Уебекс асистент за устройства

Домейн

Намерение

Пример команда

Типичен отговор

Описание

active_meeting

are_you_there

слушаш ли? е Webex помощник на повикването?

Ето ме! Точно там, където ме напусна.

Пита дали помощникът е активен. Малко намерение за разговори.

active_meeting

решение

Решихме да продължим напред с последното предложение.

OK! Създадено решение.

Добавя текста след ключовите думи "решение" към

active_meeting

highlight_that

Маркирайте, че

Подчерта!

Добавя последното изречение в преписа като акцент към макарата за осветяване за събранието.

active_meeting

бележка

Имайте предвид, че актуализирахме предложението.

Бележка взета!

Добавя текста след ключовата дума "забележка" към макарата за осветяване за събранието.

active_meeting

post_action_item

Елемент на действие за преглед на палубата

OK! Добавен елемент на действие.

Добавя текста след ключовата дума "елемент на действие" към макарата за осветяване за събранието.

active_meeting

set_summary

В обобщение, продължаваме напред с плана за освобождаване в петък

OK! Създадено резюме.

Добавя текста следset_summaryключовата дума " " към макарата за осветяване за събранието.

active_meeting

задача

Създаване на задача, за да разгледате корекцията на ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ИНТЕРФЕЙС

Стана! Нова създадена задача.

Добавя текста след ключовата дума "задача" към макарата за осветяване за събранието.

устройство

decrease_volume

просто силата на звука надолу

понижи силата на звука

Насочва системата към понижаване на изходното ниво на аудио, без да посочва сума.

устройство

disable_bluetooth

изключване на Bluetooth

Bluetooth е забранен. За да разрешите Bluetooth, кажете "OK Webex, включете Bluetooth".

Насочва системата за деактивиране на bluetooth системата. Имайте предвид, че действителният ефект е забраняването на системата да не завършва определена връзка, макар че не очакваме потребителите да направят това разграничение добре.

устройство

disable_camera

изключване на видеото

изключен фотоапарат

В момента това устройство не поддържа управление на камерата.

Насочва системата да спре изпращането на видео потока от камерата на устройството в обаждането.

устройство

disable_do_not_disturb

излезте от режим не безпокойте

Изключих режим "Не безпокой". Това устройство може да получава входящи повиквания.

Насочва системата да напуска режима "не безпокойте", т.е. да спре блокирането на входящи повиквания.

устройство

disable_speaker_tracking

изключване на проследяването на високоговорителите

Изключих SpeakerTrack.

Насочва системата, за да деактивира SpeakerTrack, който динамично изрязва видео емисията около високоговорителя (откриване на движение + звук).

устройство

disable_speakers

заглушаване на аудио изхода

заглушавам видео

Насочва системата да деактивира аудио изхода на устройството.

устройство

display_information_page

Изведете информационната страница

версия на софтуера

Нека ти покажа какво намерих на сензорния панел.

Насочва системата да показва информация за устройството, например IP адрес, версия на софтуера, настройки

устройство

enable_bluetooth

разрешаване на bluetooth

Включих Bluetooth. Това устройство вече е откриваемо като "Тест".

Насочва системата, за да разреши bluetooth системата. Обърнете внимание на действителния ефект е разрешаването на системата да не осъществява определена връзка, макар че не очакваме потребителите да направят това разграничение добре.

устройство

enable_camera

активиране на камерата

включване на фотоапарата

В момента това устройство не поддържа управление на камерата.

Насочва системата да започне да изпраща видеопотока от камерата на устройството в обаждането.

устройство

enable_do_not_disturb

блокиране на всички обаждания

Включих режим "Не безпокойте". Всички входящи обаждания ще бъдат автоматично отхвърлени.

Насочва системата да влиза в режим "не безпокойте", т.е. да започне да блокира входящите обаждания.

устройство

enable_speaker_tracking

разрешаване на високоговорители тракер

включване на пистата на високоговорителите

Включих SpeakerTrack.

Насочва системата, за да даде възможност на SpeakerTrack, който динамично изрязва видео емисията около високоговорителя (откриване на движение + звук).

устройство

enable_speakers

отменете нивото на звука

високоговорител

Насочва системата, за да разреши аудио изхода на устройството.

