Nekim korisničkim funkcijama možete da upravljate samo na portalu za pozivanje korisnika. Možete pristupiti portalu korisnika za pozivanje putem platforme Control Hub.

Pre nego što počnete

Nemate administratorske privilegije

1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.comidite do "Korisnici ", a zatim izaberite korisnika.

2

Kliknite na dugme Pozivanje i pomerite se nadole do portala korisnika za pozivanje.

3

Kliknite na Pokreni, koji vas unakrsno pokreće na portal za pozivanje korisnika.