Webex Assistant pro zařízení

Doména

Záměr

Příklad příkazu

Typická odpověď

Popis

active_meeting

are_you_there

posloucháte? je při volání přítomen Webex Assistant?

Jsem tady! Pořád na stejném místě.

Zobrazuje, zda je asistent aktivní. Záměr společenské konverzace.

active_meeting

rozhodnutí

Rozhodli jsme se uskutečnit nejnovější návrh.

Ok! Rozhodnutí vytvořeno.

Přidá text za klíčová slova „rozhodnutí“ k

active_meeting

highlight_that

Zvýraznit

Zvýrazněno!

Přidá poslední větu do přepisu jako zvýraznění do sbírky zvýrazněných témat pro schůzku.

active_meeting

poznámka

Povšimněte si, že jsme návrh aktualizovali.

Poznámka byla pořízena.

Přidá text za klíčové slovo „poznámka“ do sbírky zvýrazněných témat pro schůzku.

active_meeting

post_action_item

Akční položka pro kontrolu balíčku

Ok! Akční položka přidána.

Přidá text za klíčové slovo „akční položka“ do sbírky zvýrazněných témat pro schůzku.

active_meeting

set_summary

Stručně řečeno, rozhodli jsme se provést páteční plán vydání

Ok! Souhrn byl vytvořen.

Přidá text za klíčové slovo „set_summary“ do sbírky zvýrazněných témat pro schůzku.

active_meeting

úkol

Vytvořit úlohu pro zobrazení opravy uživatelského rozhraní

Rozumím! Byla vytvořena nová úloha.

Přidá text za klíčové slovo „úloha“ do sbírky zvýrazněných témat pro schůzku.

zařízení

decrease_volume

pouze snížení hlasitosti

snížit hlasitost

Přikáže systému, ať sníží úroveň hlasitosti zvuku bez konkrétního určení.

zařízení

disable_bluetooth

rozhraní Bluetooth je vypnuto

Bluetooth je vypnutý. Chcete-li povolit rozhraní Bluetooth, řekněte „OK Webex, zapni Bluetooth“.

Nastaví systém tak, aby zakázal systém Bluetooth. Uvědomte si, že skutečným důsledkem je deaktivace systému, nikoli určitého připojení, ale neočekáváme, že by to uživatelé rozlišovali.

zařízení

disable_camera

vypnout video

vypnutá kamera

Toto zařízení aktuálně nepodporuje ovládání kamery.

Nařídí systému ukončit odesílání datového proudu videa z kamery zařízení do hovoru.

zařízení

disable_do_not_disturb

odejít z režimu Nerušit

Vypnul jsem režim Nerušit. Toto zařízení může přijímat příchozí hovory.

Nařídí systému, aby opustil režim Nerušit, např. pozastavením blokování příchozích hovorů.

zařízení

disable_speaker_tracking

vypnout funkci sledování řečníka.

Vypnul jsem funkci sledování řečníka.

Nastaví systém tak, aby deaktivoval funkci sledování řečníka, který dynamicky ořezává video kolem řečníka (detekce zvuku a pohybu).

zařízení

disable_speakers

ztlumit zvukový výstup

ztlumit video

Nařídí systému, aby zakázal zvukový výstup na zařízení.

zařízení

display_information_page

Zobrazit stránku informací

verze softwaru

Ukážu vám, co jsem našel na dotykovém panelu.

Nařídí systému, aby zobrazoval informace o zařízení, např. adresu IP, verzi softwaru, nastavení

zařízení

enable_bluetooth

povolit funkci Bluetooth

Aktivoval jsem Bluetooth. Toto zařízení je nyní rozpoznatelné jako „Test“.

Nařídí systému, aby povolil systém Bluetooth. Uvědomte si, že skutečným důsledkem je aktivace systému, nikoli navázání určitého připojení, ale neočekáváme, že by to uživatelé rozlišovali.

zařízení

enable_camera

aktivovat kameru

zapnout kameru

Toto zařízení aktuálně nepodporuje ovládání kamery.

