med Opdater kamera-app'en