Можете да управлявате някои от потребителските функции само в Обаждане до потребителския портал . Можете да получите достъп Обаждане до потребителския портал през Контролен център .

Преди да започнете

Нямате администраторски привилегии

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Потребители и след това изберете потребител.

2

Щракнете върху Обаждане и превъртете надолу до Обаждане до потребителския портал .

3

Щракнете върху Стартиране , което кръстосано ви изстрелва към Обаждане до потребителския портал .