Nařídí systému zahájit odesílání datového proudu videa z kamery zařízení do hovoru.

zařízení

enable_do_not_disturb

blokovat všechny hovory

Zapnul jsem režim Nerušit. Všechny příchozí hovory budou automaticky odmítnuty.

Nařídí systému, aby aktivoval režim Nerušit, např. zahájním blokování příchozích hovorů.

zařízení

enable_speaker_tracking

povolit nástroj sledování řečníka

zapnout nástroj sledování řečníka.

Zapnul jsem nástroj sledování řečníka.

Nastaví systém tak, aby aktivoval funkci sledování řečníka, který dynamicky ořezává video kolem řečníka (detekce zvuku a pohybu).

zařízení

enable_speakers

zrušit ztlumení hladiny zvuku

reproduktor řečníka

Nařídí systému, aby povolil zvukový výstup na zařízení.

zařízení

increase_volume

zvýšit úroveň hlasitosti

zvýšit hlasitost

Přikáže systému, ať zvýší úroveň hlasitosti zvuku bez konkrétního určení.

zařízení

maximize_selfview

maximalizovat vlastní zobrazení

vlastní náhled na celé obrazovce

Nařídí systému, aby ukázal náhled z kamery v režimu celé obrazovky.

zařízení

minimize_selfview

rohové zobrazení videa

menší náhled kamery

Nařídí systému, aby ukázal náhled z kamery v malém rámečku v rohu obrazovky.

zařízení

mute_microphone

ztlumit mikrofon

ztlumit

Hmmm. Nemohu ovládat mikrofon, když se neúčastním schůzky.

Nařídí systému, aby zakázal veškerý vstup zvuku v zařízení (jak u hovoru, tak u asistenta).

zařízení

pause_recording

Pozastavit aktuální nahrávání

S tímto vám nedokážu pomoct.

Nařídí systému pozastavení záznamu schůzky, tj. dočasně ukončí proces nahrávání bez zavření souboru se záznamem.

zařízení

resume_recording

znovu spustit nahrávání

Tato funkce není na tomto zařízení zatím podporována.

Nařídí systému, aby pokračoval v nahrávání po pozastavení.

zařízení

set_volume

Bylo by možné snížit hlasitost o 30 procent

nastavit hlasitost na 8

ovládání hlasitosti

Nařídí systému nastavit úroveň hlasitosti zvuku na určitou hodnotu.

zařízení

start_recording

zahájit nahrávání

nahrát tuto schůzku

Hmmm. Nahrávání nelze spustit, jelikož neprobíhá žádná schůzka.

Nařídí systému, aby začal nahrávat probíhající schůzku.

zařízení

start_screen_share

sdílená obrazovka

sdílet obrazovku

ukázat mou prezentaci

Hmmm. Nejsou k dispozici žádné obrazovky ke sdílení. K bezdrátovému sdílení můžete použít svou aplikaci Webex nebo se zkuste připojit kabelem monitoru.

Nařídí systému, aby na monitor sdílel obrazovku z připojeného osobního zařízení. Mějte na paměti, že sdílení obrazovky pomocíí bezdrátové sítě nebude fungovat, dokud nebude implementováno ověřování, ale dotazy týkající se bezdrátového sdílení obrazovky do tohoto záměru stále patří.

zařízení

stop_recording

zastavit moje nahrávání

zastavit nahrávání

ukončit nahrávání schůzky

Hmmm. Nahrávání nelze spustit, jelikož neprobíhá žádná schůzka.

Nařídí systému ukončit nahrávání schůzky (zavřením souboru se záznamem).

zařízení

stop_screen_share

sdílení obrazovky je vypnuto

zastavit sdílení

ukončit mou prezentaci

Hmmm. Nejsou sdíleny žádné obrazovky. Pokud sdílíte bezdrátově, zkontrolujte svou aplikaci Webex a ukončete sdílení.

