Webex Assistant for Devices

Domain

Intent

Typical Reply

Example Commands

Description

active_meeting decision That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a decision to move ahead with the latest proposal

We have made a decision to delay the product launch date

Dodaje tekst po słowie kluczowym „decyzja” jako wyróżnioną „decyzję” dla spotkania.
active_meeting highlight_that That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Highlight that

Make a note of that

Save that as a highlight

Dodaje poprzednie zdanie w transkrypcji jako „notatkę” dla tego spotkania.
active_meeting note That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a note that we updated the proposal

Make a note that the meeting is called to order at 6:20pm

Dodaje tekst po słowie kluczowym „notatka” jako wyróżnioną „notatkę” dla spotkania.
active_meeting post_action_item That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create an action-item to review the slide deck

New action-item for Chad to update the report

Take an action for Chad to update the report

Dodaje tekst po słowie kluczowym „działanie” do rolki z głównymi punktami spotkania jako „element działania”.
active_meeting set_agenda That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create an agenda for this meeting to review our go-to-market release

Today's agenda is to decide the next steps in the project

Dodaje tekst po słowie kluczowym „program” jako wyróżnienie „programu” spotkania.
active_meeting set_summary That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

In summary, we are moving ahead with Friday's release plan

To summarize, we need to allot more time to address tech debt

Dodaje tekst po słowie kluczowym „podsumowanie” jako wyróżnioną „podsumowanie” dla spotkania.
active_meeting task That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a task to review the list of candidates

Generate a support ticket for the network connection issue and assign it to Matt

Dodaje tekst po słowie kluczowym „zadanie” do rolki z głównymi punktami spotkania jako „element działania”.
active_meeting unknown That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

I'm not sure what he decided to do

i hope these notes are sufficient for the meeting

we already have a few action items listed on our the board

Żąda innych nieuzasadnionych działań związanych z najważniejszymi wydarzeniami spotkania.
device decrease_volume

decrease volume

lower the volume

turn down the volume

turn the volume down

volume down

Nakazuje systemowi obniżenie poziomu sygnału audio bez określania wartości.
device disable_bluetooth Bluetooth is disabled. To enable Bluetooth, say "OK Webex, turn on Bluetooth".

disable bluetooth

turn bluetooth off

Nakazuje systemowi wyłączenie systemu bluetooth. Zwróć uwagę, że faktycznym efektem jest wyłączenie systemu bez kończenia określonego połączenia, chociaż nie oczekujemy, że użytkownicy dobrze zrobią to rozróżnienie.
device disable_camera This device doesn't currently support camera control.

camera off

stop video

turn off camera

Nakazuje systemowi zaprzestanie wysyłania strumienia wideo z kamery urządzenia do połączenia.
device disable_do_not_disturb I turned off Do Not Disturb mode. This device can receive incoming calls.

Turn Do Not Disturb off

exit do not disturb

turn off do not disturb mode

Nakazuje systemowi wyjście z trybu nie przeszkadzać, czyli zaprzestanie blokowania połączeń przychodzących.
device disable_speaker_tracking I turned SpeakerTrack off.

disable speaker track

stop voice tracker

turn off speaker tracking

Nakazuje systemowi wyłączenie funkcji SpeakerTrack, która dynamicznie przycina obraz wideo wokół głośnika (wykrywa ruch + dźwięk).
device disable_speakers

mute volume

speakers off

Poleca system na wyłączanie wyjścia audio urządzenia.
device display_information_page I'm not able to help you do that on this device.

Bring up the information page

What's your network settings?

show me device info

software version

Nakazuje systemowi wyświetlenie informacji o urządzeniu m.in. adres IP, wersja oprogramowania, ustawienia
device enable_bluetooth I turned on Bluetooth. This device is now discoverable as "Test01 Webex".

connect bluetooth

turn on bluetooth

Poleca system do włączenia systemu Bluetooth. Zauważ, że faktycznym efektem jest to, że system nie nawiązuje określonego połączenia, chociaż nie oczekujemy, że użytkownicy dobrze dokonają tego rozróżnienia.
device enable_camera This device doesn't currently support camera control.

