Webex Assistant for Devices

Domain

Intent

Typical Reply

Example Commands

Description

active_meeting decision That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a decision to move ahead with the latest proposal

We have made a decision to delay the product launch date

Přidá text za klíčové slovo „rozhodnutí” jako zvýraznění „Rozhodnutí” pro schůzku.
active_meeting highlight_that That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Highlight that

Make a note of that

Save that as a highlight

Přidá předchozí větu do přepisu jako zvýraznění „Poznámka” pro schůzku.
active_meeting note That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a note that we updated the proposal

Make a note that the meeting is called to order at 6:20pm

Přidá text za klíčové slovo „poznámka” jako zvýraznění „Poznámka” pro schůzku.
active_meeting post_action_item That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create an action-item to review the slide deck

New action-item for Chad to update the report

Take an action for Chad to update the report

Přidá text za klíčové slovo „akční položka“ jako zvýraznění „Akční položka” pro schůzku.
active_meeting set_agenda That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create an agenda for this meeting to review our go-to-market release

Today's agenda is to decide the next steps in the project

Přidá text za klíčové slovo „agenda” jako zvýraznění „Agenda” pro schůzku.
active_meeting set_summary That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

In summary, we are moving ahead with Friday's release plan

To summarize, we need to allot more time to address tech debt

Přidá text za klíčové slovo „shrnutí” jako zvýraznění „Shrnutí” pro schůzku.
active_meeting task That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

Create a task to review the list of candidates

Generate a support ticket for the network connection issue and assign it to Matt

Přidá text za klíčové slovo „úkol“ jako zvýraznění „Akční položka” pro schůzku.
active_meeting unknown That feature is only available when you’re on a call that includes Webex Assistant.

I'm not sure what he decided to do

i hope these notes are sufficient for the meeting

we already have a few action items listed on our the board

Žádá o jakoukoli další nepodporovanou akci související s hlavními body schůzky.
device decrease_volume

decrease volume

lower the volume

turn down the volume

turn the volume down

volume down

Přikáže systému, ať sníží úroveň hlasitosti zvuku bez konkrétního určení.
device disable_bluetooth Bluetooth is disabled. To enable Bluetooth, say "OK Webex, turn on Bluetooth".

disable bluetooth

turn bluetooth off

Nastaví systém tak, aby zakázal systém Bluetooth. Všimněte si, že skutečným důsledkem je deaktivace systému, nikoli konkrétního připojení, ale neočekáváme, že by to uživatelé rozlišovali.
device disable_camera This device doesn't currently support camera control.

camera off

stop video

turn off camera

Nařídí systému ukončit odesílání datového proudu videa z kamery zařízení do hovoru.
device disable_do_not_disturb I turned off Do Not Disturb mode. This device can receive incoming calls.

Turn Do Not Disturb off

exit do not disturb

turn off do not disturb mode

Nařídí systému, aby opustil režim Nerušit, např. pozastavením blokování příchozích hovorů.
device disable_speaker_tracking I turned SpeakerTrack off.

disable speaker track

stop voice tracker

turn off speaker tracking

Nastaví systém tak, aby deaktivoval funkci sledování řečníka, který dynamicky ořezává video kolem řečníka (detekce zvuku a pohybu).
device disable_speakers

mute volume

speakers off

Nařídí systému, aby zakázal zvukový výstup na zařízení.
device display_information_page I'm not able to help you do that on this device.

Bring up the information page

What's your network settings?

show me device info

software version

Nařídí systému, aby zobrazoval informace o zařízení, např. adresu IP, verzi softwaru, nastavení
device enable_bluetooth I turned on Bluetooth. This device is now discoverable as "Test01 Webex".

connect bluetooth

turn on bluetooth

Nařídí systému, aby povolil systém Bluetooth. Všimněte si, že skutečným důsledkem je aktivace systému, nikoli konkrétního připojení, ale neočekáváme, že by to uživatelé rozlišovali.
device enable_camera This device doesn't currently support camera control.

