Webex Assistant for Devices

Domain

Intent

Typical Reply

Example Commands

Description

active_meeting decision That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a decision to move ahead with the latest proposal

We have made a decision to delay the product launch date

Legger til teksten etter nøkkelordet «bestemmelse» som «Bestemmelse» uthevet for møtet.
active_meeting highlight_that That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Highlight that

Make a note of that

Save that as a highlight

Legger til forrige setning i utskriften som «Merknad» uthevet for møtet.
active_meeting note That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a note that we updated the proposal

Make a note that the meeting is called to order at 6:20pm

Legger til teksten etter nøkkelordet «merknad» som «Merknad» uthevet for møtet.
active_meeting post_action_item That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create an action-item to review the slide deck

New action-item for Chad to update the report

Take an action for Chad to update the report

Legger til teksten etter nøkkelordet «handlingselement» som «Handlingselement» uthevet for møtet.
active_meeting set_agenda That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create an agenda for this meeting to review our go-to-market release

Today's agenda is to decide the next steps in the project

Legger til teksten etter nøkkelordet «dagsorden» som «Dagsorden» uthevet for møtet.
active_meeting set_summary That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

In summary, we are moving ahead with Friday's release plan

To summarize, we need to allot more time to address tech debt

Legger til teksten etter nøkkelordet «oppsummering» som «Oppsummering» uthevet for møtet.
active_meeting task That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a task to review the list of candidates

Generate a support ticket for the network connection issue and assign it to Matt

Legger til teksten etter nøkkelordet «oppgave» som «Handlingselement» uthevet for møtet.
active_meeting unknown That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

I'm not sure what he decided to do

i hope these notes are sufficient for the meeting

we already have a few action items listed on our the board

Forespør andre ustøttede handlinger knyttet til møtehøydepunkt.
device decrease_volume

decrease volume

lower the volume

turn down the volume

turn the volume down

volume down

Dirigerer systemet til å senke utdatanivået for lyd, uten å angi en mengde.
device disable_bluetooth Bluetooth is disabled. To enable Bluetooth, say "OK Webex, turn on Bluetooth".

disable bluetooth

turn bluetooth off

Dirigerer systemet til å deaktivere Bluetooth-systemet. Merk at den faktiske effekten deaktiverer systemet men avslutter ikke en bestemt tilkobling, selv om vi ikke forventer at brukere tydelig merker denne forskjellen.
device disable_camera This device doesn't currently support camera control.

camera off

stop video

turn off camera

Dirigerer systemet til å stoppe å sende videostrømmen fra enhetens kamera til samtalen.
device disable_do_not_disturb I turned off Do Not Disturb mode. This device can receive incoming calls.

Turn Do Not Disturb off

exit do not disturb

turn off do not disturb mode

Dirigerer systemet til å forlate ikke forstyrr-modusen, dvs. stopper å blokkere innkommende samtaler.
device disable_speaker_tracking I turned SpeakerTrack off.

disable speaker track

stop voice tracker

turn off speaker tracking

Dirigerer systemet til å deaktivere SpeakerTrack, som dynamisk beskjærer videostrømmen rundt høyttaleren (oppdager bevegelse + lyd).
device disable_speakers

mute volume

speakers off

Dirigerer systemet til å deaktivere utdata for lyd på enheten.
device display_information_page I'm not able to help you do that on this device.

Bring up the information page

What's your network settings?

show me device info

software version

Dirigerer systemet til å vise informasjon om enheten, f.eks. IP-adresse, programvareversjon, innstillinger
device enable_bluetooth I turned on Bluetooth. This device is now discoverable as "Test01 Webex".

connect bluetooth

turn on bluetooth

Dirigerer systemet til å aktivere Bluetooth-systemet. Merk at den faktiske effekten aktiverer systemet men lager ikke en bestemt tilkobling, selv om vi ikke forventer at brukere tydelig merker denne forskjellen.
device enable_camera This device doesn't currently support camera control.

