Før du begynder

Du skal have Webex-opkald eller Unified CM installeret i din organisation.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Tjenester > Opkald > Klientindstillinger > Opkaldsindstillinger .

2

I App-opkaldsvalgmuligheder Prioritet skal du trække og slippe opkaldsvalgmuligheder i Tilgængelige opkaldsvalgmuligheder og Skjulte opkaldsvalgmuligheder for at vise eller skjule disse valgmuligheder og prioritere efter behov for brugere i din organisation.


 
Alle opkaldsvalgmuligheder, som du skjuler, vises ikke i brugernes kontaktkort i Webex.

 
Valgmuligheden nummer 1 prioritet opkald, du vælger, bruges til funktionen enkelt klik for at ringe op. Hvis prioritet 1 for nummer 1 ikke er blevet opsætt, omarrangere opkaldet automatisk til den næste valgmulighed. Hvis du for eksempel vælger Arbejdsnummer som den første tilgængelige opkaldsvalgmulighed, dirigeres opkaldet altid til en persons arbejdsnummer, når dine brugere foretager et opkald fra Webex. Hvis denne person ikke har et arbejdsnummer, dirigeres opkaldet automatisk til den næste tilgængelige valgmulighed, såsom deres SIP URI.
3

Slå Aktivér Enkelt klik for at ringe op eller fra.


 
Alle ændringer, der er foretaget, gemmes automatisk.