Webex pomoćnik za uređaje

Domena

Namera

Primer komande

Tipičan odgovor

Opis

active_meeting

are_you_there

Da li sluљate? da li je Webex pomoćnik na pozivu?

Evo me! Tamo gde si me ostavio.

Pita da li je pomoćnik aktivan. Namera ćaskanja.

active_meeting

Odluka

Odlučili smo da nastavimo sa najnovijim predlogom.

U REDU! Odluka je kreirana.

Dodaje tekst posle ključnih reči "odluka" u

active_meeting

highlight_that

Istakni to

Istaknuta!

Dodaje poslednju rečenicu u transkriptu kao isticanje rolne za isticanje sastanka.

active_meeting

nota

Imajte na nauda da smo ažurirali predlog.

Napomena preuzeta!

Dodaje tekst posle ključne reči "napomena" u rolnu za isticanje sastanka.

active_meeting

post_action_item

Stavka radnje za pregled špila

U redu! Dodata stavka radnje.

Dodaje tekst posle ključne reči "stavka radnje" rolni za isticanje sastanka.

active_meeting

set_summary

Ukratko, nastavljamo sa planom oslobađanja u petak

U redu! Rezime kreiran.

Dodaje tekst posle ključneset_summaryreči " u rolnu za isticanje sastanka.

active_meeting

Zadatak

Kreiranje zadatka za sagledavanje ispravke za UI

Kapiram! Kreiran je novi zadatak.

Dodaje tekst posle ključne reči "zadatak" u rolnu za isticanje sastanka.

Uređaj

decrease_volume

samo jačina zvuka nadole

smanji jačinu zvuka

Usmerava sistem da smanji nivo izlaznog zvučnog signala bez navođenja iznosa.

Uređaj

disable_bluetooth

bluetooth isključen

Bluetooth je onemogućen. Da biste omogućili Bluetooth, izgovorite "OK Webex, uključi Bluetooth".

Usmerava sistem da onemogući bluetooth sistem. Imajte na kraju da stvarni efekat onemogućava sistem da ne okonča određenu vezu, mada ne očekujemo da će korisnici dobro napraviti ovu razliku.

Uređaj

disable_camera

isključivanje video zapisa

kamera isključena

Ovaj uređaj trenutno ne podržava kontrolu kamere.

Usmerava sistem da prestane da šalje video tok sa kamere uređaja u poziv.

Uređaj

disable_do_not_disturb

izađi iz režima ne uznemiravaj

Isključio sam režim "Ne uznemiravaj". Ovaj uređaj može primati dolazne pozive.

Usmerava sistem da napusti režim "ne uznemiravaj", već da prestane da blokira dolazne pozive.

Uređaj

disable_speaker_tracking

isključivanje praćenja zvučnika

Isključio sam SpeakerTrack.

Usmerava sistem da onemogući SpeakerTrack, koji dinamički izrezuje video feed oko zvučnika (otkrivanje pokreta + zvuka).

Uređaj

disable_speakers

priguši ton audio izlaza

priguši ton video zapisa

Usmerava sistem da onemogući izlaz zvuka na uređaju.

Uređaj

display_information_page

Pojavite stranicu sa informacijama

verzija softvera

Da vam pokažem šta sam našao na tabli osetljivoj na dodir.

Usmerava sistem da prikazuje informacije o uređaju, npr. IP adresi, softverskoj verziji, podešavanjima

Uređaj

enable_bluetooth

omogućavanje bluetooth veze

Uključio sam Bluetooth. Ovaj uređaj je sada vidljiv kao "Test".

Usmerava sistem da omogući bluetooth sistem. Imajte na na kraju da stvarni efekat omogućava sistemu da ne uspostavi određenu vezu, mada ne očekujemo da će korisnici dobro napraviti ovu razliku.

Uređaj

enable_camera

aktiviranje fotoaparata

uključivanje fotoaparata

Ovaj uređaj trenutno ne podržava kontrolu kamere.

Usmerava sistem da počne da šalje video tok sa kamere uređaja u poziv.