Start video

turn on my video

turn on the camera

video on

Dirigerer systemet til å starte å sende videostrømmen fra enhetens kamera til samtalen.
device enable_do_not_disturb I turned on Do Not Disturb mode. All incoming calls will be automatically rejected.

block all calls

do not disturb

turn on do not disturb mode

Dirigerer systemet til å gå i ikke forstyrr-modusen, dvs. starte blokkeringen av innkommende samtaler.
device enable_speaker_tracking I turned SpeakerTrack on.

Turn speaker tracking on

enable speaker tracker

turn on speaker track

Dirigerer systemet til å aktivere SpeakerTrack, som dynamisk beskjærer videostrømmen rundt høyttaleren (oppdager bevegelse + lyd).
device enable_speakers

turn speakers on

unmute device

volume on

Dirigerer systemet til å aktivere utdata for lyd på enheten.
device increase_volume

increase the volume

increase volume

raise the volume level

turn up the volume

volume up

Dirigerer systemet til å heve utdatanivå for lyd, uten å angi en mengde.
device maximize_selfview

Make self view full screen

full screen self view

maximize my self view

maximize self view

Dirigerer systemet til å vise en forhåndsvisning av kamerastrømmingen i fullskjermmodus.
device minimize_selfview

Minimize my self view

exit full screen

minimize self view

Dirigerer systemet til å vise en forhåndsvisning i en liten ramme i hjørnet på skjermen.
device mute_microphone Hmmm. I can't control the microphone when we're not in a meeting.

disable the mic

mute

mute me

mute mic

mute microphone

mute my microphone

mute the microphone

Dirigerer systemet til å deaktivere all lydinndata på enheten (både til samtalen og til Assistant).
device open_whiteboard This device doesn't support whiteboards.

New whiteboard

close the whiteboard please

delete this whiteboard

delete whiteboards

open a whiteboard please

store this whiteboard

Dirigerer systemet til å vise tavler som er tilgjengelig til å åpnes.
device pause_recording That feature isn't supported on this device yet.

Pause current recording

pause the recording

recording pause

Dirigerer systemet til å sette et møteopptak på pause, f.eks. midlertidig stoppe opptaksprosessen uten å lukke opptaksfilen.
device resume_recording I'm not able to help you with that just yet.

continue recording

return to recording

Dirigerer systemet til å fortsette opptaket etter at det er satt på pause.
device set_volume

Lower the volume to 50 percent

Set the volume to 10

audio at highest

set volume

volume to 8

Dirigerer systemet til å angi utdatanivå for lyd til en bestemt verdi.
device start_recording OK! This meeting is now being recorded.

Record the meeting

Start recording this meeting

record meeting

record this meeting

start recording

Dirigerer systemet til å starte opptaket for pågående møte.
device start_screen_share Hmmm. There aren't any screens to share. You can use your Webex app to share wirelessly, or try plugging in a display cable.

Share my screen

Start sharing my screen

share screen

start screen share

Dirigerer systemet til å dele skjermen fra en tilknyttet privat enhet til displayet. Merk at trådløs skjermdeling ikke virker til godkjenningen er implementert, men spørringer om trådløs skjermdeling fremdeles hører til dette formålet.
device stop_recording Hmmm. This meeting wasn't being recorded.

Stop recording this meeting

stop recording

turn off recording

Dirigerer systemet til å avslutte møteopptaket (lukker opptaksfilen).
device stop_screen_share Hmmm. There aren't any screens being shared. If you're sharing wirelessly, check your Webex app and stop sharing there.

End the screen share

Stop sharing my screen

stop screen share

stop sharing

stop sharing screen

Dirigerer systemet til å stoppe deling fra skjermen på en privat enhet til Room-enhetens display, uansett om den er trådløst tilkoblet eller med en displaykabel.
device turn_off_selfview

Don't show self view

Turn Selfview Off

turn off self View

Dirigerer systemet til å deaktivere forhåndsvisning av kamerastrømming på skjerm.
device turn_on_selfview

Turn Selfview On

Turn on self view

display self view

show self View

Dirigerer systemet til å vise en forhåndsvisning av kamerastrømming på skjerm (i minimalisert modus som standard).
device unmute_microphone I turned the microphone on.

turn microphone on

unmute

unmute microphone

Dirigerer systemet til å aktivere all inndata for lyd på enheten.
general back

Go back

Previous

Undo

I en rullbar visning dirigeres systemet til å bytte visningen til venstre eller oppover. Ellers går du tilbake til tidligere dialogstatus.
general confirm OK. Adding John Rossi to the call.