устройство

increase_volume

повиши нивото на силата на звука

увеличите силата на звука

Насочва системата към повишаване на нивото на аудио изхода, без да посочва сума.

устройство

maximize_selfview

максимизирате самовизия моля

пълен екран самостоятелно преглед

Насочва системата да показва визуализацията на емисията на фотоапарата в режим на пълно екранно екранно.

устройство

minimize_selfview

ъглов изглед на видео

по-малък преглед на камерата

Насочва системата да показва визуализацията на емисията на фотоапарата в малка рамка в ъгъла на екрана.

устройство

mute_microphone

ням микрофон

без звук

Хммм. Не мога да контролирам микрофона, когато не сме на среща.

Насочва системата, за да забрани целия аудио вход на устройството (както към обаждането, така и към Помощника).

устройство

pause_recording

Пауза на текущия запис

Още не съм в състояние да ти помогна с това.

Насочва системата към пауза на запис на събрание, т.е. временно да спре процеса на запис, без да затваря файла за запис.

устройство

resume_recording

връщане към запис

Тази функция все още не се поддържа на това устройство.

Насочва системата да продължи записа след пауза.

устройство

set_volume

Бихте ли намалили това до 30 процента

зададете силата на звука на 8

контрол на силата на звука

Насочва системата да задава нивото на аудио изхода на определена стойност.

устройство

start_recording

започнете записа моля

запишете това събрание

Хммм. Не сме на среща, така че не мога да започна запис.

Насочва системата да започне запис на текущото събрание.

устройство

start_screen_share

споделен екран

споделяне на екрана ми

покажете презентацията ми

Хммм. Няма екрани за споделяне. Можете да използвате приложението си Webex, за да споделяте безжично, или да опитате включване в дисплейен кабел.

Насочва системата да споделя екрана от прикачено лично устройство към дисплея. Имайте предвид, че споделянето на безжичния екран няма да работи, докато удостоверяването не бъде изпълнено, но заявките за дял на безжичния екран все още принадлежат в това намерение.

устройство

stop_recording

спрете да ме записвате

спиране на записването

край събрание запис

Хммм. Не сме на среща, така че не мога да започна запис.

Насочва системата към прекратяване на записа на събранието (затваряне на файла за запис).

устройство

stop_screen_share

изключване на споделянето на екрана

спиране на споделянето

спрете презентацията ми

Хммм. Няма никакви екрани, които да се споделят. Ако споделяте безжично, проверете приложението си Webex и спрете да споделяте там.

Насочва системата да спре споделянето от личен екран на устройството към дисплея на устройството Room, независимо дали е свързано безжично или с кабел за показване.

устройство

turn_off_selfview

скриване на самогледка

изключване на самогледа

Насочва системата, за да деактивира визуализацията на емисията на камерата на екрана.

устройство

turn_on_selfview

показване на самогледка

Изглед на юг

включване на самогледка

Насочва системата да показва визуализацията на емисията на камерата на екрана (в минимизиран режим по подразбиране).

устройство

unmute_microphone

включване на микрофона

включване на микрофона

Включих микрофона.

Насочва системата, за да разреши всички аудио входове на устройството.

Основни

назад

назад назад

Върни се назад

предишна страница

по-ранен екран

В рамките на превъртащ се изглед насочва системата да измести изгледа наляво или нагоре. На други места се върнете в предишното състояние на диалога.

Основни

отменям

отмени сега

отменям

nevermind

Стига с това

прекратявам

Насочва системата да спре текущата или най-скорошната дейност, каквато и да е тя, например изходящо обаждане, резела за търсене или дял на екрана.

  1. Указва, че някаква временна ситуация или промяна в момента/скоро се случва трябва да прекрати.

  2. Не посочва какво трябва да спре.

Основни

потвърждение

Звучи добре

да

окей

надясно

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

Приема предложено действие.

Основни

Отхвърли

изчезвам

Отхвърли

сън

Млъкни

Остави ме на мира

Насочва системата незабавно да спре да слуша, да скрие ПИ и да прекрати диалога.

Основни

изход

това беше всичко, от което се нуждаех

Направи

моля, напуснете

искам да излезете

с мен е свършено

Хммм. Не съм сигурен какво имаше предвид с това.

