Du kan oppgradere hode telefonens fastvare via Cisco IP-telefonen (telefonens fastvare 12.5 (1) eller senere), på Jabber (versjon 12,6 eller nyere), eller på den nyeste versjonen av Cisco Webex. Du kan også oppgradere Ciscos hode telefoner 560-serien via Cisco tilbehørs hub.

Under oppgraderingen blinker LED-lampene på grunnlag av Cisco hode telefon 560-serien i rekkefølge fra venstre til høyre. Når programvareoppdateringen er fullført, går LED-lampene tilbake til inaktiv tilstand.

1

Gjør ett av følgende for å starte oppgraderingen:

  • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en Cisco IP-telefon.
  • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en data maskin med Cisco Jabber.
  • Koble hode telefonene til USB-kabelen til en data maskin med Cisco Webex.
  • Koble hode telefonene til en data maskin, og gå til https://upgrade.cisco.com/accessories ( bare Cisco hode telefoner 560 -serien).
2

Følg anvisningene på skjermen.


 

Hvis hode telefonene ikke starter automatisk å oppdatere, starter du enheten på nytt.