Correct

Okay

Right

Yes

Godkjenner en foreslått handling.
general dismiss

Close

Dismiss

Go to sleep

Shut down

Dirigerer systemet til å stoppe lyttingen umiddelbart, skjule UI og avslutte dialogen.
general exit

Cancel

Exit

Nevermind

Stop

Dirigerer systemet til å gå ut av eller avslutte nåværende aktivitet, uansett hva den er, dvs. en pågående samtale eller en dialog.
general goodbye Alright, goodbye!

Bye

Goodbye

Talk to you later

Sier farvel til systemet og avslutter nåværende aktivitet, uansett hva den er.
general greet Hi there!

Good morning

Hello

Hi

Yo

Hilser systemet for å få oppmerksomhet.
general greet_goodbye Hello!

aloha

ciao

Adresserer systemet med et uttrykk som enten kan være en hilsen eller et farvel iht. kontekst.
general help I'm Webex Assistant. I'm here to help you and your team work better together.

Help

Help me with meetings

How can you help me?

What can you do?

Forespør generell assistanse om hvilke kommandoer som støttes.
general how_are_you I'm doing fine, thanks for asking.

How are you doing today?

How are you?

How is everything?

Hilser systemet med et uttrykk om hvordan det har det.
general more

Next page

Show me the next page

Show more

I en rullbar visning dirigeres systemet til å bytte visningen til høyre eller nedover. I en fokusvisning dirigeres systemet til å avvelge den fokuserte enheten.
general negate Sure thing. Tell me again, who would you like to call?

No

No no

None of these

Nope

Avviser foreslått(e) handling(er).
general select Got it. I'm adding John Rossi to the call.

Call 8

Option 1

The first one

I en tallgitt karusellvisning dirigeres systemet til å velge et bestemt alternativ.
general select_page Hmmm. I didn't catch that.

Page 2

Page 5

I en rullbar visning dirigeres systemet til å bytte visningen til en bestemt side. (Ikke støttet)
general specify_number Got it. I'm adding John Rossi to the call.

1

10

Sørger for numeriske krav for valg av et alternativ, eller kan brukes til å angi et tidspunkt i kontekst av kalenderflyten.
general start_over Sure thing. Tell me again, who would you like to call?

Go back to the start

Start at the beginning

Start over

Try again

I en dialogflyt dirigeres systemet til å nullstille på første stadium, i dialogflyten.
general timeout Hmmm. I didn't catch that.

Formål for spørringer som er tomme (med unntak av punktsetting).
general wait OK!

Hold on

Pause

Wait a minute

Dirigerer systemet til å forsinke og deretter spørre igjen.
general whats_up I'm looking for new ways to help with meetings and collaboration.

What are you up to?

What's happening?

What's up?

Hilser systemet med et uttrykk om interesse i aktiviteter.
identity age Well, the concept of age doesn't exist in my world.

How old are you?

What is your age?

Forespør informasjon om systemets alder.
identity are_you_there I'm Webex Assistant. I can help you work with your team better.

Are you there?

Where are you?

Spør om Assistant er aktiv. Med småprat som formål.
identity creator Cisco Systems designed me.

Who created you?

Who is your creator?

Forespør informasjon om systemets utvikling.
identity introduce I'm Webex Assistant. I'm here to help you and your team work better together.

What is your name?

Who are you?

Forespør informasjon om systemets identitet.
identity other_languages I speak the following languages: English, Spanish, French, German, Japanese, Italian and Portuguese

Can you speak French?

What languages do you speak?

show language options

Forespør informasjon om språkstøtte.
identity other_smart_assistants I'm an assistant for meetings and collaboration, not a personal assistant.

Are you like the other assistants?

Do you know the other assistants?