Start video

turn on my video

turn on the camera

video on

Nařídí systému zahájit odesílání datového proudu videa z kamery zařízení do hovoru.
device enable_do_not_disturb I turned on Do Not Disturb mode. All incoming calls will be automatically rejected.

block all calls

do not disturb

turn on do not disturb mode

Nařídí systému, aby aktivoval režim Nerušit, např. zahájním blokování příchozích hovorů.
device enable_speaker_tracking I turned SpeakerTrack on.

Turn speaker tracking on

enable speaker tracker

turn on speaker track

Nastaví systém tak, aby aktivoval funkci sledování řečníka, který dynamicky ořezává video kolem řečníka (detekce zvuku a pohybu).
device enable_speakers

turn speakers on

unmute device

volume on

Nařídí systému, aby povolil zvukový výstup na zařízení.
device increase_volume

increase the volume

increase volume

raise the volume level

turn up the volume

volume up

Přikáže systému, ať zvýší úroveň hlasitosti zvuku bez konkrétního určení.
device maximize_selfview

Make self view full screen

full screen self view

maximize my self view

maximize self view

Nařídí systému, aby ukázal náhled z kamery v režimu celé obrazovky.
device minimize_selfview

Minimize my self view

exit full screen

minimize self view

Nařídí systému, aby ukázal náhled z kamery v malém rámečku v rohu obrazovky.
device mute_microphone Hmmm. I can't control the microphone when we're not in a meeting.

disable the mic

mute

mute me

mute mic

mute microphone

mute my microphone

mute the microphone

Nařídí systému, aby zakázal veškerý vstup zvuku v zařízení (jak u hovoru, tak u asistenta).
device open_whiteboard This device doesn't support whiteboards.

New whiteboard

close the whiteboard please

delete this whiteboard

delete whiteboards

open a whiteboard please

store this whiteboard

Nařídí systému, aby zobrazil tabule, které lze otevřít.
device pause_recording That feature isn't supported on this device yet.

Pause current recording

pause the recording

recording pause

Nařídí systému pozastavení záznamu schůzky, tj. dočasně ukončí proces nahrávání bez zavření souboru se záznamem.
device resume_recording I'm not able to help you with that just yet.

continue recording

return to recording

Nařídí systému, aby pokračoval v nahrávání po pozastavení.
device set_volume

Lower the volume to 50 percent

Set the volume to 10

audio at highest

set volume

volume to 8

Nařídí systému nastavit úroveň hlasitosti zvuku na určitou hodnotu.
device start_recording OK! This meeting is now being recorded.

Record the meeting

Start recording this meeting

record meeting

record this meeting

start recording

Nařídí systému, aby začal nahrávat probíhající schůzku.
device start_screen_share Hmmm. There aren't any screens to share. You can use your Webex app to share wirelessly, or try plugging in a display cable.

Share my screen

Start sharing my screen

share screen

start screen share

Nařídí systému, aby na monitor sdílel obrazovku z připojeného osobního zařízení. Mějte na paměti, že sdílení obrazovky pomocíí bezdrátové sítě nebude fungovat, dokud nebude implementováno ověřování, ale dotazy týkající se bezdrátového sdílení obrazovky do tohoto záměru stále patří.
device stop_recording Hmmm. This meeting wasn't being recorded.

Stop recording this meeting

stop recording

turn off recording

Nařídí systému ukončit nahrávání schůzky (zavřením souboru se záznamem).
device stop_screen_share Hmmm. There aren't any screens being shared. If you're sharing wirelessly, check your Webex app and stop sharing there.

End the screen share

Stop sharing my screen

stop screen share

stop sharing

stop sharing screen

Nařídí systému, aby zastavil sdílení z obrazovky osobního zařízení na displej zařízení pro místnosti, ať je připojeno bezdrátově nebo pomocí kabelu.
device turn_off_selfview

Don't show self view

Turn Selfview Off

turn off self View

Nařídí systému, aby zakázal náhled z kamery na obrazovku.
device turn_on_selfview

Turn Selfview On

Turn on self view

display self view

show self View

Nařídí systému, aby ukázal náhled z kamery na obrazovce (v režimu minimálního zobrazení podle výchozího nastavení).
device unmute_microphone I turned the microphone on.

turn microphone on

unmute

unmute microphone

Nařídí systému, aby v zařízení povolil veškeré zvukové vstupy.
general back

Go back

Previous

Undo

V rámci posuvného zobrazení nařídí systému, aby posunul zobrazení doleva nebo směrem vzhůru. Na jiném místě se vraťte do předchozího stavu dialogového okna.
general confirm OK. Adding John Rossi to the call.

