Przed rozpoczęciem

W organizacji musi być wdrożony system Webex Calling lub Unified CM.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do sekcji Usługi > Ustawienia > klienta > ustawienia połączeń .

2

W obszarze Priorytet opcji połączeń aplikacji przeciągnij i upuść opcje połączeń do dostępnych opcji połączeń i ukrytych opcji połączeń, aby wyświetlić lub ukryć te opcje i ustalić priorytety dla użytkowników w organizacji.


 
Każda opcja połączenia, którą ukryjesz, nie pojawia się w wizytówkach użytkowników w webex.

 
Wybrana opcja połączenia priorytetu numer 1 jest używana dla funkcji pojedynczego kliknięcia, aby zadzwonić. Jeśli wybrany priorytet numer 1 nie został skonfigurowany, połączenie zostanie automatycznie przekierowane do następnej opcji. Jeśli na przykład jako pierwszą dostępną opcję połączenia wybierzesz numer roboczy, gdy użytkownicy nawiążeją połączenie z webex, połączenie jest zawsze kierowane na numer służbowy danej osoby. Jeśli ta osoba nie ma numeru służbowego, połączenie jest automatycznie kierowane do następnej dostępnej opcji, takiej jak ich identyfikator URI SIP.
3

Włącz lub wyłącz opcję Włącz pojedyncze kliknięcie, aby zadzwonić.


 
Wszelkie wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie.