Pre nego što počneš

Morate imati Webex poziv ili objedinjeni CM u vašoj organizaciji.

1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu , idite na stranicu "Usluge > pozivanje > postavki klijenta > postavke poziva " .

2

U okviru Prioritet opcija poziva aplikacije prevucite i otpustite opcije poziva u opcije dostupnog poziva i opcije skrivenog poziva da biste prikaželi ili sakrili ove opcije i odredili prioritet po potrebi za korisnike u vašoj organizaciji.


 
Svaka opcija poziva koju sakrijete ne pojavljuje se na kontakt karticama korisnika u webexu.

 
Opcija poziva prioriteta broj 1 koju odaberete koristi se za funkciju jednog klika na poziv. Ako izabrani prioritet broj 1 nije podešen, poziv se automatski preusvaja na sledeću opciju. Na primer, ako odaberete opciju "Radni broj" kao prvu dostupnu opciju poziva, kada korisnici pozovu sa Webexa, poziv se uvek usmerava na radni broj osobe. Ako ta osoba nema broj na poslu, poziv se automatski usmerava na sledeću dostupnu opciju, kao što je NJEN SIP URI.
3

Uključivanje ili isključivanje opcije "Omogući jedan klik na poziv".


 
Sve izvršene promene se automatski čuvaju.