Correct

Okay

Right

Yes

Přijme navrhovanou akci.
general dismiss

Close

Dismiss

Go to sleep

Shut down

Nařídí systému okamžité zastavení poslouchání, skrytí uživatelského rozhraní a ukončení dialogu.
general exit

Cancel

Exit

Nevermind

Stop

Nařídí systému ukončení nebo opuštění aktuální činnosti bez ohledu na to, zda jde např. o probíhající hovor nebo dialog.
general goodbye Alright, goodbye!

Bye

Goodbye

Talk to you later

Rozloučí se se systémem a ukončí stávající aktivitu, ať jde o cokoliv.
general greet Hi there!

Good morning

Hello

Hi

Yo

Pozdraví systéme za účelem získání pozornosti.
general greet_goodbye Hello!

aloha

ciao

Oslovuje systém výrazem, který může být podle kontextu buď pozdravem, nebo rozloučením.
general help I'm Webex Assistant. I'm here to help you and your team work better together.

Help

Help me with meetings

How can you help me?

What can you do?

Požádá o obecnou pomoc ohledně podporovaných příkazů.
general how_are_you I'm doing fine, thanks for asking.

How are you doing today?

How are you?

How is everything?

Pozdraví systém s důrazem na jeho dobrý stav.
general more

Next page

Show me the next page

Show more

V rámci posuvného zobrazení nařídí systému, aby posunul zobrazení doprava nebo směrem dolů. V zaostřeném zobrazení nařídí systému zrušit volbu zaostřené položky.
general negate Sure thing. Tell me again, who would you like to call?

No

No no

None of these

Nope

Odmítne navrhované akce.
general select Got it. I'm adding John Rossi to the call.

Call 8

Option 1

The first one

V rámci číslovaného zobrazení karet vyhledávání nařídí systému, aby vybral určité možnosti.
general select_page Hmmm. I didn't catch that.

Page 2

Page 5

V rámci posuvného zobrazení nařídí systému, aby posunul zobrazení na konkrétní stránku. (Nepodporováno)
general specify_number Got it. I'm adding John Rossi to the call.

1

10

Poskytuje číselné požadavky na výběr možnosti, nebo lze použít k zadání času v kontextu toku kalendáře.
general start_over Sure thing. Tell me again, who would you like to call?

Go back to the start

Start at the beginning

Start over

Try again

V průběhu toku dialogu nařídí systému, aby se resetoval v první fázi dialogu.
general timeout Hmmm. I didn't catch that.

Záměr prázdných dotazů (kromě interpunkčních znamének).
general wait OK!

Hold on

Pause

Wait a minute

Přikáže systému, aby se zpozdil a poté opakoval výzvu.
general whats_up I'm looking for new ways to help with meetings and collaboration.

What are you up to?

What's happening?

What's up?

Pozdraví systém a projeví zájem o aktivity.
identity age Well, the concept of age doesn't exist in my world.

How old are you?

What is your age?

Vyžádá informace o stáří systému.
identity are_you_there I'm Webex Assistant. I can help you work with your team better.

Are you there?

Where are you?

Zobrazuje, zda je asistent aktivní. Záměr společenské konverzace.
identity creator Cisco Systems designed me.

Who created you?

Who is your creator?

Vyžádá informace o vývoji systému.
identity introduce I'm Webex Assistant. I'm here to help you and your team work better together.

What is your name?

Who are you?

Vyžádá informace o identitě systému.
identity other_languages I speak the following languages: English, Spanish, French, German, Japanese, Italian and Portuguese

Can you speak French?

What languages do you speak?

show language options

Vyžádá informace o jazykové podpoře.
identity other_smart_assistants I'm an assistant for meetings and collaboration, not a personal assistant.

Are you like the other assistants?

Do you know the other assistants?

