За да добавите хибридни контекстни клъстери на услуги, вж Регистрирайте приложението си с Context Service .

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги и след това щракнете Преглед под Всички ресурси от картата в помещението ресурси.

Всички ваши регистрирани в помещението ресурси се показват като карти, които съдържат информация и настройки, които можете да управлявате. Можете също да кликнете Добавяне на ресурс за да добавите нов.

2

(По избор) Филтрирайте ресурса, който се показва на тази страница, или потърсете конкретно име на ресурс.

3

От карта с ресурси щракнете Настройки и след това конфигурирайте специфичните за ресурса настройки, както е необходимо.

4

От карта с ресурси щракнете Настройки и след това щракнете възли за да конфигурирате специфичните за възел настройки, както е необходимо.