Преди да започнете

Трябва да имате Webex calling или Unified CM, разположени във вашата организация.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.com Услуги > обаждания > настройките на клиента > настройките за обаждания .

2

В App Call Опции приоритет , плъзнете и пуснете опции за обаждания в Налични опции за повикване и Скрити опции за повикване да се покаже или скрие тези опции и да се даде приоритет, както е необходимо за потребителите във вашата организация.


 
Всяка опция за повикване, която скривате, не се появява в картите за контакти на потребителите в Webex.

 
Избраната от вас опция за приоритетно повикване номер 1 се използва за функцията за еднократно обаждане с щракване. Ако приоритет номер 1 не е настроен, повикването автоматично пренасочи към следващата опция. Например, ако изберете Служен номер като първата налична опция за повикване, когато вашите потребители се обаждат от Webex, разговорът винаги се насочва към служебезния номер на човека. Ако този човек няма служещ номер, повикването автоматично се насочва към следващата налична опция, като например неговия SIP URI.
3

Включете или изключете опцията Активиране на едно щракване за повикване.


 
Всички направени промени се записват автоматично.