Vyžádá informace porovnávající systém s dalšími inteligentními asistenty.
identity spark_and_ai I'm a meeting assistant trained using advanced language and machine learning algorithms.

Are you a genius?

Do you really understand?

Vyžádá informace o inteligenci systému.
identity where_are_we We're in Test01 Webex.

What's the name of this room?

Where are we?

Vyžádá informace o umístění uživatele.
identity where_from I'm from Cisco Systems, which has offices all over the world.

Where are you from?

Where do you live?

Vyžádá informace o původu systému.
meetings accept_incoming_call Hmmm. There aren't any calls to answer.

Accept incoming call

Answer

Answer the call

Get that

Přesměruje systém na připojení (odpověď) na příchozí hovor.
meetings call_number OK. Tell me the phone number you'd like to call.

Call number

I want to call a phone number

Start a call to this number

Telephone number

Nařídí systému, aby zahájil hovor na nespecifikované telefonní číslo.
meetings call_person Call 1234562468, right?

Add Robert to this video call

Call

Call John Smith

Call one two three four five six two four six eight

Contact John S M I T H

Dial 123 456 2468

Dial number 1941

Make a call

Nařídí systému, aby zavolal určité osobě. Tato osoba může být neurčena nebo určena jménem, vyhláskovaným jménem nebo telefonním číslem, případně může být omezena funkcí, členstvím ve skupině nebo umístěním.
meetings confirm_name Which one would you like to call?

Carlton Farmer

Donna

M A J I N D E R

X U M E I Wang

Poskytne nebo zopakuje jméno osoby.
meetings confirm_title Hmmm. I didn't catch that.

The C S M

The Senior Corporate Counsel

Poskytne nebo zopakuje funkci osoby.
meetings end_call

End call

End the meeting

Hang up

Stop the meeting

Nařídí systému, aby opustil nebo ukončil hovor nebo schůzku.
meetings join_meeting Hmmm. Looks like we're already in a meeting. To join a different meeting or place a call, you'll need to end this one first.

Join the 9:00 meeting

Join the meeting

Let's get started

Start meeting

Nařídí systému, aby se připojil ke schůzce v kalendáři zařízení.
meetings join_pmr Hmmm. Looks like we're already in a meeting.

Call John Smith's Personal Room

Join PMR of M A R Y

Join my PMR

Join my Personal Room

Nařídí systému, aby se připojil k soukromé místnosti Webex.
meetings lock_meeting I'm not able to help you with that just yet.

Lock meeting

Lock my meeting

Lock my room

Lock this meeting

Přikáže systému uzamknout schůzku.
meetings reject_incoming_call Hmmm. There aren't any calls to answer.

Decline call

Ignore call

Reject call

Přesměruje systém na odmítnutí příchozího hovoru.
meetings show_favorites Hmmm. I'm not sure how to help with that.

Show my favorite contacts

Show my favorites

Speed dial

Přikáže systému zahájit hovor s osobou, která je součástí seznamu oblíbených kontaktů daného uživatele.
meetings unlock_meeting That feature isn't supported on this device yet.

Unlock meeting

Unlock my call

Unlock waiting room

Přikáže systému odemknout schůzku.
meetings unsupported_operation I'm not sure how to help you with that yet.

Browse my org chart

Mute Mary's microphone

Transcribe this meeting, please

Přikáže systému, aby provedl jednu z mnoha akcí, které (zatím) nejsou podporovány, např. přepis schůzek, odeslání oznámení o schůzce a zobrazení informací v adresáři.
scheduling check_schedule This room is available for the rest of the day. Do you want me to reserve it for you?

Are there any meetings in here?

Is this room available?

Is this room free for 30 minutes?

What meetings are there this morning?

When is my next meeting?

When is this room available?

room schedule

show calendar

show my calendar

Vyžádá informace o dostupnosti místnosti podle kalendáře zařízení.
scheduling extend_meeting We’re not in a meeting, so there isn’t a meeting to extend.

Can I extend this room reservation?

book it for 5 more minutes

extend the meeting

extend the meeting by 15 minutes

push the meeting to end in 30 minutes

Přikáže systému prodloužit rezervaci místnosti.
scheduling get_date Today is Monday, the 5th of March, 2018

What day is it today?

