Før du starter

Du må ha full administratorrettigheter.

1

Gå til Brukere i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg deretter en bruker du vil endre funksjonerfor.

2

Velg Anrop.

3

Klikk Start ved siden av Kallerbrukerportal.