Uređaj

enable_do_not_disturb

blokiranje svih poziva

Uključio sam režim "Ne uznemiravaj". Svi dolazni pozivi će automatski biti odbijeni.

Usmerava sistem da uđe u režim "ne uznemiravaj", već da započne blokiranje dolaznih poziva.

Uređaj

enable_speaker_tracking

omogućavanje praćenja zvučnika

uključivanje tokom praćenja zvučnika

Uključio sam SpeakerTrack.

Usmerava sistem da omogući SpeakerTrack, koji dinamički izrezuje video feed oko zvučnika (otkrivanje pokreta + zvuka).

Uređaj

enable_speakers

unmute the sound level

zvučnik zvučnika

Usmerava sistem da omogući audio izlaz na uređaju.

Uređaj

increase_volume

podizanje nivoa jačine zvuka

pojačaj jačinu zvuka

Usmerava sistem da podigne izlazni nivo zvuka bez navođenja iznosa.

Uređaj

maximize_selfview

uvećajte selfi pregled molim

samostalna recenzija celog ekrana

Usmerava sistem da prikaže pregled snimka kamere u režimu celog ekrana.

Uređaj

minimize_selfview

ugaoni video prikaz

manji pregled fotoaparata

Usmerava sistem da prikaže pregled snimka kamere u malom okviru u uglu ekrana.

Uređaj

mute_microphone

priguši mić

isključi zvuk

Hmmm. Ne mogu da kontrolišem mikrofon kada nismo na sastanku.

Usmerava sistem da onemogući sav audio ulaz na uređaju (kako na poziv, tako i na pomoćnika).

Uređaj

pause_recording

Pauziraj trenutno snimanje

Još uvek ne mogu da ti pomognem sa tim.

Usmerava sistem da pauzira snimanje sastanka, e.e. privremeno zaustavi proces snimanja bez zatvaranja datoteke snimanja.

Uređaj

resume_recording

povratak na snimanje

Ta funkcija još uvek nije podržana na ovom uređaju.

Usmerava sistem da nastavi snimanje nakon što je pauziran.

Uređaj

set_volume

Možeš li, molim te, da utišaš to na 30%

podešavanje jačine zvuka na 8

kontrola jačine zvuka

Usmerava sistem da postavi nivo izlaznog zvuka na određenu vrednost.

Uređaj

start_recording

započni snimanje, molim te

zabeleže ovaj sastanak

Hmmm. Nismo na sastanku, tako da ne mogu da započnem snimanje.

Usmerava sistem da započne snimanje tekućeg sastanka.

Uređaj

start_screen_share

deljeni ekran

deljenje ekrana

prikaži moju prezentaciju

Hmmm. Nema ekrana za deljenje. Webex aplikaciju možete da koristite za bežično deljenje ili pokušajte da priključite kabl za prikaz.

Usmerava sistem da deli ekran sa priloženog ličnog uređaja na ekran. Imajte na nauda da deljenje bežičnog ekrana neće funkcionisati dok se ne primeni potvrda identiteta, ali upiti o deljenju bežičnog ekrana i dalje pripadaju ovoj nameri.

Uređaj

stop_recording

prestani da me snimaš

zaustavljanje snimanja

završi snimanje sastanka

Hmmm. Nismo na sastanku, tako da ne mogu da započnem snimanje.

Usmerava sistem da završi snimanje sastanka (zatvaranje datoteke za snimanje).

Uređaj

stop_screen_share

deljenje ekrana isključeno

zaustavljanje deljenja

zaustavljanje prezentacije

Hmmm. Nema deljenih ekrana. Ako delite bežično, proverite Webex aplikaciju i tamo prestanite da delite.

Usmerava sistem da prestane da deli sa ekrana ličnog uređaja na ekran Sobnog uređaja, bilo da je povezan bežično ili sa kablom za prikaz.

Uređaj

turn_off_selfview

sakrivanje prikaza sebe

isključivanje prikaza sebe

Usmerava sistem da onemogući pregled feeda kamere na ekranu.