Nařídí systému, aby zastavil sdílení z obrazovky osobního zařízení na displej zařízení pro místnosti, ať je připojeno bezdrátově nebo pomocí kabelu.

zařízení

turn_off_selfview

skrýt vlastní zobrazení

vypnout vlastní zobrazení

Nařídí systému, aby zakázal náhled z kamery na obrazovku.

zařízení

turn_on_selfview

zobrazit vlastní zobrazení

Zobrazení z jihu

zapnout automatické zobrazení

Nařídí systému, aby ukázal náhled z kamery na obrazovce (v režimu minimálního zobrazení podle výchozího nastavení).

zařízení

unmute_microphone

zapnout mikrofon

zapnout mikrofon

Zapnul jsem mikrofon.

Nařídí systému, aby v zařízení povolil veškeré zvukové vstupy.

obecný

zpět

zpět zpět zpět

přejít zpět

předchozí stránka

starší obrazovka

V rámci posuvného zobrazení nařídí systému, aby posunul zobrazení doleva nebo směrem vzhůru. Na jiném místě se vraťte do předchozího stavu dialogového okna.

obecný

zrušit

zrušit nyní

zrušit

ignorovat

zastavit

zrušit

Nařídí systému, aby zastavil současnou nebo poslední činnost bez ohledu na to, zda se jedná o odchozí hovor, kartu s výsledky vyhledávání nebo sdílení obrazovky.

  1. Určuje, že nějaká dočasná situace nebo změna, která se aktuálně děje / brzy stane, by se měla přerušit.

  2. Neurčuje, co by mělo být zastaveno.

obecný

potvrdit

to zní dobře

ano

OK

vpravo

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

Přijme navrhovanou akci.

obecný

zamítnout

zmizet

zamítnout

spánek

mlč

nech mě na pokoji

Nařídí systému okamžité zastavení poslouchání, skrytí uživatelského rozhraní a ukončení dialogu.

obecný

konec

to je vše, co jsem potřeboval

hotovo

chci ukončit

chci odejít

dokončeno

Hmmm. Nevím, co tím myslíte.

Nařídí systému ukončení nebo opuštění aktuální činnosti bez ohledu na to, zda jde např. o probíhající hovor nebo dialog.

  1. Určuje, že nějaká stávající aktivita musí být ukončena.

  2. Neurčuje, co má být ukončeno.

obecný

get_date

je dnes víkend

co je dnes za den

Hmmm. Pro toto zařízení nejsou k dispozici žádné informace o časovém pásmu.

Vyžádá informace o datu k určitému dni.

obecný

get_time

řekni mi, kolik je hodin

kolik je hodin

kolik je hodin

Hmmm. Pro toto zařízení nejsou k dispozici žádné informace o časovém pásmu.

Vyžádá aktuální čas.

obecný

na slyšenou

mějte se

na slyšenou

Ok, mějte se!

Rozloučí se se systémem a ukončí stávající aktivitu, ať jde o cokoliv.

obecný

pozdravit

yo

dobrý den

dobré ráno

Ahoj!

Pozdraví systéme za účelem získání pozornosti.

obecný

nápověda

potřebuji pomoc

co můžeš udělat

potřebuji pomoct se schůzkami

jak zavolám osobní místnost

nápověda k ovládání zařízení

Jsem Webex Assistant. Mým účelem je pomoct vám a vašemu týmu při práci.

Požádá o obecnou pomoc ohledně podporovaných příkazů.

obecný

how_are_you

jak se daří

jak se máš

Mám se skvěle, děkuji! Doufám, že vy také.

Pozdraví systém s důrazem na jeho dobrý stav.

obecný

více

Zobrazit více

následující strana

přejít dolů

ukázat následující stránku

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

V rámci posuvného zobrazení nařídí systému, aby posunul zobrazení doprava nebo směrem dolů. V zaostřeném zobrazení nařídí systému zrušit volbu zaostřené položky.

obecný

negovat

žádný

je mi líto, ne

nic z toho

zatím ne

to je špatně

Odmítne navrhované akce.

obecný

vybrat

hovor 8

možnost 1

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

V rámci číslovaného zobrazení karet vyhledávání nařídí systému, aby vybral určité možnosti.

obecný

select_page

stránka 5

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

V rámci posuvného zobrazení nařídí systému, aby posunul zobrazení na konkrétní stránku. (Nepodporováno)

obecný

specify_time_or_duration

3 hodiny

do 15:00

po dobu 1 hodiny v 15:00

od 13:30 do 16:00

Poskytuje časové požadavky na schůzku nebo zobrazení kalendáře.

obecný

specify_number

1

3

1

3

Poskytuje číselné požadavky na výběr možnosti, nebo lze použít k zadání času v kontextu toku kalendáře.

obecný

start_over

Začít znovu

restart

V průběhu toku dialogu nařídí systému, aby se resetoval v první fázi dialogu.

obecný

vypršení

?