Forespør informasjon som sammenligner systemet til andre intelligente assistenter.
identity spark_and_ai I'm a meeting assistant trained using advanced language and machine learning algorithms.

Are you a genius?

Do you really understand?

Forespør informasjon om systemets intelligens.
identity where_are_we We're in Test01 Webex.

What's the name of this room?

Where are we?

Forespør informasjon om brukerens lokasjon.
identity where_from I'm from Cisco Systems, which has offices all over the world.

Where are you from?

Where do you live?

Forespør informasjon om systemets opprinnelse.
meetings accept_incoming_call Hmmm. There aren't any calls to answer.

Accept incoming call

Answer

Answer the call

Get that

Dirigerer systemet til å koble til (besvare) en innkommende samtale.
meetings call_number OK. Tell me the phone number you'd like to call.

Call number

I want to call a phone number

Start a call to this number

Telephone number

Dirigerer systemet til å starte en samtale til et uspesifisert telefonnummer.
meetings call_person Call 1234562468, right?

Add Robert to this video call

Call

Call John Smith

Call one two three four five six two four six eight

Contact John S M I T H

Dial 123 456 2468

Dial number 1941

Make a call

Dirigerer systemet til å starte en samtale til en person. Personen kan være uspesifisert eller angitt med navn, stavet navn eller telefonnummer og potensielt begrenset av jobbtittel, gruppetilhørighet eller lokasjon.
meetings confirm_name Which one would you like to call?

Carlton Farmer

Donna

M A J I N D E R

X U M E I Wang

Gir eller gjentar navnet på en person.
meetings confirm_title Hmmm. I didn't catch that.

The C S M

The Senior Corporate Counsel

Gir eller gjentar jobbtittelen til en person.
meetings end_call

End call

End the meeting

Hang up

Stop the meeting

Dirigerer systemet til å forlate eller avslutte en samtale eller møte.
meetings join_meeting Hmmm. Looks like we're already in a meeting. To join a different meeting or place a call, you'll need to end this one first.

Join the 9:00 meeting

Join the meeting

Let's get started

Start meeting

Dirigerer systemet til å koble til et møte på enhetens kalender.
meetings join_pmr Hmmm. Looks like we're already in a meeting.

Call John Smith's Personal Room

Join PMR of M A R Y

Join my PMR

Join my Personal Room

Dirigerer systemet til å koble til en Webex Personal Room.
meetings lock_meeting I'm not able to help you with that just yet.

Lock meeting

Lock my meeting

Lock my room

Lock this meeting

Dirigerer systemet til å låse møtet.
meetings reject_incoming_call Hmmm. There aren't any calls to answer.

Decline call

Ignore call

Reject call

Dirigerer systemet til å avvise en innkommende samtale.
meetings show_favorites Hmmm. I'm not sure how to help with that.

Show my favorite contacts

Show my favorites

Speed dial

Dirigerer systemet til å starte et anrop til en person som er del av favorittkontaktene på listen for den brukeren.
meetings unlock_meeting That feature isn't supported on this device yet.

Unlock meeting

Unlock my call

Unlock waiting room

Dirigerer systemet for å låse opp møtet.
meetings unsupported_operation I'm not sure how to help you with that yet.

Browse my org chart

Mute Mary's microphone

Transcribe this meeting, please

Dirigerer systemet til å utføre en av en rekke handlinger som ikke støttes (ennå), dvs. transkribere møter, sende møtevarsler, vise kataloginformasjon.
scheduling check_schedule This room is available for the rest of the day. Do you want me to reserve it for you?

Are there any meetings in here?

Is this room available?

Is this room free for 30 minutes?

What meetings are there this morning?

When is my next meeting?

When is this room available?

room schedule

show calendar

show my calendar

Forespør informasjon om rommets tilgjengelighet i samsvar med enhetens kalender.
scheduling extend_meeting We’re not in a meeting, so there isn’t a meeting to extend.

Can I extend this room reservation?

book it for 5 more minutes

extend the meeting

extend the meeting by 15 minutes

push the meeting to end in 30 minutes

Dirigerer systemet til å utvide en romreservasjon.
scheduling get_date Today is Monday, the 5th of March, 2018

What day is it today?