Uređaj

turn_on_selfview

prikaz samostalnog prikaza

Južni pogled

uključivanje prikaza sebe

Usmerava sistem da prikaže pregled feeda kamere na ekranu (u umanjenom režimu po podrazumevanoj vrednosti).

Uređaj

unmute_microphone

uključivanje mikrofona

uključivanje mikrofona

Ukljuиio sam mikrofon.

Usmerava sistem da omogući sav audio ulaz na uređaju.

Opšte

nazad

nazad nazad

Vrati se

prethodna stranica

raniji ekran

U prikazu koji se može pomerati, usmerava sistem da pomeri prikaz nalevo ili nagore. Na drugim mestima, vratite se u stanje prethodnog dijaloga.

Opšte

otkaži

otkaži odmah

otkaži

nevermind

Prestani

Prekidaj

Usmerava sistem da zaustavi trenutnu ili najnoviju aktivnost, šta god to bilo, npr.

  1. Određuje da bi neka privremena situacija ili promena koja se trenutno/uskoro dešava trebalo da se prekine.

  2. Ne navodi šta bi trebalo da se zaustavi.

Opšte

potvrdi

Zvuči dobro

da

u redu

desno

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

Prihvata predloženu radnju.

Opšte

Otpusti

Nestati

Otpusti

spavanje

Začepi

Pusti me na miru

Usmerava sistem da odmah prestane da sluša, sakrije UI i okonča dijalog.

Opšte

izlaz

To je bilo sve što mi je trebalo

Uradio

molim vas odustani

Hoću da izađem

Završio sam

Hmmm. Nisam siguran šta ste time mislili.

Usmerava sistem da izađe ili okonča trenutnu aktivnost, šta god da je to npr.

  1. Određuje da bi neke tekuće aktivnosti trebalo da se završe.

  2. Ne navodi šta bi trebalo da se završi.

Opšte

get_date

je danas vikend

koji je danas dan

Hmmm. Nema dostupnih informacija o vremenskoj zoni za ovaj uređaj.

Zahteva informacije o datumu za određeni dan.

Opšte

get_time

Reci mi koliko je sada vreme

Koliko je sati

Koliko je vreme

Hmmm. Nema dostupnih informacija o vremenskoj zoni za ovaj uređaj.

Zahteva trenutno vreme.

Opšte

vidimo se

Pričaćemo kasnije

vidimo se

Ok, vidimo se kasnije!

Oprašta se od sistema, okončavajući trenutnu aktivnost, kakva god da je.

Opšte

Pozdravi

Hej

zdravo

jutro

Zdravo!

Pozdravlja sistem da privuče pažnju.

Opšte

pomoć

Molim vas pomozite mi

Šta možeš da uradiš

pomozi mi oko sastanaka

kako da zovem ličnu sobu

pomoć za kontrolu uređaja

Ja sam Webex asistent. Ovde sam da pomognem tebi i tvom timu da bolje radite zajedno.

Zahteva opštu pomoć o tome koje komande su podržane.

Opšte

how_are_you

kako je sve

Kako si

Super sam, hvala! Nadam se da si i ti dobro.

Pozdravlja sistem izražavajući saosećanje sa njegovom dobrobiti.

Opšte

još

prikaži više

sledeća stranica

idi dole

prikaži mi sledeću stranicu

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

U prikazu koji se može pomerati, usmerava sistem da pomeri prikaz nadesno ili nadole. U prikazu fokusa usmerava sistem na izbor fokusirane stavke.

Opšte

negiranje

ne

Žao mi je ne

ništa od ovoga

Još ne

to je pogrešno

Odbacuje predložene radnje.

Opšte

Izaberite

pozovite 8

opcija 1

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

U okviru numerisanog prikaza karusela, usmerava sistem da izabere određenu opciju.

Opšte

select_page

strana 5

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

U prikazu koji se može pomerati, usmerava sistem da pomeri prikaz na određenu stranicu. (Nije podržano.)