Start video

turn on my video

turn on the camera

video on

Nakazuje systemowi rozpoczęcie wysyłania strumienia wideo z kamery urządzenia do połączenia.
device enable_do_not_disturb I turned on Do Not Disturb mode. All incoming calls will be automatically rejected.

block all calls

do not disturb

turn on do not disturb mode

Nakazuje systemowi przejście w tryb nie przeszkadzać, czyli rozpoczęcie blokowania połączeń przychodzących.
device enable_speaker_tracking I turned SpeakerTrack on.

Turn speaker tracking on

enable speaker tracker

turn on speaker track

Nakazuje systemowi włączenie funkcji SpeakerTrack, która dynamicznie przycina obraz wideo wokół głośnika (wykrywanie ruchu + dźwięk).
device enable_speakers

turn speakers on

unmute device

volume on

Nakazuje systemowi włączenie wyjścia audio w urządzeniu.
device increase_volume

increase the volume

increase volume

raise the volume level

turn up the volume

volume up

Nakazuje systemowi podniesienie poziomu wyjściowego dźwięku, bez określania wartości.
device maximize_selfview

Make self view full screen

full screen self view

maximize my self view

maximize self view

Nakazuje systemowi wyświetlanie podglądu obrazu z kamery w trybie pełnoekranowym.
device minimize_selfview

Minimize my self view

exit full screen

minimize self view

Nakazuje systemowi pokazanie podglądu obrazu z kamery w małej ramce w rogu ekranu.
device mute_microphone Hmmm. I can't control the microphone when we're not in a meeting.

disable the mic

mute

mute me

mute mic

mute microphone

mute my microphone

mute the microphone

Poleca system na wyłączenie wszystkich wejść audio na urządzeniu (zarówno do połączenia, jak i do Asystenta).
device open_whiteboard This device doesn't support whiteboards.

New whiteboard

close the whiteboard please

delete this whiteboard

delete whiteboards

open a whiteboard please

store this whiteboard

Nakazuje systemowi pokazanie tablic dostępnych do otwarcia.
device pause_recording That feature isn't supported on this device yet.

Pause current recording

pause the recording

recording pause

Nakazuje systemowi wstrzymanie nagrywania spotkania, tzn. tymczasowe zatrzymanie procesu nagrywania bez zamykania pliku nagrania.
device resume_recording I'm not able to help you with that just yet.

continue recording

return to recording

Nakazuje systemowi kontynuowanie nagrywania po wstrzymaniu.
device set_volume

Lower the volume to 50 percent

Set the volume to 10

audio at highest

set volume

volume to 8

Nakazuje systemowi ustawienie poziomu wyjścia audio na określoną wartość.
device start_recording OK! This meeting is now being recorded.

Record the meeting

Start recording this meeting

record meeting

record this meeting

start recording

Nakazuje systemowi rozpoczęcie nagrywania trwającego spotkania.
device start_screen_share Hmmm. There aren't any screens to share. You can use your Webex app to share wirelessly, or try plugging in a display cable.

Share my screen

Start sharing my screen

share screen

start screen share

Poleca systemowi udostępnianie ekranu przy użyciu podłączonego urządzenia osobistego na wyświetlaczu. Pamiętaj, że bezprzewodowe udostępnianie ekranu nie będzie działać, dopóki nie zostanie zaimplementowane uwierzytelnianie, ale zapytania dotyczące bezprzewodowego udostępniania ekranu nadal należą do tego celu.
device stop_recording Hmmm. This meeting wasn't being recorded.

Stop recording this meeting

stop recording

turn off recording

Nakazuje systemowi zakończenie nagrywania spotkania (zamknięcie pliku nagrania).
device stop_screen_share Hmmm. There aren't any screens being shared. If you're sharing wirelessly, check your Webex app and stop sharing there.

End the screen share

Stop sharing my screen

stop screen share

stop sharing

stop sharing screen

Nakazuje systemowi zaprzestanie udostępniania z ekranu urządzenia osobistego na wyświetlacz urządzenia Room, niezależnie od tego, czy jest podłączony bezprzewodowo, czy za pomocą kabla wyświetlacza.
device turn_off_selfview

Don't show self view

Turn Selfview Off

turn off self View

Nakazuje systemowi wyłączenie podglądu obrazu z kamery na ekranie.
device turn_on_selfview

Turn Selfview On

Turn on self view

display self view

show self View

Nakazuje systemowi wyświetlenie podglądu obrazu z kamery na ekranie (domyślnie w trybie zminimalizowanym).
device unmute_microphone I turned the microphone on.

turn microphone on

unmute

unmute microphone

Nakazuje systemowi włączenie wszystkich wejść audio w urządzeniu.
general back

Go back

Previous

Undo

W widoku przewijanym nakazuje systemowi przesunięcie widoku w lewo lub w górę. W innym miejscu powróć do poprzedniego stanu dialogu.
general confirm OK. Adding John Rossi to the call.

