Oprogramowanie sprzętowe zestawu słuchawkowego można zaktualizować z telefonu Cisco IP (telefon powienien posiadać oprogramowanie sprzętowe w wersji 12.5 (1) lub nowsze), poprzez Jabber (wersja 12.6 lub nowsza) lub poprzez najnowszą wersję programu Cisco WebEx. Zestaw słuchawkowy Cisco z serii 560 można również zaktualizować poprzez Centrum akcesoriów Cisco.

W czasie procesu uaktualniania diody LED na stacji bazowej zestawu słuchawkowego Cisco serii 560 migają kolejno od lewej do prawej strony. Po pomyślnym uaktualnieniu oprogramowania diody LED powracają do stanu bezczynności.

1

Aby rozpocząć uaktualnienie, wykonać jedną z następujących czynności:

  • Połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem Cisco IP.
  • Za pomocą przewodu USB połączyć zestaw słuchawkowy z komputerem, na którym uruchomiona jest aplikacja Cisco Jabber.
  • Za pomocą przewodu USB połączyć zestaw słuchawkowy z komputerem, na którym uruchomiona jest aplikacja Cisco WebEx.
  • Podłączyć zestaw słuchawkowy do komputera i przejść na stronę https://upgrade.cisco.com/accessories (wyłącznie zestawy słuchawkowe Cisco z serii 560).
2

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


 

Jeśli aktualizacja zestawu słuchawkowego nie rozpocznie się automatycznie, należy ponownie uruchomić urządzenie.