Opšte

specify_time_or_duration

3 sata

do 3 popodne

1 sat u 3 popodne

od 1:30 do 16:00 do 16:00

Obezbeđuje vremenske zahteve prikaza sastanka ili kalendara.

Opšte

specify_number

1

3

1

3

Obezbeđuje numeričke zahteve za izbor opcije ili se može koristiti za određivanje vremena u kontekstu toka kalendara.

Opšte

start_over

Počnite ponovo

Ponovo pokrenite

U okviru toka dijaloga, usmerava sistem da se resetuje u prvoj fazi toka dijaloga.

Opšte

Vremensko ograničenje

?

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

Namera za upite koji su prazni (osim interpunkcije).

Opšte

whats_up

Šta smeraš

Istražujem nove načine kako da radno mesto učinimo još produktivnijim.

Pozdravlja sistem koji izražava interesovanje za aktivnosti.

Identitet

Godina

Koliko imaš godina

Ja sam bez godina.

Zahteva informacije o uzrastu sistema.

Identitet

Stvoritelja

ko te je napravio

Cisco Systems me je stvorio.

Zahteva informacije o razvoju sistema.

Identitet

Predstavim

Kako se zoveš

Ja sam Webex asistent. Mogu da ti pomognem da bolje radiš sa svojim timom.

Zahteva informacije o identitetu sistema.

Identitet

other_languages

kojim jezicima govoriš

Engleski je moj prvi jezik, ali bih voleo da učim i druge jezike.

Zahteva informacije o jezičkoj podršci.

Identitet

other_smart_assistants

je alexa mnogo pametnija od tebe

Ja sam asistent za sastanke i saradnju, a ne lični asistent.

Zahteva informacije koje porede sistem sa drugim inteligentnim asistentima.

Identitet

spark_and_ai

Jesi li ti genije

Ja sam asistent za sastanke obučen koristeći napredne algoritme učenja jezika i mašina.

Zahteva informacije o inteligenciji sistema.

Identitet

where_are_we

Kakvo je ovo mesto

Hmmm. Izgleda da ova soba nema ime.

Zahteva informacije o lokaciji korisnika.

Identitet

where_from

Otkud si

Dolazim iz Cisco Systemsa, koji ima kancelarije širom sveta.

Zahteva informacije o poreklu sistema.

Sastanke

accept_incoming_call

shtiti to

odgovor

Hmmm. Nema poziva za odgovor.

Usmerava sistem da poveže (odgovori) na dolazni poziv.

Sastanke

kalendar

Da li je moj kalendar auktiиan?

Ne mogu da pristupim ličnim kalendarima. Međutim, ova soba je besplatna.

Zahteva informacije o ličnom kalendaru korisnika.

Sastanke

call_number

Započni poziv ovom telefonskom broju

broj telefona

U REDU. Recite mi broj telefona koji želite da pozovete.

Usmerava sistem da započne poziv na neodređeni telefonski broj.

Sastanke

call_person

Započnite video konferenciju sa Denny Robinsom, menadžerom partnera

dodaj Roberta u ovaj video poziv

obavite webex poziv

Biraj Čeda

pozovite 867-5309

Hmmm. Ne postoji niko ko se zove 'Deni Robins'.

Usmerava sistem da započne poziv osobi. Osoba može biti neodređena ili identifikovana po imenu, napisanom imenu ili broju telefona i potencijalno ograničena radnim mestom, grupnom koficijenom ili lokacijom.

Sastanke

confirm_name

Karlton Farmer.

M A J I N D E R

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

Obezbeđuje ili ponavlja ime osobe.

Sastanke

confirm_title

viši korporativni savetnik

C S M

Hmmm. Ne znam kako da pomognem sa tim.

Obezbeđuje ili ponavlja radno mesto osobe.

Sastanke

end_call

isključite me iz ovog poziva

kraj poziva

okončanje sastanka

Spusti

prekidanje poziva

Hmmm. Nema poziva da se zavrљi.

Usmerava sistem da napusti ili okonča poziv ili sastanak.

