Za dodavanje hibridnih kontekstnih klastera usluga, pogledajte Registrirajte svoju aplikaciju na Context Service .

1

Iz pogleda kupaca uhttps://admin.webex.com , idite na Usluge , a zatim kliknite Pogled ispod Svi resursi s kartice lokalnih resursa.

Svi vaši registrirani lokalni resursi pojavljuju se kao kartice koje sadrže informacije i postavke kojima možete upravljati. Također možete kliknuti Dodaj resurs da dodate novu.

2

(Izborno) Filtrirajte resurs koji se prikazuje na ovoj stranici ili potražite određeni naziv resursa.

3

Na kartici resursa kliknite Postavke , a zatim po potrebi konfigurirajte postavke specifične za resurse.

4

Na kartici resursa kliknite Postavke , a zatim kliknite Čvorovi za konfiguriranje postavki specifičnih za čvor, prema potrebi.