Correct

Okay

Right

Yes

Akceptuje sugerowaną akcję.
general dismiss

Close

Dismiss

Go to sleep

Shut down

Nakazuje systemowi natychmiastowe zaprzestanie nasłuchiwania, ukrycie interfejsu użytkownika i zakończenie dialogu.
general exit

Cancel

Exit

Nevermind

Stop

Nakazuje systemowi wyjście lub zakończenie bieżącej czynności, cokolwiek to jest, np. trwające połączenie lub dialog.
general goodbye Alright, goodbye!

Bye

Goodbye

Talk to you later

Żegna się z systemem, kończąc bieżącą działalność, cokolwiek to jest.
general greet Hi there!

Good morning

Hello

Hi

Yo

Powitanie zwraca uwagę systemu.
general greet_goodbye Hello!

aloha

ciao

Zwraca się do systemu z wyrażeniem, które może być zarówno pozdrowieniem, jak i pożegnaniem, zależnie od kontekstu.
general help I'm Webex Assistant. I'm here to help you and your team work better together.

Help

Help me with meetings

How can you help me?

What can you do?

Prosi o ogólną pomoc dotyczącą obsługiwanych poleceń.
general how_are_you I'm doing fine, thanks for asking.

How are you doing today?

How are you?

How is everything?

Pozdrawia system wyrażając współczucie dla jego dobrego samopoczucia.
general more

Next page

Show me the next page

Show more

W widoku przewijanym nakazuje systemowi przesunięcie widoku w prawo lub w dół. W widoku fokusa nakazuje systemowi usunięcie zaznaczenia fokusa.
general negate Sure thing. Tell me again, who would you like to call?

No

No no

None of these

Nope

Odrzuca sugerowane działania.
general select Got it. I'm adding John Rossi to the call.

Call 8

Option 1

The first one

W widoku karuzeli numerowanej kieruje system do wybrania określonej opcji.
general select_page Hmmm. I didn't catch that.

Page 2

Page 5

W widoku przewijanym nakazuje systemowi przesunięcie widoku na konkretną stronę. (nieobsługiwane)
general specify_number Got it. I'm adding John Rossi to the call.

1

10

Zawiera wymagania liczbowe dotyczące wyboru opcji lub może służyć do określenia czasu w kontekście przepływu kalendarza.
general start_over Sure thing. Tell me again, who would you like to call?

Go back to the start

Start at the beginning

Start over

Try again

W ramach przepływu dialogu nakazuje systemowi zresetowanie na pierwszym etapie przepływu dialogu.
general timeout Hmmm. I didn't catch that.

Intencja dla zapytań, które są puste (inne niż interpunkcyjne).
general wait OK!

Hold on

Pause

Wait a minute

Nakazuje systemowi opóźnienie, a następnie ponowne wyświetlenie monitu.
general whats_up I'm looking for new ways to help with meetings and collaboration.

What are you up to?

What's happening?

What's up?

Pozdrawia system wyrażając zainteresowanie działaniami.
identity age Well, the concept of age doesn't exist in my world.

How old are you?

What is your age?

Żąda informacji o wieku systemu.
identity are_you_there I'm Webex Assistant. I can help you work with your team better.

Are you there?

Where are you?

Pyta, czy Asystent jest aktywny. Celem jest pogawędka.
identity creator Cisco Systems designed me.

Who created you?

Who is your creator?

Żąda informacji o rozwoju systemu.
identity introduce I'm Webex Assistant. I'm here to help you and your team work better together.

What is your name?

Who are you?

Żąda informacji o tożsamości systemu.
identity other_languages I speak the following languages: English, Spanish, French, German, Japanese, Italian and Portuguese

Can you speak French?

What languages do you speak?

show language options

Żąda informacji o obsłudze języków.
identity other_smart_assistants I'm an assistant for meetings and collaboration, not a personal assistant.

Are you like the other assistants?

Do you know the other assistants?

