Можете да надстроите фърмуера на слушалките си чрез Cisco IP Phone (телефонен фърмуер 12.5 (1) или по-нова версия), на Jabber (версия 12.6 или по-нова), или на най-новата версия на Cisco Webex. Можете също така да надстроите вашите Cisco Headset 560 Series чрез Cisco Accessory Hub.

По време на надстройката светодиодите на базата cisco Headset 560 Series мигат в последователност от ляво на дясно. След успешното завършване на надграждането на софтуера, светлините индикатори се връщат в неактивно състояние.

1

За да започнете надстройването си, направете едно от тези действия:

  • Свържете слушалките си с USB кабела към Cisco IP Phone.
  • Свържете слушалките си с USB кабела към компютър с Cisco Jabber.
  • Свържете слушалките си с USB кабела към компютър с Cisco Webex.
  • Свържете слушалките си към компютър и отидете на https://upgrade.cisco.com/accessories ( Само за слушалки Cisco 560 Series).
2

Следвайте инструкциите на екрана.


 

Ако слушалките не започнат автоматично да се актуализират, рестартирайте устройството.