What's the date?

Forespør datoinformasjon for en bestemt dag.
scheduling get_date_time_unsupported I'm not able to help with other dates and timezones just yet.

What time is it in Cleveland?

What's the time in Eastern time?

When is Eid this year?

Which time zone is Alaska in?

Forespør dato eller tidspunkt for en annen tidssone, en annen dag eller en kalenderhendelse som ikke er et møte, f.eks. ferie.
scheduling get_time It's 2:30 PM.

What is the current time?

What time is it?

What's the time?

Forespør gjeldende tidspunkt.
scheduling schedule_meeting Got it! I can reserve this room until 2 PM. Is that right?

Can I book this room?

book the room starting at 5:45 pm

make a reservation up to 5 PM

reserve from 3:30 to 4

schedule a 30 minute meeting

schedule a follow-up for tomorrow at 9

set up a meeting at 11 a.m

Dirigerer systemet til å lage en møteinformasjon med en annen person.
scheduling specify_time_or_duration Hmmm. I'm not sure how to help with that.

at 10 AM tomorrow

for 3 hours

from 1:30 PM to 4

in 1 hour

until 3 PM

Leverer krav om tidspunkt for et møte eller kalendervisning.
scheduling unsupported_scheduling I'm not sure how to help you with that yet.

Can you check someone's availability for me?

When is the meeting over?

cancel the next meeting

postpone the upcoming meeting

reschedule the 9:30 booking

Dirigerer systemet til å utføre en av en rekke kalenderhandlinger som ikke støttes (ennå), dvs. avbryte møter, flytte møter, vise møteinformasjon.
smart_room brighten_lights Hmmm. I'm not sure how to help with that.

brighten the lights

turn up the lights

Dirigerer systemet til å styrke lysene i rommet.
smart_room close_shades I'm not sure how to help you with that yet.

close the blinds

close the shades

Dirigerer systemet til å lukke persiennene i rommet.
smart_room control_thermostat I'm not designed to control the temperature.

set the thermostat

turn up the temperature

Dirigerer systemet til å kontrollere termostaten i rommet.
smart_room dim_lights Hmmm. I'm not sure how to help with that.

dim the lights

turn down the light

Dirigerer systemet til å dimme lysene i rommet.
smart_room open_shades I can't help with that just yet.

open the blinds

open the shades

Dirigerer systemet til å åpne persiennene i rommet.
smart_room set_temperature Hmmm. I'm not sure how to help with that.

set the temperature to 68 degrees

turn the heat to 25 degrees

Dirigerer systemet til å angi temperaturen i rommet til en bestemt verdi.
smart_room turn_lights_off I'm not sure how to help you with that yet.

lights off

turn off the lights

turn the lights off

Dirigerer systemet til å slå av lysene i rommet.
smart_room turn_lights_on I'm not sure how to help you with that yet.

lights on

turn on the lights

turn the lights on

Dirigerer systemet til å slå på lysene i rommet.
smart_room turn_party_mode_off I'm not sure how to help you with that yet.

party mode off

stop the party

turn off party mode

Dirigerer systemet til å slå av partmodus i rommet.
smart_room turn_party_mode_on I can't help with that just yet.

party mode on

start the party

turn on party mode

Dirigerer systemet til å slå på partmodus i rommet.
unrelated ask_about_ai Artificial Intelligence and Machine Learning help computers to learn from experience without being explicitly programmed.

Can I trust artificial intelligence?

How does AI work?

Tell me more about machine learning

What is artificial intelligence?

Forespør informasjon om kunstig intelligens.
unrelated ask_about_cisco Cisco is a market leader in networking hardware, telecommunication equipment and collaboration technology.

Tell me about Cisco

What does Cisco do?

What's Cisco?

Forespør informasjon om Cisco.
unrelated book_flights_and_hotels Travel booking is outside my area of expertise.

Can you book 3 adult flight tickets to Hawaii?

Get me an economy flight to Maine

Hotels in Boston

Dirigerer systemet til ordne en flyvning eller bestille hotellrom.
unrelated calculate I'm not a great mathematician.