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

Záměr prázdných dotazů (kromě interpunkčních znamének).

obecný

whats_up

co děláš

Prozkoumám nový způsob, jak zvýšit produktivitu na pracovišti.

Pozdraví systém a projeví zájem o aktivity.

identita

věk

kolik máš let

Jsem nestárnoucí.

Vyžádá informace o stáří systému.

identita

tvůrce

kdo tě vytvořil

Byl jsem vytvořen společností Cisco Systems.

Vyžádá informace o vývoji systému.

identita

představení

jak se jmenujš

Jsem Webex Assistant. Mohu vám pomoct ve zlepšení spolupráce s vašim týmem.

Vyžádá informace o identitě systému.

identita

other_languages

jakými jazyky mluvíš

Mým mateřským jazykem je angličtina, ale chci se naučit více jazyků.

Vyžádá informace o jazykové podpoře.

identita

other_smart_assistants

je alexa mnohem chytřejší, než ty

Jsem asistentem pro schůzky a spolupráce, nikoliv osobní asistent.

Vyžádá informace porovnávající systém s dalšími inteligentními asistenty.

identita

spark_and_ai

jsi génius

Jsem asistent pro schůzky vyškolený pomocí pokročilých algoritmů jazyka a strojového učení.

Vyžádá informace o inteligenci systému.

identita

where_are_we

co je to za místo

Hmmm. Tato místnost zřejmě nemá název.

Vyžádá informace o umístění uživatele.

identita

where_from

odkud jsi

Pocházím ze společnosti Cisco Systems, která má zastoupení po celém světě.

Vyžádá informace o původu systému.

ke schůzkám

accept_incoming_call

vezmi to

odpověď

Hmmm. Nelze přijmou žádný hovor.

Přesměruje systém na připojení (odpověď) na příchozí hovor.

ke schůzkám

kalendář

je můj kalendář aktuální?

Nemám přístup k osobním kalendářům. Tato místnost je však volná.

Vyžádá informace o osobním kalendáři uživatele.

ke schůzkám

call_number

Vytoč toto telefonní číslo

telefonní číslo

Ok. Řekněte mi telefonní číslo, které chcete vytočit.

Nařídí systému, aby zahájil hovor na nespecifikované telefonní číslo.

ke schůzkám

call_person

Zahaj videokonferenci s Dennym Robinsem, manažerem sourcingu

Přidej do tohoto videohovoru Roberta

zahaj hovor Webex

Vytoč Chada

vytoč 867-5309

Hmmm. Neexistuje nikdo, kdo by se jmenoval „Denny Robins“.

Nařídí systému, aby zavolal určité osobě. Tato osoba může být neurčena nebo určena jménem, vyhláskovaným jménem nebo telefonním číslem, případně může být omezena funkcí, členstvím ve skupině nebo umístěním.

ke schůzkám

confirm_name

Carlton Farmer.

M A J I N D E R

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

Poskytne nebo zopakuje jméno osoby.

ke schůzkám

confirm_title

vyšší podnikový poradce

C S M

Hmmm. Nevím, jak bych vám mohl poradit.

Poskytne nebo zopakuje funkci osoby.

ke schůzkám

end_call

odpoj mě od tohoto hovoru

ukončit hovor

ukonči schůzku

zavěs

odpoj se od hovoru

Hmmm. Nelze ukončit žádný hovor.

Nařídí systému, aby opustil nebo ukončil hovor nebo schůzku.

ke schůzkám

ignore_incoming_call

ztlumit příchozí hovor

Hmmm. Nelze přijmout žádný hovor.