Насочва системата към излизане или прекратяване на текущата дейност, каквато и да е например текуща покана или диалог.

  1. Указва, че някои текуща дейност трябва да приключи.

  2. Не посочва какво трябва да приключи.

Основни

get_date

е днес уикенда

какъв ден е днес

Хммм. Няма налична информация за timezone за това устройство.

Изисква информацията за датата за определен ден.

Основни

get_time

кажете ми времето сега

Колко е часът

какво е времето

Хммм. Няма налична информация за timezone за това устройство.

Изисква текущото време.

Основни

довиждане.

Ще се чуем по-късно

довиждане.

OK, до скоро!

Оферти сбогом на системата, прекратяване на текущата дейност, каквото и да е то.

Основни

поздравявам

Йо

здравей

утро

Ей там!

Поздравява системата, за да привлича вниманието.

Основни

помощ

моля да ми съдействате

какво можете да направите

да ми помогне със срещите

как да наричам лична стая

помощ за управление на устройството

Аз съм Уебекс Асистент. Тук съм, за да помогна на вас и екипа ви да работите по-добре заедно.

Изисква обща помощ за това какви команди се поддържат.

Основни

how_are_you

как е всичко

Как сте

Страхотна съм, благодаря! Надявай се, че и ти се справяш добре.

Поздравява системата, изразяваща съчувствие към нейното благополучие.

Основни

още

показват повече

следващата страница

слез надолу

покажи ми следващата страница

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

В рамките на превъртащ се изглед насочва системата да измести изгледа надясно или надолу. В изглед на фокусиране насочва системата да деселектира фокусирания елемент.

Основни

Отричат

не

съжалявам не

нито една от тези

Още не

това е грешно

Отхвърля предложено(и) действие(а).

Основни

отбран

повикване 8

вариант 1

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

В рамките на номериран изглед на карамел насочва системата към избор на определена опция.

Основни

select_page

страница 5

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

В рамките на изглед, който може да се превърта, насочва системата да измести изгледа към определена страница. (Не се поддържа.)

Основни

specify_time_or_duration

в продължение на 3 часа

до 15:00

за 1 час в 15:00

от 13:30 до 4

Предоставя изисквания за време на изглед на събрание или календар.

Основни

specify_number

1

3

1

3

Предоставя числови изисквания за избор на опция, или, може да се използва за указване на време в контекста на календарен поток.

Основни

start_over

Започнете отново

Рестартирате

В рамките на диалоген поток насочва системата към нулиране на първия етап от диалогния поток.

Основни

Изчакване

?

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

Намерение за заявки, които са празни (различни от пунктуацията).

Основни

whats_up

Какво смяташ да правиш

Проучвам нови начини как да направим работното място още по-продуктивно.

Поздравява системата, изразяваща интерес към дейности.

самоличност

възраст

На колко години си

Аз съм неостаряла.

Изисква информация за възрастта на системата.

самоличност

Създател

който те е направил

Сиско Системс ме създаде.

Изисква информация за развитието на системата.

самоличност

представям

Как се казваш

Аз съм Уебекс Асистент. Мога да ти помогна да работиш с екипа си по-добре.

Изисква информация за самоличността на системата.

самоличност

other_languages

какви езици говорите

Английският е първият ми език, но и аз бих искал да науча други езици.

Иска информация за езикова поддръжка.

самоличност

other_smart_assistants

е alexa начин по-умен от вас

Аз съм асистент за срещи и сътрудничество, а не личен асистент.

Изисква информация, сравняваща системата с други интелигентни асистенти.

самоличност

spark_and_ai

гений ли си

Аз съм асистент за срещи, обучен с помощта на алгоритми за разширено езиково и машинно обучение.

Иска информация за разузнаването на системата.

самоличност

where_are_we

какво е това място

Хммм. Тази стая изглежда няма име.

Иска информация за местоположението на потребителя.

самоличност

where_from

Откъде си

Идвам от Сиско Системс, който има офиси по целия свят.

Изисква информация за произхода на системата.

Срещи

accept_incoming_call

получите, че

отговор

Хммм. Няма обаждания за отговор.

Насочва системата към свързване (отговор) на входящо обаждане.

Срещи

календар

е календарът ми актуална?