Sastanke

ignore_incoming_call

priguši dolazni poziv

Hmmm. Nema poziva za odgovor.

Usmerava sistem da ignoriše dolazni poziv, ili neka zvoni nečujno.

Sastanke

join_meeting

Pridružite se sastanku

Započnite video konferenciju sa SantosOm Baileyem

Hmmm. Ne postoji niko po imenu 'Santos Bailey'.

Usmerava sistem da se poveže sa sastankom u kalendaru uređaja.

Sastanke

join_pmr

Zovi moju ličnu sobu

Zovi Owenovu ličnu salu za sastanke

lična soba za M I K H I L

Nema lične sobe za Ovena.

Usmerava sistem da se poveže sa Webex ličnom sobom.

Sastanke

reject_incoming_call

odbiti da

Hmmm. Nema poziva za odgovor.

Usmerava sistem da odbije dolazni poziv.

Sastanke

room_availability

prikazivanje kalendara

da li je soba sada rezervisana

Da li je ova soba za brifing slobodna u četvrtak u podne

kada je ova soba slobodna

Izvini, mogu da proverim samo raspoloživost soba za danas, ne danima u budućnosti.

Zahteva informacije o dostupnosti sobe u skladu sa kalendarom uređaja.

Sastanke

schedule_meeting

Zakažite sastanak sa Howardom molim vas

rezervišite sastanak sa Samantom u podne

Još uvek ne mogu da zakažem sastanke.

Usmerava sistem da kreira poziv za sastanak sa drugom osobom.

Sastanke

schedule_room

zakaћi sastanak u 11:00

Želim da rezervišem ovu sobu

zakažite 30-minutni sastanak

Usmerava sistem da blokira rezervaciju u sobi.

Sastanke

unsupported_operation

Možeš li da proveriš nečiju dostupnost za mene

Još uvek ne mogu da se suzdržim oko toga.

Usmerava sistem da uradi jednu od različitih radnji koje nisu (još) podržane, npr. otkaže sastanke, pošalje obaveštenja o sastanku, prikaže informacije o katalogu.

Nepovezane

ask_about_ai

Više o mašinskom učenju

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje pomažu računarima da uče iz iskustva, a da ne budu eksplicitno programirani.

Zahteva informacije o veštačkoj inteligenciji.

Nepovezane

ask_about_cisco

šta je cisco

Cisco je tržišni lider u mrežnom hardveru, telekomunikacionoj opremi i tehnologiji saradnje.

Zahteva informacije o Cisco-u.

Nepovezane

book_flights_and_hotels

Možete li da rezervišete 3 karte za let za odrasle na Havajima sredinom novembra za tri noćenja?

Rezervacija putovanja je van moje oblasti ekspertize.

Usmerava sistem da organizuje rezervaciju leta ili hotela.

Nepovezane

obračun

šta je deset minus jedanaest

Matematika nije moj najjaиi predmet.

Usmerava sistem da izvrši matematičko izračunavanje.

Nepovezane

check_weather

kakva je prognoza za sledeжu nedelju za Busan u c

Vremenska prognoza nije moja specijalnost.

Zahteva informacije o vremenskim prognozama.

Nepovezane

Kompliment

Ti si savršen aranžman atoma

Uvek se trudim da ti pomognem.

Izražava uvažavanje sistemskih sposobnosti.

Nepovezane

control_timer_and_alarm

uklonite sve alarme sutra

Nisam dizajniran da podesim tajmere ili alarme.

Usmerava sistem da podesi ili promeni tajmer ili alarm.

Nepovezane

convert_unit

konvertovanje 5 litara u unce

Nisam obučen da konvertujem jedinice.

Usmerava sistem da izvrši konverziju između jedinica.

Nepovezane

get_date_time_unsupported

Obezbedio si mi vreme za igru za Cubsa?

Ne znam kako da pomognem sa tim.

Zahteva datum ili vreme za drugu vremensku zonu, drugi dan ili događaj kalendara koji nije sastanak, npr.