Nařídí systému, aby ignoroval příchozí hovor, tj. nechá ho tiše zvonit.

ke schůzkám

join_meeting

Připoj se ke schůzce

Zahaj video konferenci se Santosem Baileym

Hmmm. Neexistuje nikdo, kdo by se jmenoval „Santos Bailey“.

Nařídí systému, aby se připojil ke schůzce v kalendáři zařízení.

ke schůzkám

join_pmr

vytočit mou soukromou místnost

vytoč Owenovu místnost pro osobní schůzky

soukromá místnost pro M I K H I L

Pro Owena neexistuje žádná místnost pro osobní schůzky.

Nařídí systému, aby se připojil k soukromé místnosti Webex.

ke schůzkám

reject_incoming_call

odmítni

Hmmm. Nelze přijmout žádný hovor.

Přesměruje systém na odmítnutí příchozího hovoru.

ke schůzkám

room_availability

zobraz kalendář

je teď místnost rezervovaná

je tato briefingová místnost volná ve čtvrtek v poledne

kdy je tato místnost dostupná

Je mi líto, ale umím zjišťovat dostupnost místnosti pouze pro dnešní den, nikoliv pro dny v budoucnosti.

Vyžádá informace o dostupnosti místnosti podle kalendáře zařízení.

ke schůzkám

schedule_meeting

naplánuj schůzku s Howardem

zarezervuj schůzku se Samanthou na poledne

Zatím nedokážu plánovat schůzky.

Nařídí systém, aby vytvořil pozvánky na schůzku s další osobou.

ke schůzkám

schedule_room

vytvoř schůzku na 11:00

Chci zarezervovat tuto místnost

naplánuj 30minutovou schůzku

Nařídí systému, aby v místnosti vytvořil rezervaci.

ke schůzkám

unsupported_operation

můžeš zkontrolovat dostupnost určité osoby

Je mi líto, s tímto vám zatím nedokážu pomoct.

Nařídí systému, aby provedl jednu z mnoha akcí, které (zatím) nejsou podporovány, např. rušení schůzek, odeslání upozornění na schůzky a zobrazení informací v adresáři.

nesouvisející

ask_about_ai

řekni mi něco více o strojním učení

Umělá inteligence a strojové učení usnadňují získání zkušeností bez explicitního programování.

Vyžádá informace o umělé inteligenci.

nesouvisející

ask_about_cisco

co je to Cisco

Cisco je lídrem na trhu s hardwarem pro networking, telekomunikační zařízení a technologií spolupráce.

Vyžádá informace o společnosti Cisco.

nesouvisející

book_flights_and_hotels

Můžeš taky zarezervovat 3 letenky pro dospělé osoby na Havajské ostrovy uprostřed listopadu na tři noci?

Rezervace cest je mimo mou oblast odbornosti.

Nařídí systému, aby zařídil rezervaci letu nebo hotelu.

nesouvisející

vypočítej

kolik je deset minus jedenáct

Matematika není mou nejsilnější stránkou.

Nařídí systému, aby provedl matematický výpočet.

nesouvisející

check_weather

jaká je předpověď počasí na příští týden pro Busan v c

Předpovědi počasí není moje specialita.

Vyžádá informace o předpovědi počasí.

nesouvisející

slož kompliment

Jste dokonalým uspořádáním atomů

Vždy se mi snažím vám pomoct, jak nejlépe umím.

Vyjadřuje zhodnocení schopností systému.

nesouvisející

control_timer_and_alarm

zruš na zítřek všechny budíky

Nejsem navržen na nastavování časovačů nebo budíků.

Nařídí systému, aby nastavil nebo změnil časovač nebo budík.

nesouvisející

convert_unit

převeď 5 litrů na unce

Nejsem vyškolena na převádění jednotek.

Nařídí systému, aby provedl převod jednotek.

nesouvisející

get_date_time_unsupported

Řekneš mi, v kolik hrají Cubs?

Nevím, jak bych vám mohl poradit.