Żąda informacji porównujących system z innymi inteligentnymi asystentami.
identity spark_and_ai I'm a meeting assistant trained using advanced language and machine learning algorithms.

Are you a genius?

Do you really understand?

Żąda informacji o inteligencji systemu.
identity where_are_we We're in Test01 Webex.

What's the name of this room?

Where are we?

Żąda informacji o lokalizacji użytkownika.
identity where_from I'm from Cisco Systems, which has offices all over the world.

Where are you from?

Where do you live?

Żąda informacji o pochodzeniu systemu.
meetings accept_incoming_call Hmmm. There aren't any calls to answer.

Accept incoming call

Answer

Answer the call

Get that

Nakazuje systemowi nawiązanie połączenia (odebranie) połączenia przychodzącego.
meetings call_number OK. Tell me the phone number you'd like to call.

Call number

I want to call a phone number

Start a call to this number

Telephone number

Nakazuje systemowi rozpoczęcie połączenia na nieokreślony numer telefonu.
meetings call_person Call 1234562468, right?

Add Robert to this video call

Call

Call John Smith

Call one two three four five six two four six eight

Contact John S M I T H

Dial 123 456 2468

Dial number 1941

Make a call

Nakazuje systemowi rozpoczęcie połączenia z osobą. Osoba może być nieokreślona lub zidentyfikowana przez imię i nazwisko, imię i nazwisko lub numer telefonu oraz potencjalnie ograniczona przez stanowisko, przynależność do grupy lub lokalizację.
meetings confirm_name Which one would you like to call?

Carlton Farmer

Donna

M A J I N D E R

X U M E I Wang

Podaje lub powtarza imię osoby.
meetings confirm_title Hmmm. I didn't catch that.

The C S M

The Senior Corporate Counsel

Podaje lub powtarza stanowisko osoby.
meetings end_call

End call

End the meeting

Hang up

Stop the meeting

Nakazuje systemowi opuszczenie lub zakończenie połączenia lub spotkania.
meetings join_meeting Hmmm. Looks like we're already in a meeting. To join a different meeting or place a call, you'll need to end this one first.

Join the 9:00 meeting

Join the meeting

Let's get started

Start meeting

Nakazuje systemowi łączenie się ze spotkaniem w kalendarzu urządzenia.
meetings join_pmr Hmmm. Looks like we're already in a meeting.

Call John Smith's Personal Room

Join PMR of M A R Y

Join my PMR

Join my Personal Room

Nakazuje systemowi połączenie z pokojem osobistym Webex.
meetings lock_meeting I'm not able to help you with that just yet.

Lock meeting

Lock my meeting

Lock my room

Lock this meeting

Nakazuje systemowi zablokowanie spotkania.
meetings reject_incoming_call Hmmm. There aren't any calls to answer.

Decline call

Ignore call

Reject call

Poleca systemowi odrzucenie połączenia przychodzącego.
meetings show_favorites Hmmm. I'm not sure how to help with that.

Show my favorite contacts

Show my favorites

Speed dial

Umożliwia systemowi nawiązanie połączenia z osobą, która znajduje się na liście ulubionych kontaktów danego użytkownika.
meetings unlock_meeting That feature isn't supported on this device yet.

Unlock meeting

Unlock my call

Unlock waiting room

Nakazuje systemowi odblokowanie spotkania.
meetings unsupported_operation I'm not sure how to help you with that yet.

Browse my org chart

Mute Mary's microphone

Transcribe this meeting, please

Nakazuje systemowi wykonanie jednej z wielu akcji, które nie są (jeszcze) obsługiwane, np. transkrybować spotkania, wysyłać powiadomienia o spotkaniach, wyświetlać informacje z katalogu.
scheduling check_schedule This room is available for the rest of the day. Do you want me to reserve it for you?

Are there any meetings in here?

Is this room available?

Is this room free for 30 minutes?

What meetings are there this morning?

When is my next meeting?

When is this room available?

room schedule

show calendar

show my calendar

Żąda informacji o dostępności pokoju zgodnie z kalendarzem urządzenia.
scheduling extend_meeting We’re not in a meeting, so there isn’t a meeting to extend.

Can I extend this room reservation?

book it for 5 more minutes

extend the meeting

extend the meeting by 15 minutes

push the meeting to end in 30 minutes

Nakazuje systemowi przedłużenie rezerwacji pokoju.
scheduling get_date Today is Monday, the 5th of March, 2018

What day is it today?