Nepovezane

get_finance_info

Koliko akcija Vels Farga je danas trgovano.

Izvini, ja nisam finansijski guru.

Zahteva informacije o finansijskim tržištima.

Nepovezane

get_music

Nešto kao pank pesma iz 90-ih koja je alternativna.

Ne znam mnogo o muzici.

Usmerava sistem da pronađe ili reprodukuje muzički album, izvođača ili numeru.

Nepovezane

get_news

Koji je najnoviji naslov Njujork Tajmsa?

Aktuelni događaji mi nisu jača strana.

Zahteva informacije o vestima iz naslova.

Nepovezane

get_ride

Dajte nam taksi, molim vas.

Ne mogu da pomognem oko prevoza.

Usmerava sistem da organizuje vožnju kolima.

Nepovezane

get_traffic_navigation

Koliko će nam trebati da stignemo u Čikago?

Nemam informacije o saobraćaju i navigaciji.

Zahteva informacije o drumskom saobraćaju ili navigaciji.

Nepovezane

Vreрaљ

to uopšte nije dobar odgovor

Lepo od tebe što to kažeš!

Izražava nezadovoljstvo sistemskim sposobnostima.

Nepovezane

send_feedback

Postoji kritično pitanje koje moram da prijavim

Usmerava sistem da zaoštiti povratne informacije o ponašanju sistema.

Nepovezane

tell_joke

znaš li neke viceve

Izvini, ja sam samo posao.

Usmerava sistem da ispriča vic.

Nepovezane

Nepoznat

kada je sumrak napisan

Ne znam kako da pomognem sa tim.

Zahteva bilo kakve druge informacije ili radnje.

bele table

close_whiteboard

zatvorite belu tablu molim vas

Ovaj uređaj ne podržava bele table.

Usmerava sistem da zatvori prikaz bele table.

bele table

delete_all_whiteboards

brisanje belih tabli

Ovaj uređaj ne podržava bele table.

Usmerava sistem da izbriše sve bele table na uređaju.

bele table

delete_whiteboard

Da se otarasim te table

Ovaj uređaj ne podržava bele table.

Usmerava sistem da izbriše određenu belu tablu.

bele table

open_new_whiteboard

novu belu tablu molim

Ovaj uređaj ne podržava bele table.

Usmerava sistem da otvori novu praznu belu tablu.

bele table

open_whiteboard

otvorite belu tablu molim vas

Ovaj uređaj ne podržava bele table.

Usmerava sistem da prikaže bele table koje su dostupne za otvaranje.

bele table

save_whiteboard

Moraš zadržati belu tablu

Ovaj uređaj ne podržava bele table.

Usmerava sistem da sačuva belu tablu u prostoru teamsa.

Odgovori proaktivnog pridruživanja

Odgovor

Primer

Opis

Prihvaćeno

Da

Da, molim

Pridruži se

Korisnik potvrđuje proaktivni odziv da se pridruži predstojećem sastanku

Odbio

Ne

Oh, ne, ne, ne

Gubi se

Korisnik odbacuje proaktivni odzivnik za pridruživanje predstojećem sastanku

Bez odgovora

" "

Ili nije bilo korisnika u prostoriji u vreme odziva proaktivnog pridruživanja ili je korisnik izabrao da ćuti dok odziv ne izađe za 15 sekundi

Nepovezane

Izgleda da postoji.

Kakve su vesti?

Došlo je do neočekivanog odgovora na odzivnik proaktivnog pridruživanja koji se ne može kategorizovati ni pod jednom od podržanih namera.

To se obično dešava kada ljudi u prostoriji vode razgovor, a pomoćnik pokupi nasumično brbljanje umesto odgovora na Proactive Join.

Izaљao

Pomoć

Uputi poziv

Korisnik je izašao iz proaktivne linije za pridruživanje tako što je umesto toga dao drugu komandu pomoćniku.

Greška

" "

Korisnik nikada nije video ove upite zato što su aktivirani pod pogrešnim uslovima, ali su registrovani kao problematična linija za usluge metrike.