Innan du börjar

Du måste ha Webex Calling eller Unified CM distribuerad i din organisation.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster för > Samtal > Klientinställningar > Samtalsinställningar .

2

I Prioritet för samtalsalternativ i appen ska du dra och släppa uppringningsalternativen i Tillgängliga samtalsalternativ och Dolda samtalsalternativ för att visa eller dölja dessa alternativ och prioritera efter behov för användare i din organisation.


 
Samtalsalternativ som du döljer visas inte i användarnas kontaktkort i Webex.

 
Alternativet nummer 1-prioritetssamtal som du väljer används för funktionen med ett klick för att ringa. Om prioriteten för nummer 1 inte har ställts in omdirigeras samtalet automatiskt till nästa alternativ. Om du till exempel väljer Arbetsnummer som det första tillgängliga samtalsalternativet kommer samtalet alltid att dirigeras till personens arbetsnummer när dina användare ringer ett samtal från Webex. Om personen inte har ett arbetsnummer dirigeras samtalet automatiskt till nästa tillgängliga alternativ, exempelvis SIP URI.
3

Aktivera eller inaktivera Single Click-to-Call.


 
Alla ändringar som görs sparas automatiskt.