Du kan endast hantera vissa av användarfunktionerna i Ringa upp användarportalen . Du kan öppna samtalsadministratörsportalen från Control Hub.

Innan du börjar

Du måste ha fullständigt administratörsprivilegium.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer sedan en användare.

2

Klicka på Ringer och bläddra ner till Ringa upp användarportalen .

3

Klicka på Starta , som korslanserar dig till Ringa upp användarportalen .