Нямам достъп до лични календари. Тази стая обаче е безплатна.

Изисква информация за личния календар на потребителя.

Срещи

call_number

Стартиране на обаждане до този телефонен номер

телефонен номер

OK. Кажи ми телефонния номер, на който би искал да се обадиш.

Насочва системата да стартира повикване към неопределен телефонен номер.

Срещи

call_person

Започнете видеоконференция с дени робини, мениджър на сорсинг партньори

добавете Робърт към това видеообаждане

направи уебекс повикване

Набиране на Чад

обадете се на 867-5309

Хммм. Няма никой на име 'дени робинс'.

Насочва системата да започне обаждане до човек. Лицето може да бъде неопределено или идентифицирано по име, изписано име или телефонен номер и потенциално ограничено от длъжност, групова принадлежност или местоположение.

Срещи

confirm_name

Карлтън Фармър.

М А Й И Н Д Е Р

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

Предоставя или отново казва името на дадено лице.

Срещи

confirm_title

старшия корпоративен съвет

c S M

Хммм. Не съм сигурен как да помогна с това.

Предоставя или отново заявява длъжността на дадено лице.

Срещи

end_call

изключете ме от това обаждане

край повикване

сложи край на срещата

Затвори

прекъснете разговора

Хммм. Няма никакви обаждания за край.

Насочва системата да напусне или прекрати обаждане или среща.

Срещи

ignore_incoming_call

заглушаване на входящото повикване

Хммм. Няма обаждане за отговор.

Насочва системата да игнорира входящо обаждане, т.е. нека звъни безшумно.

Срещи

join_meeting

Присъединяване към срещата

Иницииране на видеоконференцията със Сантос Бейли

Хммм. Няма никой на име 'Сантос Бейли'.

Насочва системата към свързване към събрание в календара на устройството.

Срещи

join_pmr

обадете се на личната ми стая

Обадете се на личната заседателна зала на Оуен

лична стая за M I K H I L

Няма лична стая за Оуен.

Насочва системата да се свърже с Webex лична стая.

Срещи

reject_incoming_call

упадък, който

Хммм. Няма обаждане за отговор.

Насочва системата да отхвърли входящо обаждане.

Срещи

room_availability

показване на календар

е стаята резервирана сега

е този инструктажен стая безплатно по обяд в четвъртък

кога е на разположение тази стая

Съжалявам, мога да проверя наличност в стаята само за днес, а не за дни в бъдеще.

Изисква информация за наличността на стаята според календара на устройството.

Срещи

schedule_meeting

насрочи среща с Хауърд моля

резервирайте среща със Саманта по обяд

Все още не съм в състояние да насрочвам срещи.

Насочва системата да създаде покана за среща с друго лице.

Срещи

schedule_room

създаде среща в 11 AM

Искам да резервирам тази стая

насрочи 30 минутно събрание

Насочва системата да блокира резервация в стаята.

Срещи

unsupported_operation

можете ли да проверите нечия наличност за мен

Все още не мога да помогна с това.

Насочва системата да направи едно от най-различни действия, които не са (все още) поддържани, напр. отмяна на събрания, изпращане на известия за събрание, показване на информация за директорията.

Несвързани

ask_about_ai

кажете ми повече за машинното обучение

Изкуственият интелект и машинното обучение помагат на компютрите да се учат от опита, без да са изрично програмирани.

Иска информация за изкуствения интелект.

Несвързани

ask_about_cisco

какво е cisco

Cisco е лидер на пазара в мрежовия хардуер, телекомуникационното оборудване и технологията за сътрудничество.

Изисква информация за Cisco.

Несвързани

book_flights_and_hotels

Можете ли да резервирате 3 билета за полети за възрастни до Хавай в средата на ноември за три нощувки престой, както добре?

Резервацията за пътуване е извън моята област на експертиза.

Насочва системата да организира полет или хотелска резервация.

Несвързани

изчисление

какво е десет минус единадесет

Математиката не ми е най-силната тема.

Насочва системата да извърши математическо изчисление.

Несвързани

check_weather

каква е прогнозата следващата седмица за пусан в c

Прогнозите за времето не са ми специалност.

Изисква информация за прогнозите за времето.