27 times 77

What is ten minus eleven?

What's 12 divided by 6?

Dirigerer systemet til å utføre en matematisk utregning.
unrelated check_weather I'm not designed to know the weather.

How is the weather in London?

Is it raining?

Weather today

What is the forecast next week for Busan?

Forespør informasjon om værvarsel.
unrelated compliment Thanks!

Fantastic

Nice job

Well done

Uttrykker verdsettelse for systemfunksjoner.
unrelated control_timer_and_alarm I'm not built to set timers or alarms.

Erase all alarms tomorrow

Postpone my 8 PM alarm

Set 6 a.m. alarm

Start a 2 minute timer

Stop the timer

Dirigerer systemet til å angi eller endre et tidsur eller en alarm.
unrelated convert_unit I'm not trained to convert units.

Convert 5 liters to ounces

How many Euros is 500 Pesos?

Dirigerer systemet til å utføre en samtale mellom enheter.
unrelated get_finance_info I don't know. Finance is not my strong suit.

Latest Euro exchange rate

What's Cisco's stock price?

Forespør informasjon om finansmarkedet.
unrelated get_music Music isn't my area of expertise.

Best of Rihanna playlist

Play some music

Something like a 90's punk song that is alternative

Dirigerer systemet til å finne eller spille av et musikkalbum, en artist eller et spor.
unrelated get_news I'm not a newscaster.

Read me the news feed

Today's sports scores

What's the latest headline from the New York Times?

Forespør informasjon om nyhetsoverskrifter.
unrelated get_ride Booking rides isn't my area of expertise.

Call me a ride home

Get us a cab please

Rideshare cost to the airport

Dirigerer systemet til ordne en biltur.
unrelated get_traffic_navigation I'm not able to help with traffic or navigation.

Directions to Starbucks

How long will it take to get to Chicago?

Traffic report for Highway 10

Forespør informasjon om trafikk eller navigasjon.
unrelated insult I'm always trying my best to help you.

That's not a good answer at all

You are not good.

Uttrykker misnøye med systemfunksjoner.
unrelated send_feedback Got it!

I found a bug

I want to send feedback

Let me make a suggestion

Dirigerer systemet til å merke seg tilbakemeldinger om systemoppførsel.
unrelated tell_joke I'm not designed to tell jokes.

Can you tell me a joke?

Make me laugh

Tell me a joke

Dirigerer systemet til å fortelle en vits.
unrelated unknown Hmmm. I'm not sure what you meant by that.

Blah blah blah

Do you have any games?

How do you spell Phoenix?

How tall is the tallest pyramid?

I need a wide leather belt

Open houses tomorrow near me

Put on a classic horror movie

Send me 2 large anchovy pizzas

Turn on the TV

What does mindmeld do?

What's your favorite color?

Who is the CEO of Cisco?

Who wrote To Kill a Mockingbird?

Forespør all annen informasjon eller handling.

Proactive Join Responses

Response

Example

Description

Accepted

Yes

Yes, please

Join

Brukeren bekrefter den proaktive meldingen for å bli med i kommende møte

Rejected

No

Oh, no no

Go away

Brukeren avviser den proaktive meldingen for å bli med i kommende møte

No Response

" "

Det var enten ingen bruker i rommet på tidspunktet for den proaktive bli med-meldingen, eller brukeren valgte å forbli stille til meldingen timet ut etter 15 sek.

Unrelated

Looks like there is a

What’s the news?

Det var et uventet svar på den proaktive bli med-meldingen som ikke kan kategoriseres under noen av de støttede formålene.

Dette skjer normalt når personer i rommet har en samtale og Assistant henter opp tilfeldig snakk i stedet for å svare på den proaktive bli med-meldingen.

Exited

Help

Call

Brukeren avsluttet den proaktive bli med-meldingen ved å gi en annen kommando til Assistant i stedet.

Error

" "

Disse meldingene ble aldri sett av brukeren fordi de ble utløst under feil forhold, men ble registrert som en problematisk melding på metrikktjenestene.