Než začnete

Ve vaší organizaci musíte mít nasazené volání Webex nebo sjednocené CM.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Služby > volání > nastavení klienta > volání .

2

V prioritě možností volání aplikace přetáhněte možnosti volání do dostupných možností volání a možností skrytého volání, abyste tyto možnosti ukázali nebo skryli a podle potřeby upřednostnili pro uživatele ve vaší organizaci.


 
Skrytá možnost volání se nezobrazí na kartách kontaktů uživatelů ve webexu.

 
Pro funkci jednoho kliknutí na volání se používá možnost přednostního volání číslo 1, kterou zvolíte. Pokud vybraná priorita číslo 1 nebyla nastavena, volání se automaticky přesměruje na další možnost. Pokud například zvolíte pracovní číslo jako první dostupnou možnost volání, když uživatelé volají z Webexu , je hovor vždy směrován na pracovní číslo osoby. Pokud tato osoba nemá pracovní číslo, volání se automaticky směruje na další dostupnou možnost, například na identifikátor SIP URI.
3

Zapněte nebo vypněte možnost Povolit volání jedním kliknutím.


 
Všechny provedené změny se uloží automaticky.