What's the date?

Vyžádá informace o datu k určitému dni.
scheduling get_date_time_unsupported I'm not able to help with other dates and timezones just yet.

What time is it in Cleveland?

What's the time in Eastern time?

When is Eid this year?

Which time zone is Alaska in?

Vyžádá datum nebo čas pro jiné časové pásmo, jiný den nebo událost v kalendáři, která není schůzkou, např.
scheduling get_time It's 2:30 PM.

What is the current time?

What time is it?

What's the time?

Vyžádá aktuální čas.
scheduling schedule_meeting Got it! I can reserve this room until 2 PM. Is that right?

Can I book this room?

book the room starting at 5:45 pm

make a reservation up to 5 PM

reserve from 3:30 to 4

schedule a 30 minute meeting

schedule a follow-up for tomorrow at 9

set up a meeting at 11 a.m

Nařídí systém, aby vytvořil pozvánky na schůzku s další osobou.
scheduling specify_time_or_duration Hmmm. I'm not sure how to help with that.

at 10 AM tomorrow

for 3 hours

from 1:30 PM to 4

in 1 hour

until 3 PM

Poskytuje časové požadavky na schůzku nebo zobrazení kalendáře.
scheduling unsupported_scheduling I'm not sure how to help you with that yet.

Can you check someone's availability for me?

When is the meeting over?

cancel the next meeting

postpone the upcoming meeting

reschedule the 9:30 booking

Přikáže systému provést jednu z mnoha plánovacích akcí, které (zatím) nejsou podporovány, např. zrušit schůzku, přesunout schůzku, zobrazit informace o schůzce.
smart_room brighten_lights Hmmm. I'm not sure how to help with that.

brighten the lights

turn up the lights

Přikáže systému, aby zesílil světla v místnosti.
smart_room close_shades I'm not sure how to help you with that yet.

close the blinds

close the shades

Přikáže systému, aby zavřel okenní žaluzie v místnosti.
smart_room control_thermostat I'm not designed to control the temperature.

set the thermostat

turn up the temperature

Přikáže systému ovládat termostat v místnosti.
smart_room dim_lights Hmmm. I'm not sure how to help with that.

dim the lights

turn down the light

Přikáže systému, aby ztlumil světla v místnosti.
smart_room open_shades I can't help with that just yet.

open the blinds

open the shades

Přikáže systému, aby otevřel okenní žaluzie v místnosti.
smart_room set_temperature Hmmm. I'm not sure how to help with that.

set the temperature to 68 degrees

turn the heat to 25 degrees

Přikáže systému, aby nastavil teplotu v místnosti na určitou hodnotu.
smart_room turn_lights_off I'm not sure how to help you with that yet.

lights off

turn off the lights

turn the lights off

Přikáže systému vypnout světla v místnosti.
smart_room turn_lights_on I'm not sure how to help you with that yet.

lights on

turn on the lights

turn the lights on

Přikáže systému zapnout světla v místnosti.
smart_room turn_party_mode_off I'm not sure how to help you with that yet.

party mode off

stop the party

turn off party mode

Přikáže systému, aby v místnosti vypnul režim párty.
smart_room turn_party_mode_on I can't help with that just yet.

party mode on

start the party

turn on party mode

Přikáže systému, aby v místnosti zapnul režim párty.
unrelated ask_about_ai Artificial Intelligence and Machine Learning help computers to learn from experience without being explicitly programmed.

Can I trust artificial intelligence?

How does AI work?

Tell me more about machine learning

What is artificial intelligence?

Vyžádá informace o umělé inteligenci.
unrelated ask_about_cisco Cisco is a market leader in networking hardware, telecommunication equipment and collaboration technology.

Tell me about Cisco

What does Cisco do?

What's Cisco?

Vyžádá informace o společnosti Cisco.
unrelated book_flights_and_hotels Travel booking is outside my area of expertise.

Can you book 3 adult flight tickets to Hawaii?

Get me an economy flight to Maine

Hotels in Boston

Nařídí systému, aby zařídil rezervaci letu nebo hotelu.
unrelated calculate I'm not a great mathematician.