Vyžádá datum nebo čas pro jiné časové pásmo, jiný den nebo událost v kalendáři, která není schůzkou, např.

nesouvisející

get_finance_info

Kolik akcií Wells Fargo bylo dnes obchodováno.

Je mi líto, nejsem finanční guru.

Vyžádá informace o finančních trzích.

nesouvisející

get_music

Něco jako punk písnička z 90. let, která je alternativní.

O hudbě toho moc nevím.

Nařídí systému, aby vyhledal nebo přehrál hudební album, interpreta nebo skladbu.

nesouvisející

get_news

Jaký je nejnovější titulek v New York Times?

Aktuální události nejsou mou silnou stránkou.

Vyžádá informace o novinových zprávách.

nesouvisející

get_ride

zavolej nám taxi

Je mi líto, s přepravou vám nedokážu pomoct.

Nařídí systému, aby zajistil auto pro převoz.

nesouvisející

get_traffic_navigation

Jak dlouho potrvá cesta do Chicaga?

Nemám informace o provozu a navigaci.

Vyžádá informace o provozu na pozemních komunikacích nebo navigaci.

nesouvisející

urážka

toto rozhodně není dobrá odpověď

To je od vás milé!

Vyjadřuje nespokojenost se schopnostmi systému.

nesouvisející

send_feedback

Existuje kritický problém, který potřebuji nahlásit

Nařídí systému, aby zaznamenal zpětnou vazbu o chování systému.

nesouvisející

tell_joke

znáš nějaké vtipy

Je mi líto, věnuji se spíše otázkám podnikání.

Nařídí systému, aby řekl vtip.

nesouvisející

neznámé

kdy bylo napsáno Stmívání

Nevím, jak bych vám mohl poradit.

Vyžádá si další informace nebo akci.

tabule

close_whiteboard

zavři tabuli

Toto zařízení nepodporuje tabule.

Nařídí systému, aby ukončil zobrazení tabule.

tabule

delete_all_whiteboards

odstranit tabule

Toto zařízení nepodporuje tabule.

Nařídí systém, aby odstranil všechny tabule v zařízení.

tabule

delete_whiteboard

smaž tuto tabuli

Toto zařízení nepodporuje tabule.

Nařídí systému, aby odstranil konkrétní tabuli.

tabule

open_new_whiteboard

novou tabuli, prosím

Toto zařízení nepodporuje tabule.

Nařídí systému, aby otevřel novou prázdnou tabuli.

tabule

open_whiteboard

otevři tabuli

Toto zařízení nepodporuje tabule.

Nařídí systému, aby zobrazil tabule, které lze otevřít.

tabule

save_whiteboard

Tuto tabuli potřebuji zachovat

Toto zařízení nepodporuje tabule.

Nařídí systému, aby uložil tabuli do prostoru týmů.

Proaktivní odezvy na připojení

Odpověď

Příklad

Popis

Přijato

Ano

Ano, prosím

Připojit se

Uživatel potvrdí aktivní výzvu pro připojení k nadcházející schůzce

Odmítnut

Ne

Ne, ne

Jdi pryč

Uživatel zamítne aktivní výzvu pro připojení k nadcházející schůzce

Bez odpovědi

" "

V konverzační skupině buď v době, kdy byla zobrazena výzva k proaktivnímu připojení, neexistoval žádný uživatel, nebo uživatel zvolil možnost zůstat v tichém režimu celých 15 sekund, než výzva zmizela

Nesouvisející

Vypadá to, že

Co se děje?

Byla zjištěna neočekávaná odezva na výzvu k proaktivnímu připojení, kterou nelze rozdělit do kategorií v žádném z podporovaných záměrů.

Tato situace obvykle nastává tehdy, když lidé v místnosti konverzují a asistent místo odpovědi na proaktivní připojení reaguje na náhodnou konverzaci.

Ukončeno

Nápověda

Hovor

Uživatel ukončil výzvu k proaktivnímu připojení zadáním jiného příkazu do asistenta.

Chyba

" "

Tyto výzvy uživatel nikdy neviděl, protože byly spuštěny za špatných podmínek, ale byly zaregistrovány jako problematická výzva u služeb metrik.