Преди да започнете

Трябва да имате пълна привилегия на администратор.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители , след което изберете потребител, за който искате дамодифицирате функции.

2

Изберете Извикване.

3

Кликнете върху Стартиране до Извикване на потребителски портал.