Pokud chcete přidat clustery hybridní kontextové služby, přečtěte si téma registrace aplikace v kontextové službě.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby a pak klikněte na Zobrazit v části Všechny prostředky z místní karty prostředků.

Všechny vaše registrované místní prostředky se zobrazí jako karty, které obsahují informace a nastavení, které můžete spravovat. Můžete také kliknout na Přidat prostředek a přidat nový.

2

Filtrujte zdroj, který se zobrazí na této stránce, nebo vyhledejte konkrétní název zdroje.

3

Na kartě prostředku klikněte na Nastavení a podle potřeby nakonfigurujte nastavení specifická pro prostředek.

4

Na kartě prostředku klikněte na Nastavení a potom kliknutím na Uzly nakonfigurujte nastavení specifická pro uzel podle potřeby.