What's the date?

Żąda informacji o dacie dla określonego dnia.
scheduling get_date_time_unsupported I'm not able to help with other dates and timezones just yet.

What time is it in Cleveland?

What's the time in Eastern time?

When is Eid this year?

Which time zone is Alaska in?

Prosi o datę lub godzinę dla innej strefy czasowej, innego dnia lub wydarzenia z kalendarza innego niż spotkanie, np. wakacje.
scheduling get_time It's 2:30 PM.

What is the current time?

What time is it?

What's the time?

Żąda bieżącej godziny.
scheduling schedule_meeting Got it! I can reserve this room until 2 PM. Is that right?

Can I book this room?

book the room starting at 5:45 pm

make a reservation up to 5 PM

reserve from 3:30 to 4

schedule a 30 minute meeting

schedule a follow-up for tomorrow at 9

set up a meeting at 11 a.m

Nakazuje systemowi utworzenie zaproszenia na spotkanie z inną osobą.
scheduling specify_time_or_duration Hmmm. I'm not sure how to help with that.

at 10 AM tomorrow

for 3 hours

from 1:30 PM to 4

in 1 hour

until 3 PM

Podaje wymagania czasowe spotkania lub widoku kalendarza.
scheduling unsupported_scheduling I'm not sure how to help you with that yet.

Can you check someone's availability for me?

When is the meeting over?

cancel the next meeting

postpone the upcoming meeting

reschedule the 9:30 booking

Nakazuje systemowi wykonanie jednej z wielu czynności związanych z planowaniem, które nie są (jeszcze) obsługiwane, np. odwołanie spotkania, przeniesienie spotkania, wyświetlenie informacji o spotkaniu.
smart_room brighten_lights Hmmm. I'm not sure how to help with that.

brighten the lights

turn up the lights

Nakazuje systemowi rozjaśnić światła w pokoju.
smart_room close_shades I'm not sure how to help you with that yet.

close the blinds

close the shades

Nakazuje systemowi zamknąć rolety okienne w pokoju.
smart_room control_thermostat I'm not designed to control the temperature.

set the thermostat

turn up the temperature

Nakazuje systemowi sterowanie termostatem w pomieszczeniu.
smart_room dim_lights Hmmm. I'm not sure how to help with that.

dim the lights

turn down the light

Nakazuje systemowi ściemnić światła w pokoju.
smart_room open_shades I can't help with that just yet.

open the blinds

open the shades

Nakazuje systemowi otworzyć rolety okienne w pokoju.
smart_room set_temperature Hmmm. I'm not sure how to help with that.

set the temperature to 68 degrees

turn the heat to 25 degrees

Nakazuje systemowi ustawić temperaturę w pomieszczeniu na określoną wartość.
smart_room turn_lights_off I'm not sure how to help you with that yet.

lights off

turn off the lights

turn the lights off

Nakazuje systemowi wyłączyć światła w pomieszczeniu.
smart_room turn_lights_on I'm not sure how to help you with that yet.

lights on

turn on the lights

turn the lights on

Nakazuje systemowi włączyć światła w pomieszczeniu.
smart_room turn_party_mode_off I'm not sure how to help you with that yet.

party mode off

stop the party

turn off party mode

Nakazuje systemowi wyłączenie trybu imprezowego w danym pomieszczeniu.
smart_room turn_party_mode_on I can't help with that just yet.

party mode on

start the party

turn on party mode

Nakazuje systemowi włączenie trybu imprezowego w danym pomieszczeniu.
unrelated ask_about_ai Artificial Intelligence and Machine Learning help computers to learn from experience without being explicitly programmed.

Can I trust artificial intelligence?

How does AI work?

Tell me more about machine learning

What is artificial intelligence?

Żąda informacji o sztucznej inteligencji.
unrelated ask_about_cisco Cisco is a market leader in networking hardware, telecommunication equipment and collaboration technology.

Tell me about Cisco

What does Cisco do?

What's Cisco?

Żąda informacji o Cisco.
unrelated book_flights_and_hotels Travel booking is outside my area of expertise.

Can you book 3 adult flight tickets to Hawaii?

Get me an economy flight to Maine

Hotels in Boston

Nakazuje systemowi zorganizowanie rezerwacji lotu lub hotelu.
unrelated calculate I'm not a great mathematician.

