Innan du börjar

Du måste ha fullständigt administratörsprivilegium.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra funktioner för.

2

Välj Samtal.

3

Klicka på Starta bredvid Samtalsanvändarportal.