Przed rozpoczęciem

Musisz mieć pełne uprawnienia administratora.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, dla który chcesz zmodyfikować funkcje.

2

Wybierz opcję Dzwonienie.

3

Kliknij przycisk Uruchom obok pozycji Wywoływanie portalu użytkowników.