27 times 77

What is ten minus eleven?

What's 12 divided by 6?

Nařídí systému, aby provedl matematický výpočet.
unrelated check_weather I'm not designed to know the weather.

How is the weather in London?

Is it raining?

Weather today

What is the forecast next week for Busan?

Vyžádá informace o předpovědi počasí.
unrelated compliment Thanks!

Fantastic

Nice job

Well done

Vyjadřuje zhodnocení schopností systému.
unrelated control_timer_and_alarm I'm not built to set timers or alarms.

Erase all alarms tomorrow

Postpone my 8 PM alarm

Set 6 a.m. alarm

Start a 2 minute timer

Stop the timer

Nařídí systému, aby nastavil nebo změnil časovač nebo budík.
unrelated convert_unit I'm not trained to convert units.

Convert 5 liters to ounces

How many Euros is 500 Pesos?

Nařídí systému, aby provedl převod jednotek.
unrelated get_finance_info I don't know. Finance is not my strong suit.

Latest Euro exchange rate

What's Cisco's stock price?

Vyžádá informace o finančních trzích.
unrelated get_music Music isn't my area of expertise.

Best of Rihanna playlist

Play some music

Something like a 90's punk song that is alternative

Nařídí systému, aby vyhledal nebo přehrál hudební album, interpreta nebo skladbu.
unrelated get_news I'm not a newscaster.

Read me the news feed

Today's sports scores

What's the latest headline from the New York Times?

Vyžádá informace o novinových zprávách.
unrelated get_ride Booking rides isn't my area of expertise.

Call me a ride home

Get us a cab please

Rideshare cost to the airport

Nařídí systému, aby zajistil auto pro převoz.
unrelated get_traffic_navigation I'm not able to help with traffic or navigation.

Directions to Starbucks

How long will it take to get to Chicago?

Traffic report for Highway 10

Vyžádá informace o provozu na pozemních komunikacích nebo navigaci.
unrelated insult I'm always trying my best to help you.

That's not a good answer at all

You are not good.

Vyjadřuje nespokojenost se schopnostmi systému.
unrelated send_feedback Got it!

I found a bug

I want to send feedback

Let me make a suggestion

Nařídí systému, aby zaznamenal zpětnou vazbu o chování systému.
unrelated tell_joke I'm not designed to tell jokes.

Can you tell me a joke?

Make me laugh

Tell me a joke

Nařídí systému, aby řekl vtip.
unrelated unknown Hmmm. I'm not sure what you meant by that.

Blah blah blah

Do you have any games?

How do you spell Phoenix?

How tall is the tallest pyramid?

I need a wide leather belt

Open houses tomorrow near me

Put on a classic horror movie

Send me 2 large anchovy pizzas

Turn on the TV

What does mindmeld do?

What's your favorite color?

Who is the CEO of Cisco?

Who wrote To Kill a Mockingbird?

Vyžádá si další informace nebo akci.

Proactive Join Responses

Response

Example

Description

Accepted

Yes

Yes, please

Join

Uživatel potvrdí aktivní výzvu pro připojení k nadcházející schůzce

Rejected

No

Oh, no no

Go away

Uživatel zamítne aktivní výzvu pro připojení k nadcházející schůzce

No Response

" "

V konverzační skupině buď v době, kdy byla zobrazena výzva k proaktivnímu připojení, neexistoval žádný uživatel, nebo uživatel zvolil možnost zůstat v tichém režimu celých 15 sekund, než výzva zmizela

Unrelated

Looks like there is a

What’s the news?

Byla zjištěna neočekávaná odezva na výzvu k proaktivnímu připojení, kterou nelze rozdělit do kategorií v žádném z podporovaných záměrů.

Tato situace obvykle nastává tehdy, když lidé v místnosti konverzují a asistent místo odpovědi na proaktivní připojení reaguje na náhodnou konverzaci.

Exited

Help

Call

Uživatel ukončil výzvu k proaktivnímu připojení zadáním jiného příkazu do asistenta.

Error

" "

Tyto výzvy uživatel nikdy neviděl, protože byly spuštěny za špatných podmínek, ale byly zaregistrovány jako problematická výzva u služeb metrik.