Før du begynner

Webex Calling eller Unified CM må være distribuert i organisasjonen.

1

https://admin.webex.comtil Tjenester > kaller > klientinnstillinger > samtaleinnstillinger fra kundevisningen i .

2

I Prioritet for alternativer for appanrop drar og slipper du anropsalternativer til Tilgjengelige samtalealternativer og Skjulte samtalealternativer for å vise eller skjule disse alternativene og prioritere etter behov for brukere i organisasjonen.


 
Alle samtalealternativer du skjuler, vises ikke i brukernes kontaktkort i Webex.

 
Alternativet for prioritert oppringing nummer 1 du velger, brukes for funksjonen for enkeltklikk og anrop. Hvis den valgte prioriteten nummer 1 ikke er konfigurert, omrutingen automatisk til neste alternativ. Hvis du for eksempel velger Arbeidsnummer som det første tilgjengelige samtalealternativet, rutes samtalen alltid til en persons arbeidsnummer når brukerne ringer fra Webex. Hvis denne personen ikke har et arbeidsnummer, rutes samtalen automatisk til det neste tilgjengelige alternativet, for eksempel SIP-URIen.
3

Slå Aktiver enkel klikk-til-samtale på eller av.


 
Eventuelle endringer lagres automatisk.