Несвързани

комплимент

Ти си перфектно подреждане на атомите

Винаги се старая да ти помогна.

Изразява оценка на системните способности.

Несвързани

control_timer_and_alarm

премахнете всички аларми утре

Не съм създаден да задавам таймери или аларми.

Насочва системата към задаване или промяна на таймер или аларма.

Несвързани

convert_unit

конвертирате 5 литра в унции

Не съм обучен да конвертирам единици.

Насочва системата да извършва преобразуване между единици.

Несвързани

get_date_time_unsupported

Осигурете ми време за игра за Къбс?

Не съм сигурен как да помогна с това.

Изисква датата или часа за друга времевазона, друг ден или събитие от календара, което не е срещано, например празници.

Несвързани

get_finance_info

Колко акции на Уелс Фарго са търгувани днес.

Извинявай, не съм финансов гуру.

Изисква информация за финансовите пазари.

Несвързани

get_music

Нещо като пънк песен на 90, което е алтернативно.

Не знам много за музиката.

Насочва системата към намиране или възпроизвеждане на музикален албум, изпълнител или песен.

Несвързани

get_news

Кое е последното заглавие от Ню Йорк Таймс?

Текущите събития не са силният ми костюм.

Иска информация за водещи новини.

Несвързани

get_ride

да ни вземе такси моля

Не съм в състояние да помогна с транспортирането.

Насочва системата да организира превоз с кола.

Несвързани

get_traffic_navigation

Колко време ще отнеме да стигнем до Чикаго?

Нямам информация за трафика и навигацията.

Изисква информация за пътното движение или навигацията.

Несвързани

обида

това изобщо не е добър отговор

Много мило, че го каза!

Изразява неудовлетвореност от системните способности.

Несвързани

send_feedback

има критичен въпрос, който трябва да докладвам

Насочва системата да отбележи обратна връзка за поведението на системата.

Несвързани

tell_joke

знаят всякакви шеги

Извинявай, цялата съм по работа.

Насочва системата да разкаже шега.

Несвързани

неизвестен

кога е написана здрача

Не съм сигурен как да помогна с това.

Изисква всякаква друга информация или действие.

бели дъски

close_whiteboard

затворете бялата дъска моля

Това устройство не поддържа бели дъски.

Насочва системата да затвори дисплея на бялата дъска.

бели дъски

delete_all_whiteboards

изтриване на бели дъски

Това устройство не поддържа бели дъски.

Насочва системата да изтрие всички бели дъски на устройството.

бели дъски

delete_whiteboard

да се отървете от тази дъска

Това устройство не поддържа бели дъски.

Насочва системата да изтрие определена бяла дъска.

бели дъски

open_new_whiteboard

нова бяла дъска моля

Това устройство не поддържа бели дъски.

Насочва системата да отвори нова празна бяла дъска.

бели дъски

open_whiteboard

отворете бяла дъска моля

Това устройство не поддържа бели дъски.

Насочва системата да показва бели дъски, които са достъпни за отваряне.

бели дъски

save_whiteboard

трябва да запазите бялата дъска

Това устройство не поддържа бели дъски.

Насочва системата за записване на бяла дъска в пространство на Teams.

Проактивни отговори за присъединяване

Отговор

Пример

Описание

Прието

Да

Да, моля

Присъединяване

Потребителят потвърждава проактивния подкана да се присъедините към предстоящото събрание

Отхвърлени

Не

О, не не

Махай се

Потребителят отхвърля проактивния подкана да се присъедини към предстоящото събрание

Няма отговор

" "

Или не е имало потребител в стаята по време на proactive Join подкана или потребителят е избрал да мълчи до подканата пъти навън в 15 сек

Несвързани

Изглежда има

Какви са новините?

Имаше неочакван отговор на proactive Join подкана, която не може да бъде категоризирана под някое от поддържаните намерения.

Това обикновено се случва, когато хората в стаята провеждат разговор и Помощникът взима произволни бръщолевения вместо отговора на Proactive Join.

Излезли

Помощ

Повикване

Потребителят излезе от proactive Join подкана, като даде друга команда на помощника вместо това.

Грешка

" "

Тези подкани никога не са били виждани от потребителя, защото те са били задействани при грешни условия, но са били регистрирани като проблемен подкана на услугите за показатели.