27 times 77

What is ten minus eleven?

What's 12 divided by 6?

Nakazuje systemowi wykonanie obliczeń matematycznych.
unrelated check_weather I'm not designed to know the weather.

How is the weather in London?

Is it raining?

Weather today

What is the forecast next week for Busan?

Żądania informacji o prognozach pogody.
unrelated compliment Thanks!

Fantastic

Nice job

Well done

Wyraża uznanie dla możliwości systemu.
unrelated control_timer_and_alarm I'm not built to set timers or alarms.

Erase all alarms tomorrow

Postpone my 8 PM alarm

Set 6 a.m. alarm

Start a 2 minute timer

Stop the timer

Nakazuje systemowi ustawienie lub zmianę timera lub alarmu.
unrelated convert_unit I'm not trained to convert units.

Convert 5 liters to ounces

How many Euros is 500 Pesos?

Nakazuje systemowi wykonanie konwersji między jednostkami.
unrelated get_finance_info I don't know. Finance is not my strong suit.

Latest Euro exchange rate

What's Cisco's stock price?

Żąda informacji na temat rynków finansowych.
unrelated get_music Music isn't my area of expertise.

Best of Rihanna playlist

Play some music

Something like a 90's punk song that is alternative

Nakazuje systemowi wyszukanie lub odtworzenie albumu muzycznego, wykonawcy lub utworu.
unrelated get_news I'm not a newscaster.

Read me the news feed

Today's sports scores

What's the latest headline from the New York Times?

Prośba o informację o najważniejszych wiadomościach.
unrelated get_ride Booking rides isn't my area of expertise.

Call me a ride home

Get us a cab please

Rideshare cost to the airport

Prosi system o zaplanowanie przejazdu samochodowego.
unrelated get_traffic_navigation I'm not able to help with traffic or navigation.

Directions to Starbucks

How long will it take to get to Chicago?

Traffic report for Highway 10

Żąda informacji na temat ruchu drogowego lub nawigacji.
unrelated insult I'm always trying my best to help you.

That's not a good answer at all

You are not good.

Wyraża niezadowolenie z możliwości systemu.
unrelated send_feedback Got it!

I found a bug

I want to send feedback

Let me make a suggestion

Nakazuje systemowi zanotowanie opinii o zachowaniu systemu.
unrelated tell_joke I'm not designed to tell jokes.

Can you tell me a joke?

Make me laugh

Tell me a joke

Nakazuje systemowi opowiedzenie dowcipu.
unrelated unknown Hmmm. I'm not sure what you meant by that.

Blah blah blah

Do you have any games?

How do you spell Phoenix?

How tall is the tallest pyramid?

I need a wide leather belt

Open houses tomorrow near me

Put on a classic horror movie

Send me 2 large anchovy pizzas

Turn on the TV

What does mindmeld do?

What's your favorite color?

Who is the CEO of Cisco?

Who wrote To Kill a Mockingbird?

Żąda innych informacji lub działań.

Proactive Join Responses

Response

Example

Description

Accepted

Yes

Yes, please

Join

Użytkownik potwierdza proaktywną prośbę o dołączenie do nadchodzącego spotkania

Rejected

No

Oh, no no

Go away

Użytkownik odrzuca proaktywną prośbę o dołączenie do nadchodzącego spotkania

No Response

" "

Albo nie było użytkownika w pokoju w czasie monitu o aktywne dołączanie, albo użytkownik zdecydował się milczeć, dopóki monit nie wygaśnie w ciągu 15 sekund

Unrelated

Looks like there is a

What’s the news?

Wystąpiła nieoczekiwana odpowiedź na monit Proktywnego dołączania, którego nie można sklasyfikować w żadnej z obsługiwanych intencji.

Zwykle dzieje się tak, gdy osoby w pokoju prowadzą rozmowę, a Asystent odbiera losową rozmowę zamiast odpowiedzi na proaktywne dołączanie.

Exited

Help

Call

Użytkownik wyszedł z monitu Proktywnego dołączania, wydając zamiast tego inne polecenie Asystentowi.

Error

" "

Te monity nigdy nie były widziane przez użytkownika, ponieważ zostały wywołane w niewłaściwych warunkach, ale zostały zarejestrowane jako problematyczne monity w usługach metrycznych.